Meni

Tutorstvo

Tutorstvo je največji projekt Študentskega sveta FGPA UM. Tutorstvo je razdeljeno na dva dela in sicer na uvajalno in predmetno tutorstvo. Tutorji študenti so komunikativni, pridni, delavni študentje, ki skupaj s tutorji profesorji (in drugimi profesorji) pomagajo izboljšati raven izobraževalnega procesa na naši fakulteti. Tutorji študenti delujejo pod okriljem Študentskega sveta FGPA, vodi pa jih koordinator tutorjev študentov.

Tutorstvo smo za večjo učinkovitost razdelili na dva dela in sicer na uvajalno tutorstvo in predmetno tutorstvo. Vloge posameznih tutorjev in njihove naloge so opisane v nadaljevanju. Za vas smo pripravili tudi seznam tutorjev ter njihove kontakte.

Valentina Novak

Koordinatorka tutorjev študentov

valentina.novak@student.um.si

doc. dr. Anita Praprotnik Brdnik

Predsednica tutorjev profesorjev

anita.praprotnik@um.si

UVAJALNI TUTORJI

​Študentje v začetku svojega študija stopijo v stik z uvajalnimi tutorji. Vsaka študijska smer imam dodeljenega svojega uvajalnega tutorja, ki najboljše pozna odgovore na vprašanja, ki zadevajo posamezno študijsko smer. Naloge uvajalnih tutorjev pa so naslednje:

  • olajšati vključevanje študentov v univerzitetno okolje,
  • študentom pomagajo skozi študij in svetujejo pri reševanju splošnih težav, ki se pojavljajo tekom študija,
  • pomagajo graditi odnos med študenti in profesorji za doseganje boljšega sodelovanja med študenti in profesorji ter doseganje študijskih ciljev,
  • svetovanje pri odločanju o študiju v tujini.

Seznam uvajalnih tutorjev študentov in njihovi kontakti:

Jana Perša

Gradbeništvo

jana.persa@student.um.si

Alex Želj

Gradbeništvo

alex.zelj@student.um.si

Matias Iskra

Gospodarsko inženirstvo - smer Gradbeništvo

matias.iskra@student.um.si

Ivana Vukovič

Arhitektura

ivana.vukovic@student.um.si

Anja Zgaga

Arhitektura

anja.zgaga@student.um.si

Dejan Kociper

Prometno inženirstvo

dejan.kociper@student.um.si

Termini za posamezne tutorske vaje se objavljajo v facebook skupini Študentski svet FGPA UM.

UPORABNE POVEZAVE

X