Meni

Poslanstvo in vizija

Poslanstvo fakultete

Na Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru ustvarjamo, razvijamo in širimo inženirska znanja na področjih gradbeništva, arhitekture in prometnega inženirstva ter jih v najboljši možni meri prenašamo na svoje študente, kakor tudi v stroko, s čimer bogatimo življenje in ustvarjalno delo diplomantov in gospodarstva. Na Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo težimo k izvajanju takšne znanstveno raziskovalne dejavnosti, ki na ravni mednarodne primerljivosti bogati svetovno zakladnico znanja in se odraža v inovativnem snovanju in učenju kot temeljnem prispevku k razvoju družbe na področjih našega delovanja.

Vizija fakultete

Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo bo na področju gradbeništva in z njim tesneje povezanimi inženirskimi področji, zlasti s področjem prometa in arhitekture, razpoznavna v slovenskem in mednarodnem prostoru, na določenih ožjih področjih pa bo primerljiva tudi z najboljšimi fakultetami v svetovnem merilu. Svoje izobraževalne in raziskovalne programe bo razvijala in izvajala z najvišjim standardom inženirskih in človeških vrednot, s tesnim sodelovanjem s stroko in sorodnimi institucijami, z odgovornim in mentorskim odnosom do študentov ter s prijateljskimi odnosi med sodelavci. Ti bodo v največji možni meri aktivirali in razvijali motivacijo, potenciale, znanje, razumevanje, ustvarjalnost in sposobnosti tako študentov kot učiteljev in raziskovalcev.​

X