Meni

O študiju

Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru izvaja štiri univerzitetne študijske programe (Gradbeništvo, Gospodarsko inženirstvo – smer gradbeništvo, Prometno inženirstvo, Arhitektura) ter dva visokošolska strokovna programa (Gradbeništvo, Prometno inženirstvo). Kot izhaja že iz imena fakultete, so vse aktivnosti fakultete, tako pedagoške, kot raziskovalne in razvojne, naravnave v izrazito interdisciplinarno obravnavo kompleksnejših problemov z izrazitim povezovanjem gradbene, arhitekturne in prometne stroke.

 Information Package

Fakulteta izvaja študijske programe na vseh treh stopnjah v skladu z bolonjskimi smernicami.

e-pošta: referat.fgpa@um.si

Referat za redni dodiplomski študij

Tatjana Rojs: prostor B-104A
uradne ure: od 11.00 do 13.00 ure, prostor B-104B
telefon: 02 22-94-306, 031 365-425
e-pošta: tatjana.rojs@um.si

 

Referat za redni podiplomski in izredni študij

Simona Kosi, prostor B-104A
uradne ure: od 11.00 do 13.00 ure, prostor B-104B
telefon: 02 22-94-310, 031 365-425
e-pošta: simona.kosi@um.si

 

Referat za študijske zadeve

Branko Bohinec, soba J1-104
telefon: 02 22-94-350
e-pošta: branko.bohinec@um.si

X