Prometno inženirstvo

Arhitektura

Gradbeništvo

Gospodarsko inženirstvo

Preskoči na vsebino
Gradbeništvo G Gospodarsko inženirstvo GI Prometno inženirstvo PI Arhitektura A
Gospodarsko inženirstvo

Gospodarsko inženirstvo

UN
MAG
DR

Napovednik

Ni prihajajočih napovedi.

ŠTUDIJ GOSPODARSKEGA INŽENIRSTVA

Gospodarsko inženirstvo je veja inženirstva, ki združuje strokovna tehnična znanja s področja gradbeništva ter ekonomsko-poslovna znanja za uspešno vodenje gradbenih projektov. Gospodarski inženirji smeri gradbeništvo vodijo gradbene projekte, organizirajo in vodijo gradbišča, nadzirajo kakovost gradnje za investitorja, izdelujejo projektno dokumentacijo v birojih, investicijsko dokumentacijo ter upravljajo in poslujejo z nepremičninami.

Študij gospodarskega inženirstva (GING) ima na Univerzi v Mariboru skoraj 30 letno tradicijo in predstavlja unikum v slovenskem univerzitetnem prostoru. Gospodarsko inženirstvo-smer gradbeništvo se izvaja v sodelovanju med Fakulteto za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (FGPA) ter Ekonomsko-poslovno fakulteto (EPF). Dve tretjini programa se izvaja na FGPA, preostali del pa na EPF.

Prelistaj brošuro programa
GING_

Dojemanje in reševanje prepletenih strokovno-tehničnih in poslovno organizacijskih problemov, kar je posebnost interdisciplinarnega študija.

GOSPODARSKO INŽENIRSTVO DANES

Digitalizacija v gospodarskem inženirstvu na področju gradbeništva prinaša uporabo naprednih tehnologij in orodij, kot so informacijsko modeliranje gradenj (BIM), pametni senzorji ter avtomatizirana oprema za napredno načrtovanje, vizualizacija, optimizacijo in upravljanje gradbenih projektov. Uporaba digitalnih platform zagotavlja učinkovito organiziranje in sodelovanje vseh udeležencev skozi celoten proces graditve objektov. Integracija digitalnih orodij omogoča boljšo sprejemanje odločitev in konkurenčno prednost.
Untitled-1
Zeleni prehod v gospodarskem inženirstvu na področju gradbeništva pomeni vključevanje trajnostnih praks v vseh fazah gradbenega projekta. Vključuje energetsko učinkovito gradnjo in obratovanje objektov, recikliranje materialov, zmanjšanje porabe energije, vode in emisij toplogrednih plinov ter uporabo obnovljivih virov energije. Zeleni prehod zahteva inovativnost pri razvoju ekoloških rešitev, kot so zeleni strešni vrtovi, sončne elektrarne na stavbah in uporaba naravnih materialov, ki hkrati upoštevajo okoljske, sociološke in ekonomske vidike.
BIM_Pristan_Image01-1024x770
Kreativno delovanje na področju gospodarskega inženirstva v gradbeništvu pomeni iskanje inovativnih rešitev za tehnično-oblikovne izzive ter uporabo kreativnih pristopov pri načrtovanju in izvedbi projektov. To vključuje uporabo naprednih tehnologij, sodobnih gradbenih materialov ter iskanje tehničnih in poslovnih rešitev glede na izražene potrebe in zahteve investitorjev. Kreativno delovanje je ključno za prilagajanje na spremembe na trgu in doseganje napredka v gradbeni industriji.
created by dji camera
Tehnične kompetence v gospodarskem inženirstvu na področju gradbeništva vključujejo poznavanje procesa graditve, gradbenih materialov, standardov, programov za načrtovanje in analizo konstrukcij, ter organizacije in poslovanja v gradbenem okolju. Razumevanje gradbenega procesa, organizacije dela na gradbišč ter tehničnih in varnostnih zahtev je ključno za kakovostno in uspešno vodenje procesa graditve objektov.
cof

ZAPOSLITVENE MOŽNOSTI

Diplomanti in kasneje magistri študijskega programa, so sodobno izobraženi gospodarski inženirji, ki imajo zaradi pridobljenih interdiscipli­narnih znanj odlično izhodišče za zaposlovanje v gradbenih, inženiring, projektivnih in drugih pod­jetjih tako v gospodarstvu kot negospodarstvu.

 

 

 

 

 

 

.

Diplomant je usposobljen za opravljanje strokovnih nalog, ki zahtevajo tehnična znanja iz področja gradbeništva oplemenitena z ustreznimi ekonomskimi in poslovnimi znanji, in so ustrezna za zaposlitev na področjih:

vodenja gradbenih projektov,  vodenja gradnje objektov,  tehničnega in finančnega nadzora gradnje objektov, -komercialne in tehnično-tehnološke priprave na gradnjo,  interne kontrole kakovosti graditve objektov,  investicijskega inženiringa,  tehničnega in finančnega nadzora proizvodnje in prodaje gradbenih izdelkov, prometa z nepremičninami,  ocenjevanja vrednosti nepremičnin,  državne uprave in njenih organov, kot so vladne agencije, ministrstva, občine ter  ostalih področjih, kjer so zahtevana znanja gospodarskega inženirja gradbene smeri.

ZAKLJUČNA DELA

Celovito informacijsko modeliranje enodružinske hiše
MODELI MEHKE LOGIKE IN NEVRONSKE MREŽE ZA ANALIZO GEOTEHNIČNIH KONSTRUKCIJ

IZJAVE GING-ovcev

Sem GINGovec. Po maturi na II. Gimnaziji Maribor nisem bil prepričan, kaj točno želim v življenju početi. Zanimala me je tehnika, ekonomija, psihologija in verjetno še kaj. Odločitev za študij Gospodarskega inženirstva je bila pravilna. Kdor zaključi inženirski faks, ima v mojih očeh nek plus – je človek, ki išče rešitve problemov. Potrebno pa se je znajti tudi v poslovnem svetu, v svetu pravil, zakonov…, kjer je potreben kanček predznanj ekonomije, prava, pa tudi psihologije. Delo z ljudmi je naporno, je pa lahko tudi navdihujoče. Ponosen sem, da sem gospodarski inženir - gradbeništva in diplomant Univerze v Mariboru.
Marko Soršak
župan Občine Hoče - Slivnica
Po prvem semestru študija programa GING na FGPA sem prepričana, da sem izbrala več kot odličen program, ki mi ponuja vpogled tako v gradbeništvo kakor tudi v ekonomijo, ki je v današnjih dneh nekaj nepogrešljivega na vsakem koraku. Menim, da je prav zaradi tega poklic gospodarskega inženirja eden izmed tistih, ki bodo gradili našo prihodnost.
Tjaša Fekonja
Študentka GING-a
Moja naklonjenost do gradbeništva se je začela v mojem otroštvu, ko sem z očetom hodila po raznih gradbiščih, nad katerimi je vodil gradbeni nadzor. Vedno mi je bilo zanimivo spremljati kako je napredovala gradnja objektov, od samega začetka in planiranja, pa vse do končne faze, ko se je objekt pričel uporabljati.
KAJA PEVEC
Študentka GING-a

Galerija slik

Skip to content