Tutorsko medpredmetno predavanje: ''Matematika, mehanika in CAS računala''
 
 
16. marca ob 15:00 v predavalnici Boruta Pečenka je bilo zvedeno tutorsko medpredmetno predavanje "Matematika, mehanika in uporaba CAS računala TI NSPIRE".
 
V problemih mehanike je poudarek na reševanju nekega inženirskega problema z uporabo različnih principov mehanike, uporabljeni matematični postopki pa predstavljajo predvsem orodje za rešitev obravnavanega mehanskega problema.
 
Uporaba CAS (Computer Algebra System) računal, ki omogočajo (tudi) analitično oz. simbolično izvedbo mnogih matematičnih operacij, predstavlja primeren pristop za izvedbo mnogih nujno potrebnih matematičnih korakov, saj vodi do kvalitetnih analitičnih rešitev z relativno malo napora uporabnika.
 
V okviru tutorskega sistema vidimo uporabo CAS računal kot odlično sredstvo za medpredmetno povezovanje matematike z mehaniko (in fiziko ter sorodnimi predmeti). Zato smo tutorji na FG nabavili ustrezni ScreenView projektor za računalo TI NSPIRE CAS, kar omogoča širši množici študentov elegantno in pregledno 'spoznavanje' dela s CAS računali TI NSPIRE. Da bi študente pritegnili k uporabi TI NSPIRE CAS računal in hkrati sistematično olajšati matematični del reševanja problema z njihovo pomočjo, se je za študente izvedla predstavitev uporabe računala na primeru izračuna upogibnice nosilca.
 
Kratko predstavitev matematičnih orodij je v uvodu izvedel matematik, izr. prof. dr. Matej Mencinger, nato je sledila kratka predstavitev aplikacij istih orodij v mehaniki (izr. prof. dr. Matjaž Skrinar), na koncu pa je bila prikazana še praktična demonstracija analize s pomočjo računala TI NSPIRE CAS.