UM FGPA meni
Študijski program Gradbeništvo 2. stopnja

Ime programa

PODIPLOMSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM GRADBENIŠTVO, FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO, PROMETNO INŽENIRSTVO IN ARHITEKTURO, UNIVERZA V MARIBORU

Trajanje

2 letI / 4 semestre

Stopnja

Študijski program druge stopnje

Pridobljen strokovni oz. znanstveni naslovov:

Po uspešnem zagovoru diplomskega dela pridobi kandidat naslednji strokovni naslov:

MAGISTER INŽENIR GRADBENIŠTVA
mag.inž.grad.

MAGISTRA INŽENIRKA GRADBENIŠTVA
mag. inž. grad.

X