Posvet o 2. stopnji bolonjskega študija na FG
 
 
 
Tutorji FG so v tem tednu organizirali dva posveta o 2. stopnji bolonjskega študija (master programi). Predstavljeni so bili izvlečki iz akreditacijskih predlogov (delovne verzije) za študijske programe na Fakulteti za gradbeništvo.
Dne 18.1. in 19. 1. 2010 so tutorji izvedli dva dogodka:
1. POSVET o 2. bolonjski stopnji (strokovni magistrski študij ali master program) za programe Gradbeništvo, Prometno inženirstvo in Gospodarsko inženirstvo so predstavili vodje ustreznih programov (dr. Tollazzi, dr. Lep in dr. Šumanova) dne 18.1. Študente je zanimalo predvsem to ali se bodo programi izvajali in kako se bodo, če bo vpisanih manj kot 10 študentov. Poleg tega so se zanimali za prehode iz nekega programa 1. stopnje na kak drugi program 2. stopnje (za diferencialne izpite). Debatirali smo tudi o razliki med usmeritvijo Gradbeni management in programom 'GING Master'.
2. POSVET o 2. bolonjski stopnji (strokovni magistrski študij ali master program) za program Arhitektura smo izvedli 19.1. Vodja programa, dr. Lobnik, je predstavil modularno zasnovo študija in pogoje za vpis na 2. stopnjo Arhitekture. Študente je spet zanimalo ali se bodo programi izvajali in kako se bodo, če bo vpisanih manj kot 10 študentov. Poleg tega so se zanimali tudi za prehod na druge programe na FG (in drugje). Po koncu POSVETA je potekal tutorski sestanek s tretjim letnikom Arhitekture (1. stopnja), kjer so ocenjevali kvaliteto prvostopenjskega študija Arhitekture.