Arhitektura

Gradbeništvo

Gospodarsko inženirstvo

Prometno inženirstvo

Preskoči na vsebino
Gradbeništvo G Gospodarsko inženirstvo GI Prometno inženirstvo PI Arhitektura A
Prometno inženirstvo

Prometno inženirstvo

VS
UN
MAG
DR

Napovednik

Ni prihajajočih napovedi.

ŠTUDIJ PROMETNEGA INŽENIRSTVA

Študijski program Prometno inženirstvo ponuja vsebine, potrebne za zagotavljanje mobilnosti, za kar so potrebna naslednja znanja: načrtovanje prometnega sistema in prometnih podsistemov, načrtovanje, projektiranje, gradnja in vzdrževanje prometnic, upravljanje s prometom in prometnimi tokovi, načrtovanje in izvajanje prevozov.

Študent doseže ta znanja tako, da k splošnim osnovnim inženirskim znanjem doda: razumevanje projektiranja, gradnje in vzdrževanja prometnic (vključno z opremo), razumevanje procesov upravljanja s prometnimi tokovi (vzroki, organizacija, kapacitete, varnost, ekonomika, vplivi na okolje), razumevanje procesa prevozov (organizacije, tehnologij in ekonomike), razumevanje sklopa »človek (poselitev, aktivnosti) – prostor – okolje« kot osnove za procese načrtovanja, predvsem prometnega sistema

Prelistaj brošuro programa
4

Diplomant ima znanje o vplivih prometa na okolje, varnost in ekonomijo, pridobi tudi širok nabor znanja s področja študijskih programov. Pridobi tudi toliko strokovnega znanja, da lahko načrtuje in organizira promet v mestih, državah, gospodarskih javnih službah in podjetjih.

PROMETNO INŽENIRSTVO DANES

Digitalizacija na področju prometnega inženirstva temelji na uporabi naprednih tehnologij za zajem in obdelavo podatkov, ki so potrebni za vzpostavitev učinkovitega, okolju prijaznega ter varnega prometnega sistema. Uporaba mobilnih aplikacij in pametnih senzorjev omogoča učinkovitejše upravljanje prometnih tokov ter optimizacijo načrtovanja in izvajanja infrastrukturnih projektov. Digitalizacija prispeva k zmanjšanju prometnih zastojev, emisij CO2 in energetskih potreb, kar je ključnega pomena pri doseganju trajnostne mobilnosti.
simulator vožnje 4
Zeleni prehod se na področju prometnega inženirstva nanaša predvsem na spodbujanje okolju prijaznih oblik prevoza, kot so kolesarjenje, hoja, javni potniški promet in uporaba električnih oziroma okolju prijaznih vozil. Vključevanje trajnostnih pristopov v načrtovanje in gradnjo prometne infrastrukture, kot so kolesarske steze in polnilna infrastruktura za električna vozila, prispeva k zmanjšanju ogljičnega odtisa in izboljšanju kakovosti življenja v mestih. Zeleni prehod zahteva celovit pristop, ki združuje urbanistično načrtovanje, upravljanje prometnih tokov in ozaveščanje javnosti o trajnostnih oblikah mobilnosti.
Gregor_Salobir_FGPA_kako_spremeniti_prometne_navade-157
Kreativno razmišljanje in delovanje prispeva k iskanju inovativnih rešitev za prometne izzive sodobnega časa, kot so zmanjšanje zastojev in emisij, izboljšanje prometne varnosti ter boljša povezljivost med različnimi prometnimi modalitetami in sredstvi. Razvoj pametnih prometnih sistemov, ki temeljijo na umetni inteligenci in podatkovni analitiki, omogoča dinamično prilagajanje prometnega toka trenutnim razmeram in potrebam. Na področju prometnega inženirstva je kreativnost ključna za razvoj alternativnih (trajnostnih) prometnih rešitev, kot so deljeni prevozi, odzivni javni potniški promet, načrtovanje skupnih prometnih površin in druge inovativne oblike mobilnosti.
poletnasola (6)
Tehnične kompetence so ključne za razumevanje in napredno načrtovanje prometne infrastrukture, osebnih in tovornih vozil, interoperabilnosti in sodobnih principov za krmiljenje ter upravljanje prometa. Zraven tega mora prometni inženir poznati regulativo in analitične metode za načrtovanje prometnih omrežij ter programsko opremo za modeliranje in simulacijo prometnih tokov. Specifična znanja, vezana na dinamiko in kinematiko, tvorijo osnove za poglobljeno raziskovanje na področju prometne varnosti. Tehnične kompetence omogočajo prometnim inženirjem, da razvijajo in uvajajo nove tehnologije ter izboljšujejo prometne razmere za boljšo mobilnost in varnost v prometu.
195

ZAPOSLITVENE MOŽNOSTI

Diplomanti univerzitetnega študijskega programa Prometno inženirstvo so usposobljeni, da bodo na podlagi osvojenega znanja sodelovali pri:
– zagotavljanju mobilnosti prebivalstva,
– načrtovanju prometnih sistemov in prometnih podsistemov,
– načrtovanju, projektiranju, gradnji in vzdrževanju prometnic,
– upravljanju s prometom in prometnimi tokovi,
– načrtovanju in izvajanju prevozov,
– povezovanju načel trajnostnega razvoja, osnov ekonomike, pravne ureditve, problematike razvoja prostora in poselitve, problematike varstva okolja s problematiko zagotavljanja mobilnosti prebivalstva in konkurenčnosti gospodarstva

Diplomanti so zaposljivi predvsem pri naslednjih delodajalcih:
– na ministrstvu pristojnem za promet in pri organih v njihovi sestavi (direktorati, direkcije), kakor tudi na ministrstvih pristojnih za notranje zadeve, okolje in prostor…
– na agencijah s področja prometa (za varnost, železniški promet…), kakor tudi agencijah, pristojnih za razvoj, okolje, energijo…
– v občinskih službah, predvsem prometni uradi in komunalne službe,
– na visokošolskih in srednješolskih zavodih in inštitucijah, vključno avto šole (raziskave, pedagoški proces, usposabljanje),
– v gospodarskih javnih službah,
– v gospodarskih družbah, katerih osnovna dejavnost je prevoz, tako javni potniški, kot tovorni (cestni, tirni…),
– v gospodarskih družbah kot organizatorji in tehnologi notranjega transporta,
– v svetovalnih, planerskih in projektantskih družbah, predvsem za področje prometa, mobilnosti in prevozov,
– v podjetjih za razvoj opreme za transport in transportno telematiko,
– v zavarovalnicah (analiza prometnih nesreč, transportna zavarovanja) itd.

DIPLOMSKA & MAGISTRSKA DELA

Nadgradnja železniškega odseka Zidani Most-Dobova-državna meja v skladu z zahtevami jedrnega omrežja Republike Slovenije
Ukrepi za izboljšanje tovornega transporta v mariborski funkcionalni urbani regiji

MNENJA ŠTUDENTOV

Promet je področje, ki me je od nekdaj fasciniralo, zato sem se odločil za študij Prometnega inženirstva na FGPA. Skozi leta študija sem pridobil širok spekter znanj, dobil priložnosti sodelovati na projektih in mednarodnih poletnih šolah, izoblikoval drugačen način razmišljanja, predvsem pa spoznal ogromno ljudi, ki bodo za vedno ostali del mene. Za študij na FGPA bi se odločil ponovno zaradi pozitivnih izkušenj in priložnosti, ki mi jih je skozi študij ponudila fakulteta.
Aleksander Pagon
Diplomant Prometnega inženirstva
Področje prometa tudi po pridobitvi izobrazbe omogoča nenehno nadgrajevanje znanja, saj so inovacije na področju prometa stalnica in omogoča diplomantom nenehno razvijanje kompetenc, le na ta način ostajamo konkurenčni v širšem mednarodnem okolju in zagotavljamo optimalne rešitve za nas in naše naslednike.
ANDRAŽ MLAKER
Diplomant Prometnega inženirstva
Študij prometnega inženirstva je dosegel moja pričakovanja, zame je bil prava odločitev. Čeprav zahteva kar nekaj trdega dela in odrekanj me najbolj preseneča odprt in iskren odnos s profesorji, ki nam omogočajo razprave o raznoraznih vprašanjih ter nam nudijo neposredno povezavo s trenutnim dogajanjem v gospodarstvu na našem področju.
INES PENTEK
DiplomNTKA Prometnega inženirstva

GALERIJA SLIK

Skip to content