NAVODILA ZA PRIPRAVO OKROGLIH MIZ


GLAVNI ORGANIZATOR NAJ POSKRBI, DA NJEGOVA EKIPA OPRAVI NASLEDNJE (potem, ko je s strani kolegija tutorjev ali na zboru tutorjev predlagan datum, ura ter tematika z dnevnim redom (to je vsaj mesec dni pred okroglo mizo)):
  1. Pravočasno osebno povabi vse tiste, ki bi naj odigrali pomembno vlogo pri okrogli mizi (vedno povabimo prodekana za izobraževanje, prodekana študenta; dekana, kake druge prodekane, tajnco vodje programa, fotografa)
  2. Izdelamo načrt izvedbe: dnevni red
  3. Rezerviramo prostor (vsaj dva tutorja študenta 20 minut pred začetkom pripravita mize v predavalnici)
  4. Poskrbimo za PLAKAT (cca 1 teden pred doogodkom), za obvestilo na spletni strani FG (kontaktoramo mag. B. Mesarca; nekaj dni pred dogodkom)
  5. Poskrbimo, da nekaj dni po končani okrogli kizi ODSTRANIMO PLAKATE, ki smo jih prej nalepili.
  6. Pošljemo vabilo na FG staff in na fg-googlegroups-tutorji.
  7. Poskrbimo za KEKSE IN SOK (vsaj dva dni prej oddamo naročilo: 3 paketi keksov in 4 litre soka je običajno dovolj).
  8. Običajno je glavni organizator tudi moderator okrogle mize, lahko pa skupina odloči tudi drugače. (Vodja tutorjev otvori mizo in da uvodni nagovor).
  9. Poskrbimo za SKLEPNE MISLI: ZAKLJUČEK MIZE, ki jih posredujemo e-tutorju, da jih lahko shrani v rubriko IZVEDENI DOGODKI . POLEG TEGA e-tutorju posredujemo, kdo je bil v organizacijski ekipi (in kdo je bil vodja!)
  10. Po potrebi zaključke okrogle mize z rešitvami predlagate senatu oziroma na PO. Skratka: začnemo nek postopek uresničevanja ugotovitev z okrogle mize in podamo predloge za rešitve.