UM FGPA meni
Študijski program Prometno inženirstvo 2. stopnja

Ime programa

PODIPLOMSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM PROMETNO INŽENIRSTVO 2. STOPNJA, FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO, PROMETNO INŽENIRSTVO IN ARHITEKTURO, UNIVERZA V MARIBORU

Trajanje

2 leti / 4 semestre

Stopnja

Študijski program druge stopnja

Pridobljen strokovni oz. znanstveni naslovov:

Po uspešnem zagovoru magistrskega dela pridobi kandidat naslednji strokovni naslov:

MAGISTER INŽENIR PROMETA
mag.inž.prom.

MAGISTRICA INŽENIRKA PROMETA
mag. inž. prom.

X