1. sestanek tutorskega zbora 2010/2011
 
 
1. sestanek tutorskega zbora FG v študijskem letu 2010/11 je potekal v ponedeljek, 24. januarja 2011 ob 12:00 uri v J1-420 na Fakulteti za gradbeništvo. Prisotnih je bilo 34 tutorjev študentov in profesorjev.
 
Obravnavan je bil naslednji dnevni red:
 1. Potrditev dnevnega reda.
 2. Določitev zapisničarja(ke).
 3. Pregled dela tutorjev v 1. Semsetru in tutorske aktivnosti tutorjev (poročajo tutorji profesorji)
 4. Brošura 2011. Potrditev ekipe in poziv članom.
 5. Pregled priprav na OM (Za 2. OM: Kaja Pogačar (vodja), M. Kuhta (član), S. Cesnik (člani) in tutorji študenti: Aleš Žibert, Matic Užmah, Klemen Konrad (Naslov: V zvezi s prakso v tujini). Za 3. OM Nenad Babič (vodja), A. Ivanič (član), R. Strašek (član) in tutorji študenti: Gregor Mlakar, Matej Moharič, Mirela Mustič (Naslov: v zvezi s študenti s posebnimi potrebami: Nenad). Za 4. OM: dr. Pliberšek (vodja), M. Samec (član), Mojca Rozeničnik Korošec, Anja Krobat, Anja Pintarič (Naslov: novi študijski program energa učinkovitost, 2. Stopnja). Za 5. OM : A.M. Ljubič (vodja), M. Čelan (član), M. Mustid, A. Meh (Naslov: celjska tematika; natančno izberejo sami)
 6. Spremembe v Komisiji za nadzor financ in v Kolegiju tutorjev.
 7. Pregled finančnega plana tutorjev (poroča dr. Nataša Šuman-> Študentske napotnice).
 8. Komentiranje anket UT (poroča Gašper Kogelnik).
 9. Naj- tutor 2010. Razglasitev rezultatov.
 10. Predstavitev medpredmetnega povezovanja in CAS računal ter ScreenView-a (dr. Skrinar)
 11. Razno
 
Priloženi dokumenti: