Meni

Visokošolski učitelj UNI

IZR. PROF. dr. Peter Šenk

Univerzitetni diplomirani inženir arhitekture

Govorilne ure

Ponedeljek, 12:00 – 13:30

kabinet

K 210, Krekova 2, Maribor

E-pošta

peter.senk@um.si

Telefon

+386 (2) 22 94 706

Življenjepis

Dr. Peter Šenk je ahitekt, izredni profesor na Univerzi v Mariboru kjer deluje v okviru Oddelka za Arhitekturo Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo.

Diplomiral je na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani (1998), po nekajletnem delovanju v biroju Sadar+Vuga je študij nadaljeval na Berlage Institute, Postgraduate Laboratory of Architecture v Rotterdamu (Master of Excellence in Architecture, 2003) in doktoriral na Fakulteti za Humanistične študije Univerze na Primorskem s področja Filozofija in teorija vizualne kulture (2011). Leta 2003 je z arhitektko Polono Filipič ustanovil arhitekturni biro Studio Stratum, ki uspešno deluje na področju arhitekture in urbanizma.

Objavil je vrsto prispevkov s področij arhitekture, urbanizma in vizualne kulture, sodeloval in vodil je več domačih in mednarodnih delavnic, s svojimi deli sodeloval na razstavah ter predaval doma in v tujini. Je avtor avtor znanstvenih, strokovnih člankov in poglavij v monografijah ter sourednik monografije Mesto: rob/ City: Edge (Založba Pivec, 2014), urednik monografije Funkcija v arhitekturi: Sullivan-Meyer-Arnheim-Adorno-Pallasmaa (Založba ZRC, 2020), avtor knjig ​Kapsula: tipologija druge arhitekture (Založba ZRC, 2015) in Capsules: Typology of Other Architecture (Routledge, 2018), za katero je prejel Plečnikovo medaljo za publicistiko 2019. Je koordinator programa Hiše arhitekture Maribor (HAM) in član uredniškega odbora zbirke Teoretska praksa arhitekture pri Založbi ZRC SAZU.

 >bibliografija>

>sicris izpis>

 

Peter Šenk, PhD, BArch, MArch[BI] is an architect, Associate Professor of Architecture and Spatial Planning at the Department of Architecture, Faculty of Civil Engineering, Transportation Engineering and Architecture, University of Maribor. He graduated from the Faculty of Architecture in Ljubljana (1998). After some years of practice in the Sadar+Vuga office, he continued his studies at the Berlage Institute, Postgraduate Laboratory of Architecture in Rotterdam (Master of Excellence in Architecture, 2003) and later received his doctorate in Humanities – Philosophy and Theory of Visual Culture (University of Primorska, 2011). In 2003 he co-founded the architectural office Studio Stratum together with Polona Filipič.

He has published articles in local and international popular and peer-reviewed journals, participated in and held local and international workshops, round tables and conferences, lectured and presented his work at exhibitions internationally. He is co-editor of the book Mesto: rob/City: Edge (Založba Pivec, HAM Publikacije, 2014), editor of the book Funkcija v arhitekturi: Sullivan – Meyer – Arnheim – Adorno – Pallasmaa (Založba ZRC-2020), and the author of Kapsula: tipologija druge arhitekure (Založba ZRC, 2015) and Capsules: Typology of Other Architecture (Routledge, 2018), for which he received the Plečnik Medal award. He is co-founder and programme coordinator at the House of Architecture Maribor and member of the editorial board of the book series Theoretical Practice of Architecture (TPA) at the Založba ZRC SAZU.

>bibliography>

X