​​​​​​​TUTORSTVO FGPA UM

Tutorski sistem na Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo ima že dolgo tradicijo, od leta 2014 pa je popolnoma prenovljen. Tutorstvo je razdeljeno na dva dela in sicer na uvajalno in predmetno tutorstvo. Tutorji študenti so v glavnem komunikativni, pridni, delavni študentje, ki skupaj s tutorji profesorji (in drugimi profesorji) pomagajo izboljšati raven izobraževalnega procesa na naši fakulteti. Tutorstvo smo za večjo učinkovitost razdelili na dva dela in sicer na uvajalno tutorstvo in predmetno tutorstvo. Vloge posameznih tutorjev in njihove naloge so opisane v nadaljevanju. Za vas smo pripravili tudi sezname vseh tutorjev ter njihove kontakte. Tutorji študentje delujejo pod okriljem študentskega sveta FGPA, vodi pa jih koordinator tutorjev študentov. Tutorje profesorje vodi predsednik tutorjev profesorjev.

 

 

 

Ime in priimek

e-mail

Koordinatorka tutorjev študentov

Manca Fale

manca.fale@student.um.si

Predsednik tutorjev profesorjev

doc. dr. Anita Praprotnik Brdnik

anita.praprotnik@um.si

 

UVAJALNI TUTORJI

 ​

Študentje v začetku svojega študija stopijo v stik z uvajalnimi tutorji. Vsaka študijska smer imam dodeljenega svojega uvajalnega tutorja, ki najboljše pozna odgovore na vprašanja, ki zadevajo posamezno študijsko smer. Naloge uvajalnih tutorjev pa so naslednje:

- olajšati vključevanje študentov v univerzitetno okolje,

- študentom pomagajo skozi študij in svetujejo pri reševanju splošnih težav, ki se pojavljajo tekom študija,

- pomagajo graditi odnos med študenti in profesorji za doseganje boljšega sodelovanja med študenti in profesorji ter doseganje študijskih ciljev,

- svetovanje pri odločanju o študiju v tujini.

 

Seznam uvajalnih tutorjev študentov in njihovi kontakti: 

 

Manca FaleG-UN; GINGmanca.fale@student.um.si
Aleš HohnjecG-VSales.hohnjec@student.um.si
Matic BogolinARHmatic.bogolin@student.um.si
Ivana VukovićARHivana.vukovic@student.um.si
Nika GeroldPI-UN; PI-VSnika.gerold@student.um.si
Tjaša RošerERASMUStjasa.roser@student.um.si

 

 

 

PREDMETNI TUTORJI

 

Tekom študija študentje spoznavajo tudi predmetne tutorje, kateri jim pomagajo pri razlagi in razumevanju snovi pri predmetih, kateri so bili izbrani zaradi nizke prehodnosti študentov. Točen seznam vseh predmetov, pri katerih se izvajajo tutorske vaje, najdete na spletni strani studenti.fg.um.si. Vsak predmetni tutor ima dodeljene predmete katere najbolj obvlada, in tako pripomore k izboljšanju študijskega uspeha študentov.

 

Naloge predmetnih tutorjev so sledeče:

 

- izvajanje tutorskih vaj pri določenih predmetih,

- pomoč pri iskanju literature,

- pomoč pri vprašanjih povezanih s študijem ali posameznimi predmeti.

 

Termini za posamezne tutorske vaje se objavljajo na spletni strani studenti.fg.um.si in v facebook skupini Študentski svet FGPA UM.

 

Seznam predmetnih tutorjev študentov in njihovi kontakti:

         


Nina NapastMatematika A,B; Matematika; Matematikaj 1, 2nina.napast@student.um.si
Alex ŽeljFizika; Informatikaalex.zelj@student.um.si
David DobrotinšekGradbena mehanika 1,2; Statikadavid.dobrotinsek@student.um.si
Marko KresnikAnalitična mehanikamarko.kresnik1@student.um.si
Filip PehardaMehanika deformabilnih telesfilip.peharda@student.um.si
Aleks Vegi KalamarMehanika linijskih elementovaleks.vegi@student.um.si

 

       
Izvedeni dogodki
 
 
Povezave

​​​​​Urednik stran​i: Andrej Ivanič, Matic Ledinek