Meni

Želite postati inženir?

Izvedite več >>

VPIS IN ODDAJA PROŠENJ 1. STOPNJA 2019/20 – REDNI ŠTUDIJ

Zakon o uravnoteženju javnih financ:

Za študente, vpisane v studijske programe prve ali druge stopnje v studijskem letu 2012/2013, ki do zaključka studijskega leta 2011/2012 niso uveljavljali pravice, da enkrat v času študija ponavljajo letnik ali spremenijo studijski program ali smer zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali studijskem programu, velja, da jim status študenta preneha ob zaključku zadnjega semestra, če bodo v času študija, to je vključno od studijskega leta 2012/2013 dalje, ponavljali letnik ali spremenili studijski program ali smer (ni absolventa).

VPIS IZREDNI ŠTUDIJ IN 2. STOPNJA REDNI IN IZREDNI ŠTUDIJ IN ODDAJA PROŠENJ 2019/2020

https://www.um.si/studij/financiranje/Strani/default.aspx

X