Meni

Datumi zagovorov diplomskih del v študijskem letu 2020/2021

Za študijskem programe univerzitetni ŠP Gradbeništvo, visokošolski strokovni ŠP Gradbeništvo in visokošolski strokovni ŠP Prometno inženirstvo

29.10.2020

19.11.2020

17.12.2020

21.1.2021

25.2.2021

18.3.2021

22.4.2021

20.5.2021

24.6.2021

26.8.2021

9.9.2021

Datumi zagovorov magistrskih del na 2. stopnji, v študijskem letu 2020/2021

Za študijske programe Gradbeništvo, GING – gradbena smer in Prometno inženirstvo:

19.11.2020

14.1.2021

20.5.2021

16.9.2021

Za študijski program Arhitektura:

11.12.2020

5.3.2021

4.6.2021

23.9.2021

Magistrske naloge in vso ostalo zahtevano dokumentacijo oddate 8 dni pred datumom zagovora!

Referat FGPA

e-pošta: referat.fgpa@um.si

Referat za redni dodiplomski študij

Tatjana Rojs, soba B-104
uradne ure: od 11.00 do 13.00 ure
telefon: 02 22-94-306, 031 365-425

Referat za redni podiplomski in izredni študij

Simona Kosi, soba B-104
uradne ure: od 11.00 do 13.00 ure
telefon: 02 22-94-310, 031 365-425

Referat za študijske zadeve

Branko Bohinec, soba B-107
telefon: 02 22-94-350
X