Gradbeništvo

Gospodarsko inženirstvo

Prometno inženirstvo

Arhitektura

Preskoči na vsebino
Gradbeništvo G Gospodarsko inženirstvo GI Prometno inženirstvo PI Arhitektura A
Gostovanja

Gostovanja

Nagrade

 

NAGRAJENEC NAZIV NAGRADE PODELJEVALEC LETO PODELITVE
Stane Božičnik Nagrada Univerze v Mariboru za sodelovanje z gospodarstvom in prenos znanja Univerza v Mariboru 2020
Uroš Klanšek Nagrada za znanstveno odličnost Hrvaška zveza gradbenih inženirjev in revija Građevinar ISSN 0350-2465 (SCI-Expanded, Scopus) 2020
Vesna Žegarac Leskovar, Miroslav Premrov Odlični v znanosti 2019, Najvidnejši raziskovalni dosežki v navdih mlajši generaciji, Tehnika: Gradbeništvo Javna agencija Republike Slovenije za znanost (ARRS) 2019
Andrej Tibaut IELA – International E-Learning Awards The International E-Learning Association (IELA) 2012
Stojan Kravanja Recognition of Leadership in Computational Engineering, Fellow of Wessex Institute of Great Britain, Wessex institute of Technology Wessex Institute of Great Britain, Wessex institute of Technology United Kingdom 2003
Borut Zalar Zoisovo priznanje Republika Slovenija 2001

ČLANSTVA V UREDNIŠKIH ODBORIH ZNANSTVENIH REVIJ

ČLAN UREDNIŠKEGA ODBORA Naslov revije Založnik ISSN
Uroš Klanšek Czech Journal of Civil Engineering Opava: David Čech 2336-7148
Uroš Klanšek E-GFOS Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Građevinski i arhitektonski fakultet 1847-8948
Uroš Klanšek Transport Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas; Abingdon: Taylor & Francis 1648-4142
Miroslav Premrov Heliyon Elsevier 2405-8440
Miroslav Premrov Current Advances in Civil Engineering American V-King Scientific Publishing 2332-998X
Miroslav Premrov Enliven, International Journal of Advances in Civil Engineering Enliven Archive 2643-9999
Miroslav Premrov Facta Universitatis. Series, Architecture and Civil Engineering. Faculty of Civil Engineering Niš 0354-4605
Miroslav Premrov Open journal of civil engineering Scientific Research 2164-3164
Stojan Kravanja International journal of computational methods and experimental measurements, WIT Press 2046-0546
Stojan Kravanja Engineering review Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci 1330-9587

GOSTOVANJA NAŠIH RAZISKOVALCEV NA TUJIH UNIVERZAH IN INŠTITUTIH

GOSTUJOČI RAZISKOVALEC Institucija gostiteljica Projekt/program GOSTOVANJA Čas gostovanja
Primož Jelušič Delft University of Technology, Civil Engineering and Geosciences, Mobilnost visokošolskih učiteljev Univerze v Mariboru (UM) 2018–2021 1.4.2019 do 29.6.2019
Uroš Klanšek Faculty of Civil Engineering and Architecture Osijek, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Croatia Research project “Monitoring of Tower Cranes’ Key Reliability Parameters for Safety and Performance—MonitorCRANE” 19.1.2020 – 14.3.2020
Stojan Kravanja Tehnički fakultet, Sveučilište u Rijeci, Hrvaška sonosilstvo predmeta “Računarska analiza stabilnosti konstrukcija” na doktorskem študijskem programu “Poslijediplomski doktorski studij iz područja Tehničkih znanosti, polja Strojarstva, Brodogradnje, Temeljnih tehničkih znanosti i Interdisciplinarnih tehničkih znanosti” trajno
Zoran Pučko Technische Universität München – Lehrstuhl für Computergestützte Modellierung und Simulation Erasmus+ program in dvostransko sodelovanje ARRS 27.5.2019 – 28.6.2019 in 10.2.2020 do 11.2.2020
Matjaž Skrinar Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvaška Erasmus (delno) 9.5.2018 – 8.6.2018
Nataša šuman Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek »Mobilnost visokošolskih učiteljev Univerze v Mariboru (UM) 2018–2021« (ki se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020) 1.8.2019 – 31.10.2019
Andrej Tibaut University of Lorraine/TELECOM Nancy COST TD 1406 STSM 1.2.2018 – 31.3.2018
PREDAVANJE NA TUJI UNIVERZI Preberi več

SKRINAR, Matjaž. Dinamika konstrukcija i protupotresno graditeljstvo : 60 sati predavanja u akademskoj godini 2022/2023, na Sveučilištu Sjever, Sveučilišni centar Koprivnica, Varaždin, 20. veljače 2023. [COBISS.SI-ID 145280003]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1/1

KLANŠEK, Uroš. Optimizacija građevinskih procesa : 15 sati predavanja na poslijediplomskom sveučilišnom studiju Građevinarstvo – smjer Organizacija, tehnologija i menadžment građenja, Građevinski fakultet Osijek, u akademskoj godini 2022/2023. [COBISS.SI-ID 156129027]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1/1

KLANŠEK, Uroš. Sistemsko inženjerstvo : 15 sati predavanja na 1. godini diplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo – smjer Organizacija, tehnologija i menadžment građenja, Građevinski fakultet Osijek, u akademskoj godini 2022/2023, ljetni semestar. [COBISS.SI-ID 156128003]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1/1

SKRINAR, Matjaž. Dinamika konstrukcija i protupotresno graditeljstvo : 60 sati predavanja u akademskoj godini 2021/2022, na Sveučilištu Sjever, Sveučilišni centar Koprivnica, Varaždin, 20. veljače 2023. [COBISS.SI-ID 145279491]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1/1

KLANŠEK, Uroš. Optimizacija građevinskih procesa : 15 sati predavanja na poslijediplomskom sveučilišnom studiju Građevinarstvo – smjer Organizacija, tehnologija i menadžment građenja, Građevinski fakultet Osijek, u akademskoj godini 2021/2022. [COBISS.SI-ID 120255491]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1/1

ŠRAML, MatjažGRUDEN, Chiara. Safety Tolerance Zone calculation and interventions for driver-vechile-environment interactions under challenging conditions : 1 hour and 30 min lecture, presented at the Faculty of Mechanical Engineering, University of West Bohemia, on Tuesday, June 14th, 2022. [COBISS.SI-ID 113225475]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 2/2

KLANŠEK, Uroš. Sistemsko inženjerstvo : 15 sati predavanja na 1. godini diplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo – smjer Organizacija, tehnologija i menadžment građenja, Građevinski fakultet Osijek, u akademskoj godini 2021/2022, ljetni semestar. [COBISS.SI-ID 120252419]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1/1

ŠUMAN, Nataša. Unit price estimate for construction services : invited lecture, presented at the Technical University of Košice, Košice, Slovak Republic, held on 5th May 2022. [COBISS.SI-ID 108104195]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1/1

SKRINAR, Matjaž. Dinamika konstrukcija i protupotresno graditeljstvo : 60 sati predavanja u akademskoj godini 2020/2021, na Sveučilištu Sjever, Sveučilišni centar Koprivnica, Varaždin, 29. studenog 2021. [COBISS.SI-ID 88243203]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1/1

KUHTA, Milan. Modeliranje i proračun konstrukcija II : 60 ur predavanj na Sveučilištu Sjever, Sveučilišni centar Koprivnica, dodiplomski sveučilišni studij Graditeljstvo, 2020/2021. [COBISS.SI-ID 104555267]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1/1

KLANŠEK, Uroš. Optimizacija građevinskih procesa : 15 sati predavanja na Poslijediplomskom sveučilišnom studiju Građevinarstvo – smjer Organizacija, tehnologija i menadžment građenja, Građevinski fakultet Osijek, u akademskoj godini 2020/2021. [COBISS.SI-ID 79749379]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1/1

KLANŠEK, Uroš. Sistemsko inženjerstvo : 15 sati predavanja na 1. godini diplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo – smjer Organizacija, tehnologija i menadžment građenja, Građevinski fakultet Osijek, u akademskoj godini 2020/2021, ljetni semestar. [COBISS.SI-ID 79744515]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1/1

ŠENK, Peter. Capsules CHEZ MOI : 1 hour of lecture, presented at Lebanese American University, School of Architecture and Design, Beirut, Lebanon, 21. 7. 2020. [COBISS.SI-ID 60482051]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1/1

KUHTA, Milan. Modeliranje i proračun konstrukcija II : 60 ur predavanj na Sveučilištu Sjever, Sveučilišni centar Koprivnica, dodiplomski sveučilišni studij Graditeljstvo, 2019/2020. [COBISS.SI-ID 52411395]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1/1

KLANŠEK, Uroš. Operacijska istraživanja u građevinarstvu : 30 sati predavanja na Poslijediplomskom sveučilišnom studiju Građevinarstvo – smjer Organizacija, tehnologija i menadžment građenja, Građevinski fakultet Osijek, u akademskoj godini 2019/2020. [COBISS.SI-ID 26551299]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1/1

KLANŠEK, Uroš. Sistemsko inženjerstvo : 30 sati predavanja na 1. godini diplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo – smjer Organizacija, tehnologija i menadžment građenja, Građevinski fakultet Osijek, u akademskoj godini 2019/2020, ljetni semestar. [COBISS.SI-ID 26550019]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1/1

PREDAVANJE NA TUJI UNIVERZI

SKRINAR, Matjaž. Dinamika konstrukcija i protupotresno graditeljstvo : 60 sati predavanja u akademskoj godini 2022/2023, na Sveučilištu Sjever, Sveučilišni centar Koprivnica, Varaždin, 20. veljače 2023. [COBISS.SI-ID 145280003]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1/1

KLANŠEK, Uroš. Optimizacija građevinskih procesa : 15 sati predavanja na poslijediplomskom sveučilišnom studiju Građevinarstvo – smjer Organizacija, tehnologija i menadžment građenja, Građevinski fakultet Osijek, u akademskoj godini 2022/2023. [COBISS.SI-ID 156129027]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1/1

KLANŠEK, Uroš. Sistemsko inženjerstvo : 15 sati predavanja na 1. godini diplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo – smjer Organizacija, tehnologija i menadžment građenja, Građevinski fakultet Osijek, u akademskoj godini 2022/2023, ljetni semestar. [COBISS.SI-ID 156128003]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1/1

SKRINAR, Matjaž. Dinamika konstrukcija i protupotresno graditeljstvo : 60 sati predavanja u akademskoj godini 2021/2022, na Sveučilištu Sjever, Sveučilišni centar Koprivnica, Varaždin, 20. veljače 2023. [COBISS.SI-ID 145279491]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1/1

KLANŠEK, Uroš. Optimizacija građevinskih procesa : 15 sati predavanja na poslijediplomskom sveučilišnom studiju Građevinarstvo – smjer Organizacija, tehnologija i menadžment građenja, Građevinski fakultet Osijek, u akademskoj godini 2021/2022. [COBISS.SI-ID 120255491]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1/1

ŠRAML, MatjažGRUDEN, Chiara. Safety Tolerance Zone calculation and interventions for driver-vechile-environment interactions under challenging conditions : 1 hour and 30 min lecture, presented at the Faculty of Mechanical Engineering, University of West Bohemia, on Tuesday, June 14th, 2022. [COBISS.SI-ID 113225475]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 2/2

KLANŠEK, Uroš. Sistemsko inženjerstvo : 15 sati predavanja na 1. godini diplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo – smjer Organizacija, tehnologija i menadžment građenja, Građevinski fakultet Osijek, u akademskoj godini 2021/2022, ljetni semestar. [COBISS.SI-ID 120252419]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1/1

ŠUMAN, Nataša. Unit price estimate for construction services : invited lecture, presented at the Technical University of Košice, Košice, Slovak Republic, held on 5th May 2022. [COBISS.SI-ID 108104195]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1/1

SKRINAR, Matjaž. Dinamika konstrukcija i protupotresno graditeljstvo : 60 sati predavanja u akademskoj godini 2020/2021, na Sveučilištu Sjever, Sveučilišni centar Koprivnica, Varaždin, 29. studenog 2021. [COBISS.SI-ID 88243203]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1/1

KUHTA, Milan. Modeliranje i proračun konstrukcija II : 60 ur predavanj na Sveučilištu Sjever, Sveučilišni centar Koprivnica, dodiplomski sveučilišni studij Graditeljstvo, 2020/2021. [COBISS.SI-ID 104555267]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1/1

KLANŠEK, Uroš. Optimizacija građevinskih procesa : 15 sati predavanja na Poslijediplomskom sveučilišnom studiju Građevinarstvo – smjer Organizacija, tehnologija i menadžment građenja, Građevinski fakultet Osijek, u akademskoj godini 2020/2021. [COBISS.SI-ID 79749379]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1/1

KLANŠEK, Uroš. Sistemsko inženjerstvo : 15 sati predavanja na 1. godini diplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo – smjer Organizacija, tehnologija i menadžment građenja, Građevinski fakultet Osijek, u akademskoj godini 2020/2021, ljetni semestar. [COBISS.SI-ID 79744515]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1/1

ŠENK, Peter. Capsules CHEZ MOI : 1 hour of lecture, presented at Lebanese American University, School of Architecture and Design, Beirut, Lebanon, 21. 7. 2020. [COBISS.SI-ID 60482051]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1/1

KUHTA, Milan. Modeliranje i proračun konstrukcija II : 60 ur predavanj na Sveučilištu Sjever, Sveučilišni centar Koprivnica, dodiplomski sveučilišni studij Graditeljstvo, 2019/2020. [COBISS.SI-ID 52411395]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1/1

KLANŠEK, Uroš. Operacijska istraživanja u građevinarstvu : 30 sati predavanja na Poslijediplomskom sveučilišnom studiju Građevinarstvo – smjer Organizacija, tehnologija i menadžment građenja, Građevinski fakultet Osijek, u akademskoj godini 2019/2020. [COBISS.SI-ID 26551299]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1/1

KLANŠEK, Uroš. Sistemsko inženjerstvo : 30 sati predavanja na 1. godini diplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo – smjer Organizacija, tehnologija i menadžment građenja, Građevinski fakultet Osijek, u akademskoj godini 2019/2020, ljetni semestar. [COBISS.SI-ID 26550019]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1/1

GOSTOVANJA PRIZNANIH RAZISKOVALCEV PRI NAS

Gostujoči raziskovalec Matična institucija Projekt/program gostovanja Čas gostovanja
Václav Venkrbec Faculty of Civil Engineering, Brno University of Technology, Czech Republic Research project no. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008371 within operational programme “Research, development and education” of European structural and investment funds 1.4.2019 – 30.9.2019
Skip to content