Meni

Študij prometno inženirstvo

Študijski program Prometno inženirstvo ponuja vse vsebine potrebne za zagotavljanje mobilnosti, za kar so potrebna znanja:

 • načrtovanje prometnega sistema in prometnih podsistemov,
 • načrtovanje, projektiranje, gradnja in vzdrževanje prometnic,
 • upravljanje s prometom in prometnimi tokovi,
 • načrtovanje in izvajanje prevozov.

Študent doseže ta znanja tako, da k splošnim osnovnim inženirskim znanjem doda:

 • razumevanje projektiranja, gradnje in vzdrževanja prometnic (vključno z opremo),
 • razumevanje procesov upravljanja s prometnimi tokovi (vzroki, organizacija, kapacitete,varnost,ekonomika, vplivi na okolje),
 • razumevanje procesa prevozov (organizacije, tehnologij in ekonomike),
 • razumevanje sklopa »človek (poselitev, aktivnosti) – prostor – okolje« kot osnove za procese načrtovanja, predvsem prometnega sistema

ŠTUDIJSKI PROGRAMI

[flipbook id=”5″]

ZAPOSLITEV

VS 1. stopnja Prometno inženirstvo

Sodelovanje pri pripravi strokovnih podlag za občinske, mestne, regionalne, nacionalne prostorske in razvojne plane.

Vodenje in organiziranje prometnih storitev s poudarkom na cestnem in železniškem prometu.

UN 1. stopnja Prometno inženirstvo

Načrtovanje in upravljanje prometnih sistemov.

Načrtovanje, projektiranje, gradnja in vzdrževanje prometnic.

Upravljanje s prometom in prometnimi tokovi.

MAG 2. stopnja Prometno inženirstvo

Usposobljenost za analiziranje, upravljanje in vrednotenje procesov v prometnem sistemu.

Organiziranje transportnih aktivnosti, s posebnim poudarkom na varnosti.

Priprava na opravljanje strokovnega izpita v skladu z zahtevami GZ in ZAID (Gradbeni zakon in Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti) in pridobitev naziva pooblaščeni inženir (PI).

MNENJE ŠTUDENTOV IN DIPLOMANTOV

Promet je področje, ki me je od nekdaj fasciniralo, zato sem se odločil za študij Prometnega inženirstva na FGPA. Skozi leta študija sem pridobil širok spekter znanj, dobil priložnosti sodelovati na projektih in mednarodnih poletnih šolah, izoblikoval drugačen način razmišljanja, predvsem pa spoznal ogromno ljudi, ki bodo za vedno ostali del mene. Za študij na FGPA bi se odločil ponovno zaradi pozitivnih izkušenj in priložnosti, ki mi jih je skozi študij ponudila fakulteta.

Aleksander Pagon

Diplomant Prometnega inženirstva

Za študij prometnega inženirstva sem se odločil, ker me že od nekdaj zanima vse v zvezi s prometom. Študentje se na fakulteti počutimo dobro, saj je sodelovanje s profesorji korektno in vsak nam je pripravljen pomagati. Ker smo mala študijska skupina se hitreje med seboj povežemo in lažje medsebojno sodelujemo. Med študijem sem pridobil dosti koristnega znanja (predvsem iz prakse), katerega bom lahko uporabil pri opravljanju svojega poklic

Ožbej Slakan

Študent Prometnega inženirstva

Program Prometno inženirstvo obiskujem zaradi tega, ker me ta veja zanima, predvsem iz vidika prometne varnosti. Predavanja so zanimiva ter dopolnjena z vajami, pri katerih uporabljamo veliko programov, ki temeljijo na načrtovanju in organizaciji prometa. Program mi je všeč tudi zato,ker podpira študij v tujini, prav tako pa je organiziranih veliko ekskurzij ter projektov v tujini (udeležila sem se poletne šole v Weimaru, ter prijavljena sem na sejem prometnih inovacij Intertraffic na Nizozemskem).

Anja Jakopec

Študentka Prometnega inženirstva

MAG. ULRICH ZORIN
Vodja službe za upravljanje s prometom in prometno varnostjo

MAG. VIOLETA BULC
Evropska komisarka za promet

 

Prijava za vpis

Več informacij:

 • o vpisu
 • razpisih pogojih
 • načinu vpisa (navodila za izpolnjevanje prijave)
 • pogosta vprašanja

najdete na spletni strani eVŠ na spodnji povezavi.


VPIŠITE SE NA UM FGPA

X