Meni

SENAT IN KOMISIJE, POSLOVODNI ODBOR, AKADEMSKI ZBOR

ČLANI SENATA FGPA

 

 • izr. prof. dr. Vesna Žegarac Leskovar, dekanica
 • red. prof. dr. Tomaž Tollazzi
 • red. prof. dr. Matjaž Šraml
 • red. prof. dr. Miroslav Premrov
 • dr. Boštjan Kovačič
 • izr. prof. dr. Matej Mencinger
 • izr. prof. dr. Drago Sever
 • red. prof. dr. Stojan Kravanja
 • red. prof. dr. Metka Sitar
 • red. prof. dr. Renata Jecl
 • red. prof. dr. Andrej Štrukelj
 • izr. prof. dr. Samo Lubej
 • doc. dr. Borut Macuh
 • izr. prof. dr. Andrej Tibaut
 • doc. dr. Anita Prapotnik Brdnik
 • doc. dr. Mojmir Uranjek
 • izr. prof. Uroš Lobnik

 

ČLANI SENATA FGPA IZ VRST ŠTUDENTOV ( mandat od 13.5.2021 do 12.5.2022)

 • Živa Doberšek,
 • Nina Dominique Kumer,
 • Tia Šalamon,
 • Jan Trebše

ČLANI POSLOVODNEGA ODBORA FGPA

 

 • izr. prof. dr. Vesna Žegarac Leskovar, dekanica
 • red. prof. dr. Tomaž Tollazzi
 • doc. dr. Marjan Lep
 • doc. dr. Borut Macuh
 • doc. Nande Korpnik
 • Špela Jazbec, tajnik
 • Živa Doberšek, prodekanica za študentska vprašanja

 

AKADEMSKI ZBOR

 

Predsednik: doc. dr. Nenad Čuš Babič

 

ČLANI AZ FGPA IZ VRST ŠTUDENTOV (MANDAT OD 1.4.2021 DO 31.3.2023):

 

 • TINKARA GSELMAN
 • MATJAŽ PONGRAC
 • ALMA KARAHMET
 • MATJAŽ HOZJAN
 • ŽAN POTOČNIK
 • ALEKSANDRA KORPIČ
 • NIKO JAGODIČ
 • URH JAKOP
 • ŽIVA DOBERŠEK
 • ROK ZDOVC
 • KARIN POROČNIK
 • MATEJA PIFER
 • SABINA ROŽAC
 • TADEJ JAGODIČ
 • JURIJ PETEK
 • NIKOLINA ŠKRILEC
 • BEKZHAN ALYMBAEV
 • EVA MUNDA
 • NIKO GRAŠIČ

 

ČLANI AZ FGPA IZ VRST DRUGI DELAVCI (MANDAT OD 1.4.2021 DO 31.3.2025)

 

 • ZLATKO BEHIN
 • BRANKO BOHINEC
 • dr. DANIELA DVORNIK PERHAVEC
 • NATAŠA HRIBERŠEK
 • ALEŠ HANSEL
 • SUZANA JEROMEL
 • ALEKSANDRA KNECHTL
 • SIMONA KOSI
 • DAŠA MEDVED
 • VLADIMIR MEGLIČ
 • MARTINA PEČOVNIK
 • MILICA PINTARIĆ
 • TATJANA ROJS
 • ALENKA TOMŠE
 • MARTINA TKALČIČ
 • BARBARA TRČKO
 • IVAN VERDONIK
 • MAG. DAMIJANA ZLATOLAS
 • IRENA ZOREC
 • ŠPELA JAZBEC, tajnik

 

 

PRODEKANI FGPA

 

PRODEKAN ZA FINANČNE IN GOSPODARSKE  ZADEVE

 

RED. PROF. DR. MIROSLAV PREMROV

 

PRODEKAN ZA RAZISKOVALNO DEJAVNOST

 

RED. PROF. DR. STOJAN KRAVANJA

 

PRODEKAN ZA KAKOVOST IN MEDNARODNO SODELOVANJE

 

RED. PROF. DR. MATJAŽ ŠRAML

 

PRODEKAN ZA IZOBRAŽEVALNO DEJAVNOST

 

IZR. PROF. DR. ANDREJ IVANIČ

 

 

KOMISIJA ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE

 

 • izr. prof. dr. Andrej Ivanič, prodekan za izobraževalno dejavnost UM FGPA, predsednik
 • izr. prof. dr. Metka Sitar
 • red. prof. dr. Andrej Štrukelj
 • izr. prof. dr. Marko Renčelj
 • viš. pred. mag. Vlasta Rodošek
 • Nikolina Škrilec, študentka
 • Živa Doberšek, študentka
 • Strokovna sodelavka: ga. Tatjana Rojs

 

KOMISIJA ZA PODIPLOMSKI ŠTUDIJ

 

 • izr. prof. dr. Andrej Ivanič, prodekan za izobraževalno dejavnost UM FGPA, predsednik
 • izr. prof. Uroš Lobnik
 • izr.prof. dr. Janja Kramer Stajnko
 • izr. prof.dr. Nataša Šuman
 • izr. prof. dr. Drago Sever
 • Nina Dominique Kumer, študentka
 • Tia Šalamon, študentka
 • Strokovni sodelavki: ga. Simona Kosi, ga. Martina Pečovnik

 

KOMISIJA ZA ZNANSTVENO RAZISKOVALNE ZADEVE

 

 • red. prof. dr. Stojan Kravanja, prodekan za raziskovalno dejavnosti UM FGPA, predsednik
 • red. prof. dr. Matjaž Šraml
 • red. prof. dr. Uroš Klanšek
 • doc. dr. Melita Rozman Cafuta
 • doc. dr. Primož Jelušič
 • Damjan Maučec, doktorski študent
 • Maja Lešnik Nedelko, doktorski študent
 • Strokovni sodelavki: ga. Martina Pečovnik, ga. Simona Kosi

KOMISIJA ZA MEDNARODNO SODELOVANJE

 

 • red. prof. dr. Matjaž Šraml, prodekan za kakovost in mednarodno sodelovanje UM FGPA, predsednik
 • izr. prof. dr. Peter Šenk
 • lekt. Sabina Mulej
 • izr. dr. Nataša Šuman
 • viš. pred. mag. Beno Mesarec
 • Valentina Novak, študentka
 • Alex Želj, študent
 • Jurij Petek, študent
 • Jan Trebše, študent
 • Strokovna sodelavka: mag. Damijana Zlatolas

 

KOMISIJA ZA HABILITACIJE IN KADROVSKE ZADEVE

 

 • red. prof. dr. Miroslav Premrov, predsednik
 • red. prof. dr. Matjaž Šraml
 • izr. prof. Uroš Lobnik
 • red. prof. dr. Andrej Štrukelj
 • red. prof. dr. Stojan Kravanja
 • Anja Zgaga, študentka
 • Ivan Tahlin, študent
 • Strokovni sodelavki: ga. Martina Pečovnik – habilitacije, ga. Barbara Trčko – kadrovske zadeve

Izr. prof. dr. Vesna Žegarac Leskovar, kot dekanica in izr. prof. dr. Andrej Ivanič, kot prodekan za izobraževalno dejavnost, sta stalno vabljena.

 

 

KOMISIJA ZA OCENJEVANJE KAKOVOSTI FAKULTETE

 

 • viš. strok. raz. asist. Katja Hanžič, predsednica
 • viš. pred. mag. Stanko Laković
 • doc. dr. Rok Kamnik
 • asist.dr. Nataša Šprah
 • viš. pred. Matjaž Nekrep Perc
 • Pia Mernik, študentka
 • Karin Poročnik, študentka

 

KOMISIJA ZA PROMOCIJO

 

 • doc. dr. Tomislav Letnik
 • izr.prof. dr. Kaja Pogačar, predsednica
 • asist. Mateja Držečnik
 • viš. pred. mag. Vlasta Rodošek
 • doc.dr. Zoran Pučko
 • Aleksandra Korpič, študentka
 • Taja Weingerl, študentka

 

KOMISIJA ZA ZALOŽNIŠKO IN INFORMACIJSKO DEJAVNOST

 

 • izr. prof. dr. Peter Šenk, predsednik
 • izr. prof. dr. Andrej Tibaut
 • red.prof. dr. Bojan Žlender
 • doc. dr. Zoran Pučko
 • doc. dr. Sergej Težak
 • Aleksandra Korpič, študentka
 • Taja Weingerl, študentka

 

V STALNIH KOMISIJAH SENATA UNIVERZE V MARIBORU

 

 • Senat UM
  red. prof. dr. Matjaž Šraml in doc. dr. Borut Macuh
 • Habilitacijska komisija UM
  red. prof. dr. Miroslav Premrov
 • Komisija za dodiplomski študij UM:
  izr. prof. dr. Andrej Ivanič
 • Komisija za podiplomski študij UM
   izr. prof. dr. Andrej Ivanič
 • Komisija za znanstvenoraziskovalne zadeve UM
  red. prof. dr. Stojan Kravanja
 • Komisija za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje UM
  red. prof. dr. Matjaž Šraml
 • Komisija za založniško in izdajateljsko dejavnost
  Izr. prof. dr. Peter Šenk
 • Komisija za ocenjevanje kakovosti univerze
  viš. strok. raz. asist. Katja Hanžič
X