Gradbeništvo

Gospodarsko inženirstvo

Prometno inženirstvo

Arhitektura

Preskoči na vsebino
Gradbeništvo G Gospodarsko inženirstvo GI Prometno inženirstvo PI Arhitektura A
Arhitektura

Arhitektura

UN
MAG

Napovednik

Ni prihajajočih napovedi.

ŠTUDIJ ARHITEKTURE

Študij arhitekture na FGPA UM se izvaja z dvostopenjskim študijskim programom, ki je oblikovan v skladu z Bolonjsko deklaracijo. Študijski program prve stopnje arhitekture se izvaja 3 leta (6 semestrov), program druge stopnje arhitekture pa 2 leti (4 semestri). Oba programa izobražujeta inženirski profil arhitekta, ki je sposoben integrirati osnovna in specifična znanja z raznolikih teoretičnih in strokovnih področij.

V okviru obeh programov se študentje strokovno usposabljajo zlasti na področju arhitekturnega projektiranja ter urbanističnega načrtovanja. Študijski program prve stopnje podaja širok razpon osnovn tehničnih znanj in veščin arhitekturnega oblikovanja oz. načrtovanja, program druge stopnje pa ponuja poglobljen študij, usmerjen v zahtevnejše naloge arhitekta, ki temeljijo na integralnih znanjih.

Prelistaj brošuro programa
arhitektura-velika

Študij ponuja širok razpon znanj, ki sledijo integrativnem konceptu povezovanja različnih področij načrtovanja prostora in objektov, vključno z osnovami krajinskega načrtovanja, podprtem s projektnoorientiranim pristopom, zlasti v okviru studiev. Študijski program vključuje tudi razumevanje socioloških osnov ter ekonomskih, ekoloških in drugih parametrov, ki v skupnem delovanju povezovanja različnih disciplin sooblikujejo procese načrtovanja in gradnje.

ZAPOSLITVENE MOŽNOSTI

Diplomanti univerzitetnega študijskega programa arhitektura 1. stopnje so sposobni integrirati osnovna in specifična znanja z značilnih teoretičnih in praktičnih področij, vezanih na dela in naloge v arhitekturni in urbanistični praksi.

Tekom študija pridobijo določene veščine arhitekturnega poklica, ki vključujejo obvladovanje osnov uporabe načrtovalskih metod postopkov in procesov, ob tem pa zlasti kreativnost in inovativnost v interdisciplinarnem okolju poklica arhitekta in urbanista ter ne nazadnje tudi komunikacijske sposobnosti in spretnosti, nujno potrebne za opravljanje poklicne dejavnosti v najrazličnejših okoljih.

Diplomanti v okviru specifičnih kompetenc pridobijo tudi določene osnove projektiranja konstrukcij in gradbenih izdelkov ter inženirske ekonomike ter s tem pokrivajo izpolnjevanje tako tehničnih, kot tudi estetskih zahtev projektiranja stavb in njihovega umeščanja v prostor.

Poznavanje prvin urbanizma in prostorskega načrtovanja je ob določenih znanjih s področja varstva okolja tesno povezano s ciljem zadovoljevanja človekovih potreb kvalitetnega bivanja. S interdisciplinarno obravnavo problematike prostora in stavb so diplomantom zagotovljene poklicne kompetence za številna dela in naloge v okviru projektantskih organizacij, gradbene operative in industrije, kakor tudi na specifičnih področjih javne uprave.

arhitektura danes

Digitalizacija v arhitekturi omogoča uporabo naprednih računalniških orodij, kot so BIM modeliranje in simulacije, za boljšo vizualizacijo, načrtovanje in analizo arhitekturnih projektov. S pomočjo digitalizacije lahko arhitekti izboljšajo učinkovitost projektiranja, optimizirajo energetsko učinkovitost zgradb ter povečajo sodelovanje med različnimi strokovnjaki in deležniki.
vv_2017-05_mb_FgpA_studijski proces-650
Zeleni prehod v arhitekturi pomeni prehod k bolj trajnostnemu in okolju prijaznemu oblikovanju zgradb, ki zmanjšujejo negativni vpliv na okolje in podnebne spremembe. Uporaba obnovljivih virov energije, recikliranje materialov ter načrtovanje energetsko učinkovitih in pasivnih zgradb so ključni elementi zelenega prehoda v arhitekturi.
vv_2016-10_mb_HAM_razstava studentov-27
Kreativno delovanje na področju arhitekture spodbuja inovativno razmišljanje ter eksperimentiranje z novimi idejami, oblikami in materiali. Arhitekti lahko s kreativnim pristopom ustvarjajo edinstvene in izjemne prostorske rešitve, ki odražajo potrebe in želje uporabnikov ter hkrati bogatijo okolico.
a6d05f23-1ed9-429a-9d75-31be93f1d1b0
Tehnične kompetence so ključne za uspešno izvedbo arhitekturnih projektov, saj morajo arhitekti poznati in uporabljati različne gradbene materiale, konstrukcijske sisteme in tehnologije. Napredne tehnične spretnosti omogočajo arhitektom boljše reševanje kompleksnih izzivov pri načrtovanju in gradnji ter zagotavljajo visoko kakovost in varnost zgradb.
20190523_153225

ZAKLJUČNA DELA

Prenova nekdanje Madžarske šole v Vinkovcih za potrebe izobraževalno-razvojnega središča
Celovita ureditev območja Trga Republike in nekdanje tovarne MTČ v Čakovcu
Axis Activa: Regeneracija javnega prostora Novega Grada in Nove Varoši v Podgorici
Namen magistrske naloge je bil analizirati različne zgodovinske in morfološke plasti Podgorice ter v njih prepoznati sisteme javnih prostorov in njihovih medsebojnih komunikacij ter jih vključiti v predlog širšega povezujočega sistema.

MNENJA ŠTUDENTOV

Izbira študija arhitekture je bila definitivno prava odločitev. Ni mi dala samo standardnega znanja in veščin, ampak tudi širino in me prisilila, da potujem, odkrivam tuja mesta, spoznavam ljudi iz celega sveta, tuje kulture. Arhitekt je poklic, ki traja celo življenje, ker želja po ustvarjanju, kreativi nikoli ne izgine, in je poklic, ki ga imam najraje.
Matic Kašnik
Študent Arhitekture
Študij arhitekture je vsekakor odločitev, ki je ne bom nikoli obžalovala, saj ti da že v 1. letniku veliko novega praktičnega znanja, hkrati pa ti omogoča nenehno ustvarjalnost, izpopolnjevanje in kulturno širino.
TAJA WEINGERL
ŠtudentKA Arhitekture
Če hočeš stvari dobro razumeti, se jim moraš posvečati sproti. Pri študiju sta vsekakor pomembna vztrajnost ter želja po odkrivanju novih znanj. Vsak študijski program sicer ponudi neke smernice, nato pa je je odvisno od vsakega posameznika, koliko uporabnega znanja bo pridobil.
SANJA ŠPINDLER, MAG. INŽ. ARH.
ŠtudentKA Arhitekture

Galerija slik

Skip to content