UM FGPA meni

Študijski program Gradbeništvo 1. stopnja

Ime programa

DODIPLOMSKI UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM GRADBENIŠTVO, FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO, UNIVERZA V MARIBORU

Trajanje

3 leta / 6 semestrov

Stopnja

Univerzitetni študijski program prve stopnje

Pridobljen strokovni oz. znanstveni naslovov:

Po uspešnem zagovoru diplomskega dela pridobi kandidat naslednji strokovni naslov:

DIPLOMIRANI INŽENIR GRADBENIŠTVA (UN)
dipl. inž. gradb. (UN)

DIPLOMIRANA INŽENIRKA GRADBENIŠTVA (UN)
dipl. inž. gradb. (UN)

X