Meni

Študij gradbeništvo

Študijski programi na Oddelku za gradbeništvo zagotavljajo lik gradbenega inženirja, ki na podlagi osvojenega znanja razvije ustrezne sposobnosti projektiranja in gradnje gradbenih objektov ter oblikovanja in izdelave gradbenih izdelkov v smislu ustrezne oblike, kakovosti in cene. Rezultat tako zasnovanih programov je diplomant s širokim teoretičnim znanjem in poglobljenimi specifičnimi strokovnimi znanji, kar mu omogoča samostojno in inovativno opravljanje različnih nalog s področja gradbeništva širom Evrope, saj je njegovo znanje primerljivo z znanji pridobljenimi na sorodnih ustanovah v Evropi.

Pomemben cilj dodiplomskih programov je tudi priprava za nadaljnji študij, saj jim posreduje dovolj široka temeljna in osnovna strokovna znanja, kar ga usmerja v izbiro ustrezne specializacije smeri na podiplomskem študiju.

ŠTUDIJSKI PROGRAMI

[flipbook id=”3″]

ZAPOSLITEV

VS 1. stopnja Gradbeništvo

Strokovna dela na področju organizacije in tehnologije gradbenih del.

Načrtovanje, projektiranje, gradnjo in vzdrževanje gradbenih objektov.

Priprava, organizacija, vodenje in nadzor gradbenih del.

UN 1. stopnja Gradbeništvo

Strokovno in raziskovalno delo na področju visokih in nizkih gradenj, prometa, hidrotehnike, preskrbe z vodo.

Opravljanje dela pri zasnovi, statičnih analizah, dimenzioniranju in konstrukcijski ter tehnološki izvedbi vseh vrst gradbenih objektov.

MAG 2. stopnja Gradbeništvo

Planiranje, načrtovanje, projektiranje, gradnja in vzdrževanje gradbenih objektov.

Nadzor pri izgradnji objektov.

Priprava na opravljanje strokovnega izpita v skladu z zahtevami GZ in ZAID (Gradbeni zakon in Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti) in pridobitev naziva pooblaščeni inženir (PI).

MNENJA ŠTUDENTOV IN DIPLOMANTOV

Za študij gradbeništva sem se odločil, ker so me vedno veselili predvsem naravoslovno-tehnični predmeti. Med študijem na naši fakulteti pridobiš številna znanja, ki ti bodo koristila v praksi. Študij je naporen in od študenta zahteva redno delo, vseeno pa je tudi veliko obštudijskih dejavnosti za sprostitev, ki jih za študente organizira Študentski svet fakultete.

Vid Lešič

Diplomant Gradbeništva

Na Fakulteto za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo sem se vpisala, ker se kot punca nisem videla v tipičnih ženskih poklicih, obenem pa sem želela študirati nekaj zanimivega in nekaj, kjer lahko pridobim ogromno novega znanja in izkušenj.

Manca Fale

Študentka Gradbeništva

Študij na FGPA UM je zagotovo zelo zanimiv, dinamičen in kakovosten, zahteva pa tudi veliko dela in vloženega truda. Vse do danes odločitve po želji postati inženir gradbeništva nisem niti za trenutek obžaloval. Ključno pri tem pa je to, da ne samo da je gradbeništvo, po mojem mnenju, eno izmed največjih dosežkov človeštva, temveč tudi da je zahtevno, specifično, in zabavno ter da predstavlja področje, ki na tak ali drugačen način prispeva k skupnosti in prinaša korist od posameznikovih izumov in znanstvenih prispevkov.

Luka Muršec

Študent Gradbeništva

 

Prijava za vpis

Več informacij:

  • o vpisu
  • razpisih pogojih
  • načinu vpisa (navodila za izpolnjevanje prijave)
  • pogosta vprašanja

najdete na spletni strani eVŠ na spodnji povezavi.


VPIŠITE SE NA UM FGPA

X