Meni

DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 3. STOPNJE GOSPODARSKO INŽENIRSTVO

O študijskem programu

Doktorski študijski program 3. stopnje Gospodarsko inženirstvo je prvi in edini pravi interdisciplinarni študijski program s področja inženirskega managementa na Univerzi v Mariboru in v Sloveniji nasploh. V času študija oz. raziskovalnega dela študent obravnava izzive, kjer se povezujejo tehniški vidiki (s področja strojništva ali gradbeništva) z ekonomsko-poslovnimi vidiki. Namen študijskega programa je oblikovanje profila doktorja znanosti, ki omogoča raziskovalno-razvojno in znanstveno delo na področju, ki zahteva specifična znanja značilna za gospodarske inženirje in preplet ekonomsko-tehničnih znanj.

Predmetnik s kreditnim ovrednotenjem študijskih obveznosti

Študij traja 3 leta in obsega 180 ECTS točk, vsak letnik je ovrednoten s 60 ECTS, pri tem pa vsak semester s 30 ECTS.

1. letnik

1. semester

 • Znanstvenoraziskovalne metode; 6 ECTS
 • Izbirni predmet; 6 ECTS
 • Individualno raziskovalno delo 1; 18 ECTS

2. semester

 • Izbirni predmet; 12 ECTS
 • Individualno raziskovalno delo 2; 18 ECTS
  (s predstavitvijo rezultatov IRD 1. letnika)

2. letnik

3. semester

 • Prenosljiva znanja (Objavljanje znanstvenih rezultatov); 3 ECTS
 • Individualno raziskovalno delo 3; 27 ECTS
  (s prijavo doktorske teme)

4. semester

 • Individualno raziskovalno delo 4; 30 ECTS
  (s prestavitvijo rezultatov IRD 2. letnik)

3. letnik

5. semester

 • Prenosljiva znanja 2 (Priprava in vodenje raziskovalnih projektov); 3 ECTS
 • Individualno raziskovalno delo 5; 27 ECTS

6. semester

 • Izdelava in zagovor doktorske disertacije; 30 ECTS

Predmetnik interdisciplinarnega podiplomskega doktorskega študijskega programa 3. stopnje Gospodarsko inženirstvo z naborom izbirnih predmetov v zimskem / poletnem semestru 1. letnika

Navedba strokovnega oz. znanstvenega naslova

Po uspešnem zagovoru doktorske disertacije kandidat pridobi strokovni naslov

doktor znanosti oz. doktorica znanosti – krajše dr. (znanstveni naziv se piše pred imenom).

Razpis študijskega programa

Program je razpisan na nivoju Univerze v Mariboru, kamor se zainteresirani kandidati glede na razpis tudi prijavijo.

Razpis za vpis v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru za študijsko leto 2021/22.

Vodja študijskega programa

izr. prof. dr. Nataša Šuman (FGPA)

Število vpisnih mest

7 (izredni študij)

Smeri študijskega programa

Program nima smeri

X