Meni

Tutorstvo

Tutorstvo je največji projekt Študentskega sveta FGPA UM. Tutorstvo je razdeljeno na dva dela in sicer na uvajalno in predmetno tutorstvo. Tutorji študenti so komunikativni, pridni, delavni študentje, ki skupaj s tutorji profesorji (in drugimi profesorji) pomagajo izboljšati raven izobraževalnega procesa na naši fakulteti. Tutorji študenti delujejo pod okriljem Študentskega sveta FGPA, vodi pa jih koordinator tutorjev študentov.

Tutorstvo smo za večjo učinkovitost razdelili na dva dela in sicer na uvajalno tutorstvo in predmetno tutorstvo. Vloge posameznih tutorjev in njihove naloge so opisane v nadaljevanju. Za vas smo pripravili tudi seznam tutorjev ter njihove kontakte.

Anja Zgaga

Koordinatorka tutorjev študentov

anja.zgaga@student.um.si

doc. dr. Anita Prapotnik Brdnik

Koordinatorka tutorjev profesorjev

anita.prapotnik@um.si

UVAJALNI TUTORJI

​Študentje v začetku svojega študija stopijo v stik z uvajalnimi tutorji. Vsaka študijska smer imam dodeljenega svojega uvajalnega tutorja, ki najboljše pozna odgovore na vprašanja, ki zadevajo posamezno študijsko smer. Naloge uvajalnih tutorjev pa so naslednje:

  • olajšati vključevanje študentov v univerzitetno okolje,
  • študentom pomagajo skozi študij in svetujejo pri reševanju splošnih težav, ki se pojavljajo tekom študija,
  • pomagajo graditi odnos med študenti in profesorji za doseganje boljšega sodelovanja med študenti in profesorji ter doseganje študijskih ciljev,
  • svetovanje pri odločanju o študiju v tujini.

Seznam uvajalnih tutorjev študentov in njihovi kontakti:

Anja Zgaga

Anja Zgaga

Koordinatorka tutorjev študentov, Tutor študijskega programa Arhitektura

anja.zgaga@student.um.si

Aleksandra Korpič

Aleksandra Korpič

Tutor študijskega programa Arhitektura

aleksandra.korpic@student.um.si

Karin Poročnik

Karin Poročnik

Tutor študijskega programa Gradbeništvo in Gospodarsko inženirstvo

karin.porocnik@student.um.si

Jan Trebše

Jan Trebše

Tutor študijskega programa Gradbeništvo in Gospodarsko inženirstvo

jan.trebse@student.um.si

Dejan Pejić

Dejan Pejić

Tutor študijskega programa Prometno inženirstvo in tutor za študente iz tujih držav

dejan.pejic@student.um.si

Ines Pentek

Ines Pentek

Tutor študijskega programa Prometno inženirstvo

ines.pentek@student.um.si

Karina Flisar

Karina Flisar

Tutor študijskega programa Prometno inženirstvo

karina.flisar@student.um.si

Termini za posamezne tutorske vaje se objavljajo v facebook skupini Študentski svet FGPA UM.

UPORABNE POVEZAVE

X