UM FGPA meni

Študijski program Prometno inženirstvo UN 1. stopnja

Ime programa

DODIPLOMSKI UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PROMETNO INŽENIRSTVO, FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO, PROMETNO INŽENIRSTVO IN ARHITEKTURO UNIVERZA V MARIBORU

Trajanje

3 leta / 6 semestrov

Stopnja

Univerzitetni študijski program prve stopnje

Pridobljen strokovni oz. znanstveni naslovov:

Po uspešnem zagovoru diplomskega dela pridobi kandidat naslednji strokovni naslov:

DIPLOMIRANI INŽENIR PROMETA (UN)
dipl. inž. prom. (UN)

DIPLOMIRANA INŽENIRKA PROMETA (UN)
dipl. inž. prom. (UN)

X