Meni

Poslanstvo in vizija

Poslanstvo fakultete

Poslanstvo Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru (UM FGPA) je ustvarjanje in razvijanje inženirskih znanj na področjih gradbeništva, prometnega inženirstva in arhitekture ter njihovo širjenje v univerzitetni prostor, torej med študente in sodelavce, kakor tudi v okolje, torej v stroko, gospodarstvo in širšo družbo.

UM FGPA teži k izvajanju mednarodno primerljive znanstveno raziskovalne dejavnosti, ki dopolnjuje svetovno zakladnico znanja ter omogoča inovativno snovanje in učenje, ki je temelj sodobnega družbenega razvoja.

Delovanje UM FGPA temelji na akademskih, socialnih, moralnih in humanističnih vrednotah, kot so akademska odgovornost, strpnost, medsebojno spoštovanje, pravičnost, gojenje kulture dialoga, sodelovanje, skrb za zdravje, izmenjava znanj in želja po ustvarjalnih dosežkih, s čimer se zavezuje za stimulativno in človeku prijazno razvojno in delovno okolje.

Vizija fakultete

Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo bo na področjih gradbeništva, prometnega inženirstva in arhitekture prepoznavna v slovenskem in mednarodnem prostoru, na določenih ožjih področjih pa bo primerljiva tudi z najboljšimi fakultetami v svetovnem merilu. Svoje izobraževalne in raziskovalne programe bo razvijala in izvajala z najvišjim standardom inženirskih znanj, s tesnim sodelovanjem s stroko in sorodnimi institucijami, z odgovornim in mentorskim odnosom do študentov ter v luči kreativnosti in inovativnosti, kar bo vzpodbujalo motivacijo in krepilo znanje, razumevanje, ustvarjalnost ter inovativno-razvojne potenciale študentov, učiteljev, raziskovalcev ter ostalih zaposlenih.

Slogan UM FGPA

Z znanjem gradimo prostor prihodnosti.

 

X