Meni

Študij arhitektura

Študij arhitekture na Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo v Mariboru se izvaja z dvostopenjskim študijskim programom, ki je oblikovan v skladu z Bolonjsko deklaracijo. Študijski program prve stopnje arhitekture se izvaja 3 leta (6 semestrov), program druge stopnje arhitekture pa 2 leti (4 semestri). Oba programa izobražujeta inženirski profil arhitekta, ki je sposoben integrirati osnovna in specifična znana z raznolikih teoretičnih in strokovnih področij. V okviru obeh programov se študentje strokovno usposabljajo na področju arhitekturnega projektiranja, urbanističnega načrtovanja, prostorskega planiranja in v določeni meri tudi za vodenje ter nadziranje gradnje objektov. Študijski program prve stopnje podaja širok razpon osnovn teh. znanj in veščin arhitekturnega oblikovanja oz. načrtovanja, program druge stopnje pa ponuja poglobljen študij, usmerjen v zahtevnejše naloge arhitekta, ki temeljijo na integralnih znanjih.

Spoznavanje arhitekture – uvodni tečaj 2019

ŠTUDIJSKI PROGRAMI

ZAPOSLITEV

UN 1. stopnja Arhitektura

Sposobni integrirati temeljna in specifična znanja z značilnih teoretičnih in praktičnih področij, vezanih na dela in naloge arhitekturnega projektiranja, urbanističnega načrtovanja in prostorskega planiranja.

MAG 2. stopnja Arhitektura

Arhitektura sodi med enega od reguliranih poklicev v Evropi, kar zahteva petletni proces izobraževanja in ponuja osnovni pogoj za opravljanje strokovnega izpita skladno z zahtevami GZ in ZAID (Gradbeni zakon in Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti) in pridobitev naziva pooblaščeni arhitekt (PI).

Z licenco pooblaščenega arhitekta se pridobi pravica do statusa odgovornega projektanta arhitekture, kar je predpogoj za lastno arhitekturno podjetje.

PROSTORI ODDELKA ZA ARHITEKTURO – Krekova 2

Fakulteta je prenovila klasicistično in eno najbolj impozantnih stavb v štajerski prestolnici in sicer nekdanjo avstrijsko-madžarsko banko arhitekta Fritza Friedrigerja. Investicija, ki zajema obnovo objekta na Krekovi ulici 2 v Mariboru, se je izvedla za potrebe razvojno raziskovalne dejavnosti FGPA UM in Inštitutov FGPA UM. Tako je pridobljeno oz. obnovljeno 2342,90 m2 izobraževalno-raziskovalne infrastrukture. Navedeno bo zagotovilo ustrezne delovne prostore in omogočilo nemoteno opravljanje znanstveno-raziskovalne in pedagoške dejavnosti FGPA UM.

MNENJA ŠTUDENTOV IN DIPLOMANTOV

Izbira študija arhitekture je bila definitivno prava odločitev. Ni mi dala samo standardnega znanja in veščin, ampak tudi širino in me prisilila, da potujem, odkrivam tuja mesta, spoznavam ljudi iz celega sveta, tuje kulture. Arhitekt je poklic, ki traja celo življenje, ker želja po ustvarjanju, kreativi nikoli ne izgine, in je poklic, ki ga imam najraje.

Matic Kašnik

Študent Arhitekture

Za arhitekturo sem se odločila, ker dopušča veliko kreativnosti in nudi širok spekter različnih znanj. Z izbiro študija sem zadovoljna. Če se bi se ponovno vpisovala bi izbrala isto.

Tjaša Rošer

Študentka Arhitekture

Arhitekturo dojemam kot poklic, ki omogoča veliko ustvarjalnosti in kreativnosti. Je delo, ki ni nikoli monotono, ampak si vedno postavljen pred nov izziv, ki zahteva od tebe novo rešitev. Motivira me predvsem dejstvo, da lahko kot arhitekt izboljšaš in vplivaš na življenja ljudi. To pa zato, ker ljudje večino časa preživimo v zaprtih prostorih, in arhitekti smo tisti, ki ustvarjamo in oblikujemo te prostore v produktiven in kvaliteten ambient. Posledično smo ljudje zaradi tega uspešnejši in srečnejši v življenju. Študij sam po sebi ni zahteven, je pa potrebno veliko sprotnega dela in potrpežljivosti.

Tabita Jerant

Diplomantka Arhitekture

 

Prijava za vpis

Več informacij:

  • o vpisu
  • razpisih pogojih
  • načinu vpisa (navodila za izpolnjevanje prijave)
  • pogosta vprašanja

najdete na spletni strani eVŠ na spodnji povezavi.


VPIŠITE SE NA UM FGPA

X