Meni

Uspehi fakultete

Znanstvena monografija: “Integrative Approach to Comprehensive Building Renovations”

Pri založbi Springer Nature je v mesecu aprilu 2019 izšla znanstvena monografija “Integrative Approach to Comprehensive Building Renovations”. Avtorja monografije sta Vesna Žegarac Leskovar in Miroslav Premrov, soavtorica četrtega poglavja pa Maja Lešnik, vsi sodelavci Univerze v Mariboru, Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo.

Znanstvena monografija je napisana z osnovnim namenom predstavitve različnih integriranih pristopov v procesu celovite prenove stavb. Združuje vidike različnih strokovnih in znanstvenih področij, od vidikov trajnostne, zelene gradnje, konstrukcijske stabilnosti do energijske učinkovitosti. Skozi integriran pristop opozarja na številne pogosto prezrte lastnosti stavb, ki jih je potrebno celovito obravnavati in vključiti v kontekst prenove stavb. 

Primarni cilj znanstvene monografije je izpostaviti različne pristope v procesu celovite prenove obstoječih stavb ter pri tem povezati praktične izkušnje z obstoječimi raziskavami z namenom ozaveščanja o pomenu integriranih in interdisciplinarnih rešitev, s katerimi je možno doseči ustrezno kakovost ter zagotoviti najboljše možno bivalno ugodje v prenovljenih stavbah.

VSEBINA

Monografija je sestavljena iz štirih poglavij. Uvodno poglavje sprva ugotavlja potrebe po celostni prenovi objektov ter definira kasneje uporabljeno terminologijo. Poglavje 2 predstavlja pregled različnih pristopov prenove stavb glede na njihov obseg, intenzivnost in prednostne naloge. Kratka razlaga posameznih pristopov temelji na primerih iz prakse. Prvi del Poglavja 3 vsebuje teoretična izhodišča, ki obravnavajo energetske tokove v stavbah z nadaljnjo analizo vpliva klimatskih podatkov in parametrov geometrije zgradb na energetsko obnašanje objektov. Predstavljen je tudi analitični postopek določitve takoimenovanega efektivnega koeficienta toplotne prehodnosti stavbe, ki ga je mogoče uporabiti tako pri novogradnjah kakor tudi energetskih prenovah objektov. Drugi del Poglavja 3 najprej vsebuje sistematični teoretični opis posameznih korakov energetske prenove stavb, ki predstavljajo dobro teoretično osnovo za kompleksnejše analize ukrepov energetske prenove in njihovih kombinacij, nadalje predstavljenih v Poglavju 4. Zadnje poglavje, Poglavje 4, vsebuje pregled obstoječe znanstvene literature na temo celovite prenove stavb. V drugem delu poglavja so predstavljene lastne raziskave avtorjev na temo energetske prenove stavb.

Plečnikova odličja za leto 2019

Dne 15.4.2019 je v Narodni galeriji v Ljubljani potekal dogodek Plečnikova odličja za leto 2019.

Plečnikova odličja so osrednje javno in najvišje strokovno priznanje slovenskim avtorjem za vrhunske stvaritve, nastale v zadnjih petih koledarskih letih v Sloveniji ali tujini, na področju arhitekture, urbanizma, krajinske arhitekture ali notranje opreme. Podeljujejo se od leta 1973, ko je bil ob 100 obletnici rojstva velikega slovenskega arhitekta Jožeta Plečnika na pobudo delovnega kolektiva Ambient iz Ljubljane, za vsakoletno podelitev teh odličij ustanovljen Sklad arhitekta Jožeta Plečnika. Sklad danes deluje v okviru Društva arhitektov Ljubljane. Nagrado skupaj podeljujejo arhitekturna stroka, Mestna občina Ljubljana (MOL) in Republika Slovenija.

V okviru letošnjega dogodka so med prejemniki odličij tudi naši sodelavci, zunanji sodelavci in magistranti UM FGPA.

Plečnikovo medaljo za strokovno publicistiko je prejel Peter Šenk za svoje delo Capsules: Typology of other architecture.

Plečnikovo nominacijo za študentsko priznanje je za magistrsko nalogo z naslovom Zasnova centra za bivanje in aktivnosti starostnikov prejela avtorica Lea Korošec, mentorica naloge je izr. prof. dr. Vesna Žegarac Leskovar in somentorici asist. dr. Vanja Skalicky ter asist. Maja Žigart.

Med nagrajenci je tudi naš zunanji sodelavec Dean Lah, ki na študijskemu programu  arhitektura sodeluje kot vabljen strokovnjak iz prakse. Skupaj s kolegom Milanom Tomacem sta prejela Plečnikovo medaljo za aktualno realizacijo za Family Wellness Termalija.

Vsem nagrajencem iskreno čestitamo!

PLEČNIKOVA MEDALJA ZA STROKOVNO PUBLICISTIKO 2016

za znanstveno monografijo “Arhitektura 19. stoletja na Slovenskem” avtorjev izr. prof. dr. Igorja Sapača in doc. dr. Francija Lazarinija.

Monografijo sta v letu 2015 izdala Muzej za arhitekturo in oblikovanje, Ljubljana ter Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani. Njen glavni avtor in urednik je izr. prof. dr. Igor Sapač, Katedra za arhitekturo, Oddelek za arhitekturo Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru. Soavtor je doc. dr. Franci Lazarini, Oddelek za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Mariboru.

Delo obsega 736 strani velikega formata 24 × 30 cm in vključuje okoli 2000 ilustracij. Predgovor h knjigi je napisal Matevž Čelik. Za oblikovanje je poskrbel Primož Pislak iz Studia LUKS.

Monografija je zaključila izjemno obsežni in zahtevni osem let trajajoči znanstveno-raziskovalno-prezentacijski projekt, katerega del je bila tudi istoimenska razstava v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje v Ljubljani, postavljena med novembrom 2013 in marcem 2014. V monografiji so poleg uvodnih študij, obsežnega abecednega kataloga stavb, slovenskega opusa 68 najpomembnejših arhitektov in inženirjev ter seznama literature v 22 poglavjih sistematično predstavljene vse značilne stavbne zvrsti arhitekture 19. stoletja na Slovenskem. Abecedni katalog pomembnejših arhitekturnih stvaritev obravnavanega obdobja na 316 straneh z opisi, fotografijami in citirano literaturo posamično predstavlja 2944 stavb na ozemlju Slovenije. Monografija zajema tudi arhitekturno produkcijo v slovenskem zamejstvu v Avstriji in Italiji v obravnavanem obdobju, kjer je bila ob izidu deležna zaslužene pozornosti. Prav tako je bila monografija deležna pozitivnih kritik v dnevnem časopisju in strokovni periodiki (Večer, Piranesi).

Kakor ugotavlja recenzent dr. Damjan Prelovšek, predstavlja monografija doslej daleč najbolj popolni pregled tega, kar so ustvarili naši predniki v času, ki se hitro oddaljuje in o katerem je vladalo mnenje, da ni rodil nič enakovrednega starejšim stoletjem. Po besedah Matevža Čelika je 19. stoletje »ključno za razumevanje produkcije modernega prostora, sistemov načrtovanja, uvajanja novih tehnologij, pa tudi vloge znanja pri formiranju arhitekturnega in inženirskega poklica. Vse radikalne spremembe, ki jih je prinesla arhitektura 20. stoletja, so se pravzaprav pričele v 19. stoletju.«

SPRINGER – ALTERNATIVE TYPES OF ROUNDABOUTS

Pri priznani založbi Springer je izšla knjiga avtorja dr. Tomaža Tollazija z naslovom Alternative Types of Roundabouts, An Informational Guide. Knjiga je pomemben doprinos za vse načrtovalce krožnih križišč saj predstavlja tako zgodovino, kot tudi nove trende pri razvoju krožnih križišč v Sloveniji in v Svetu.

SODELOVANJE MED FAKULTETO IN PODJETJEM MARLES

V natečaju Naj družinska hiša, ki ga je organizirala Revija Moja hiša Moj dom, je hiša Primus, ki je nastala v sodelovanju s podjetjem Marles in študenti gradbeništva in arhitekture s Fakultete za gradbeništvo zasedla 3. mesto v kategoriji “Moderne hiše”. To je dodatno priznanje, saj je bila hiša med 10 predlaganimi inovativnimi dosežki leta s strani IZS. Več informacij na povezavi: http://www.mojahisa-mojdom.si/najhisa_m_primus.html

PROJEKT RO3D-SMART OSVOJIL PRVO MESTO

Med 10. in 14.11.2014 je raziskovalna skupina, ki jo vodi dr Andrej Tibaut, osvojila prvo mesto na mednarodnem tekmovanju raziskovalnih projektov CITA Smart Collaboration Challenge 2014 (https://cita091-public.sharepoint.com/) iz področja BIM (Building Information Modeling), ki je potekalo v Dublinu.

Zmagovalno skupino sestavlja 6 članov iz Fakultete za Gradbeništvo, Katedre za gradbeno in prometno informatiko (Andrej Tibaut), naši magistranti (Mojca Roženičnik Korošec – gradbena informatika, Klara Mihalič – gradbene konstrukcije) in študenti (Iztok Zabreznik) zaposleni v podjetju Lineal d.o.o, Fakulteta za elektrotehniko računalništvo in informatiko (Sašo Pečnik) in podjetje Mensuras d.o.o. (Blaž Supej). Večina članov skupine deluje v okviru raziskovalne skupine, registrirane na ARRS, ki deluje v okviru podjetja Lineal d.o.o..

Po štiridnevnem intenzivnem skupnem delu v prostorih Lineala je skupina rezultate predstavila na zaključni finalni prireditvi na Dublin Institute of Technology v Dublinu na Irskem (v organizaciji združenja Construction Informatics Alliance). V konkurenci 5 finalnih projektov iz Anglije, Irske in Slovenije je naša skupina dosegla 1. mesto. Uspeh je toliko večji, ker so ostale skupine sestavljala (in sponzorirala) globalna podjetja kot so Autodesk, Leica, Intergraph, Mercury Engineering, ArcDox, Accent property in ostali. Skupina je za prvo mesto prejela tudi denarno nagrado.

Delo raziskovalnih skupin je ocenjevala 6-članska mednarodna komisija. Na predstavitvi rezultatov so z vabljenimi predavanji sodelovali najbolj priznani strokovnjaki na področju BIM tehnologij: prof. dr. Chuck Eastman (Georgia Institute of Technology, ZDA), prof. dr. Rafael Sacks (Technion Israel Institute of Technology, Izrael), prof. dr. Laura Lee (Carnegie-Mellon University, ZDA), prof. dr. David Philp (Head of BIM Implementation v UK Cabinet Office) in profesor na Glasgow Caledonian University, Škotska).
Raziskovalna skupina se je s projektom RO3D-SMART lotila izziva BIM pristopa na področju nizkih gradenj: rekonstrukcija ceste (krožno križišče Pariške komune v Mariboru) na osnovi podatkov pridobljenih iz oblaka točk (lasersko skeniranje krožišča). S pomočjo novega algoritma za obdelavo oblaka točk in izdelanih pametnih gradnikov za 3D projektiranje cest je bil izveden primer celotnega BIM procesa od začetnega konceptualnega modela krožišča do izdelave novega cestnega priključka z ovrednotenimi količinami in stroški (BIM 5D model).

ENERGY-EFFICIENT TIMBER-GLASS HOUSES

Znanstvenoraziskovalni svet za tehniške vede ARRS je prepoznal delo avtorjev Vesne Žegarac Leskovar in Miroslava Premrova z naslovom«Energy-Efficient Timber-Glass Houses, izdanega pri založbi Springer Verlag, kot enega izmed izjemnih znanstvenih dosežkov v letu 2013.

IZJEMNI ZNANSTVENI DOSEŽEK V LETU 2012

Naša sodelavka v Katedri za geotehniko izr. prof. dr. Bojana Dolinar je bila izbrana med izjemne znanstvene dosežke v letu 2012, po predlogih posameznih Znanstvenoraziskovalnih svetov ved ARRS.

BRIDGE DESIGN & ENGINEERING FOOTBRIDGE AWARDS 2008

Sodelavec Katedre za gradbene konstrukcije Viktor Markelj je v sklopu podjetja Ponting, d.o.o. prejel svetovno prestižno nagrado Bridge design & engineering Footbridge Awards 2008 za prvo mesto v kategoriji mostov s srednjim razponom za Studenško brv v Mariboru. Nagrada neformalno velja za “projektantski oskar” kot prva svetovna nagrada s področja projektiranja mostov. Za nas, kot fakulteto, je še posebej razveseljivo dejstvo, da so pri izdelavi projekta gradbene konstrukcije sodelovali izključno diplomanti naše fakultete.

Sodelavec Katedre za gradbene konstrukcije Marjan Pipenbaher je kot prvi s Fakultete za gradbeništvo Univerze v Mariboru postal član Inženirske Akademije Slovenije in s tem akademik.

Obe omenjeni prestižni priznanji nedvomno potrjujeta, da fakulteta s svojimi sodelavci našim študentom nudi vsa potrebna znanja za uveljavitev v najelitnejšem svetovnem prostoru s področja projektiranja gradbenih konstrukcij.

SVEČANA PODELITEV 7. TRIMO-VIH RAZISKOVALNIH NAGRAD

29. maja 2008 je potekala svečana podelitev 7. TRIMO-vih raziskovalnih nagrad za najboljša diplomska, specialistična, magistrska dela in doktorske disertacije. Ponosni smo, da lahko poročamo tudi o dveh nagradah, ki sta jih prejela doktorant in diplomant FGPA UM.

INTERAKTIVNA KARTA KRITIČNIH KOLESARSKIH TOČK

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije je 10. oktobra 2009 podelil nagrade študentom in dijakom za njihov prispevek k trajnostnemu razvoju družbe za leto 2008. Med njimi je nagrado za projekt Interaktivna karta kritičnih kolesarskih točk (3k) prejel diplomant naše fakultete Josip Rotar. Projekt je pri mentorju dr. Danijelu Rebolju in somentorju dr. Marjanu Lepu uspešno nadgradil v diplomsko nalogo z naslovom Sistem za spremljanje stanja kolesarske mreže. Nagrade je podelila direktorica javnega sklada Romana Tomc, slavnostne prireditve pa se je udeležil tudi Minister za delo, družino in socialne zadeve Ivan Svetlik.

PROJEKT CONNECT

Projekt CONNECT, v katerem sodeluje tudi naša fakulteta, je v Bruslju s strani Evropske komisije dobil zelo prestižno nagrado Evropa trajnostne energije “Sustainable Energy Europe Award 2009”! CONNECT je zmagal v kategoriji »Izobraževalne, komunikacijske in promocijske aktivnosti«, kjer je sodelovalo več kot 100 projektov.

PRVA NAGRADA NA NATEČAJU OBNOVE MARIBORSKEGA AKVARIJA-TERARIJA

Naša sodelavca Kaja Pogačar in Marko Jaušovec sta dobila prvo nagrado na natečaju za prenovo mariborskega akvarija-terarija.

PRESTIŽNA NAGRADA V OKVIRU NATEČAJA EU PROJEKTA TYROSAFE

V Bruslju so na kongresu TRA (Transport research arena) naši študentje Gregor Salobir, Alma Muminović, Teja Pišek, Anamarija Repušič in Karmen Vesenjak (Prometno inženirstvo UNI 2. letnik) prejeli prestižno nagrado v okviru natečaja EU projekta Tyrosafe (Tyre and Road Surface Optimisation for Skid resistance and Further Effects).Nagrado so pridobili na podlagi najbolj izvirno izdelanega videa na temo varnosti v cestnem prometu z vidika kontakta med pnevmatiko in cestiščem, ki so ga študenti izdelali v okviru seminarske naloge pri predmetu Transportna sredstva. Na natečaju je s svojim videom sodelovala tudi druga skupina študentov. Ker gre za enega najpomembnejših evropskih kongresov na področju prometa, ki ga sponzorira avtomobilska industrija, študentom iskreno čestitamo!

X