Meni

Arhitektura 2. stopnja v angleškem jeziku

IZREDNI ŠTUDIJ UNIVERZITETNEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA ARHITEKTURA 2. STOPNJA  – V  ANGLEŠKEM JEZIKU

Oddelek za arhitekturo v študijskem letu 2018/19 razpisuje izredni študij druge stopnje študijskega programa arhitektura v angleškem jeziku. Izredni študij druge stopnje arhitekture, ki se v celoti izvaja v angleškem jeziku v dveh študijskih letih (4 semestre), je mednarodno akreditiran in je  oblikovan v skladu z Bolonjsko deklaracijo. Študent v okviru univerzitetnega študijskega programa druge stopnje arhitekture opravi poglobljen študij, ki je usmerjen v usposabljanje za opravljanje zahtevnejših nalog arhitekta oziroma za specializacijo profila arhitekta po posameznih izbranih področjih (arhitektura, urbanistično načrtovanje, prostorsko planiranje, varovanje okolja, …). Z opravljeno drugo stopnjo študijskega programa arhitekture se pridobi naziv mag. inž. arhitekture ter s tem kompetence za samostojno projektantsko delo v arhitekturnih in urbanističnih organizacijah, za vodenje oz. nadzor gradnje objektov, za vodstvene funkcije v upravnih in izobraževalnih ustanovah, kot tudi kompetence za nadaljevanje študija na tretji stopnji ( doktorski študij).

PODATKI O ŠTUDIJSKEM PROGRAMU:  120 kreditnih točk – 4 semestri s 30 kreditnimi točkami

Program, ki temelji na integralnem in interdisciplonarnem povezovanju znanj, v 2. letniku ponuja izbiro dveh študijskih modulov: Trajnostna stavba ali Trajnostno mesto.

Izredni študij izvajajo zaposleni člani Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo v sodelovanju z vabljenimi strokovnjaki iz prakse in vabljenimi tujimi strokovnjaki.

Pogoji za vpis: zaključena 1. stopnja univerzitetnega študijskega programa arhitekture in tekoče znanje angleškega jezika.

Število vpisnih mest: 20

Šolnina : akademsko leto – 3500 Eur

Datoteke in povezave

Vodja študijskega programa

izr. prof. Uroš Lobnik

X