Gospodarsko inženirstvo

Prometno inženirstvo

Arhitektura

Gradbeništvo

Preskoči na vsebino
Gradbeništvo G Gospodarsko inženirstvo GI Prometno inženirstvo PI Arhitektura A
Gradbeništvo

Gradbeništvo

VS
UN
MAG
DR

Napovednik

Ni prihajajočih napovedi.

ŠTUDIJ GRADBENIŠTVA

Študijski programi na Oddelku za gradbeništvo zagotavljajo lik gradbenega inženirja, ki na podlagi osvojenega znanja razvije ustrezne sposobnosti projektiranja in gradnje gradbenih objektov ter oblikovanja in izdelave gradbenih izdelkov v smislu ustrezne oblike, kakovosti in cene. Rezultat tako zasnovanih programov je diplomant s širokim teoretičnim znanjem in poglobljenimi specifičnimi strokovnimi znanji, kar mu omogoča samostojno in inovativno opravljanje različnih nalog s področja gradbeništva širom Evrope, saj je njegovo znanje primerljivo z znanji pridobljenimi na sorodnih ustanovah v Evropi.

Pomemben cilj dodiplomskih programov je tudi priprava za nadaljnji študij, saj jim posreduje dovolj široka temeljna in osnovna strokovna znanja, kar ga usmerja v izbiro ustrezne specializacije smeri na podiplomskem študiju.

Prelistaj brošuro o programa
kog (6)

Diplomant gradbeništva pridobi pričakovana znanja kot to zahteva slovenska gradbena stroka. Diplomant ima sposobnost inovativnega povezovanja različnih področij, prav tako pa pridobi tudi široko znanje, ki omogoča reševanje inženirskih problemov ob upoštevanju predpisov za varstvo okolja.

ZAPOSLITVENE MOŽNOSTI

Diplomanti dodiplomskega študijskega programa Gradbeništvo so po pridobitvi znanja usposobljeni in sposobni za naslednje:

 • Izvajanje strokovnih nalog na področju gradbeništva, organizacije in tehnologije gradbenih del.
 • Opravljanje zahtevnejših nalog, povezanih z gradbeništvom.
 • Kreativno in inovativno reševanje praktičnih nalog v gradbeni stroki.
 • Načrtovanje, projektiranje, gradnjo in vzdrževanje gradbenih objektov, kot so stavbe in inženirski objekti.
 • Pripravo, organizacijo, vodenje in nadzor gradbenih del.
 • Delo pri proizvodnji gradbenih materialov in elementov.
 • Samostojno delo v upravnih službah na področju gradbeništva ali v povezavi z gradbeno problematiko.
 • Samostojno delo kot strokovnjak v lokalni ali državni upravi pri vodenju in organizaciji gradnje objektov.
 • Svetovanje s področja gradbeništva, organizacije in tehnologije grajenja.
 • Pripravo na opravljanje strokovnega izpita v skladu z zahtevami Zakona o graditvi objektov (ZGO).

Diplomantom, ki so opravili študij in praktično usposabljanje, so zagotovljena znanja, ki jim omogočajo uspešno opravljanje nalog na naslednjih področjih:

 • V področju konstrukcijskega inženirstva so sposobni delati pri zasnovi, statičnih analizah, dimenzioniranju ter konstrukcijski in tehnološki izvedbi različnih vrst gradbenih objektov.
 • Na področju prometnih gradenj so usposobljeni za načrtovanje, projektiranje, gradnjo in vzdrževanje prometnic ter drugih prometnih površin.
 • V področju hidrotehnike se lahko vključujejo predvsem v zasnovo, načrtovanje in gradnjo vodnogospodarskih objektov ob upoštevanju pogojev varstva okolja, zaščite voda ter preprečevanja poplav in erozijskih pojavov.
 • Med značilne naloge inženirjev spadajo urejanje površinskih voda, oskrba s pitno vodo ter načrtovanje in izvajanje kanalizacijskih in čistilnih naprav.
 • Med značilne naloge operativnih inženirjev gradbeništva sodijo načrtovanje, vodenje in nadzor gradnje objektov.

Omenjena dela vključujejo uporabo tehnologij gradnje, zagotavljanje varnosti pri delu, pripravo delovnih postopkov, izdelavo terminskih planov, cenovno ovrednotenje objektov, sklepanje pogodb ter ukrepe za organizacijo in racionalizacijo dela.

GRADBENIŠTVO DANES

Digitalizacija v gradbeništvu se nanaša na uporabo in integracijo digitalnih tehnologij ter orodij v vseh fazah gradbenega procesa. To vključuje uporabo naprednih računalniških programov za načrtovanje in modeliranje, uporabo digitalnih platform za sodelovanje med različnimi deležniki ter avtomatizacijo in robotizacijo gradbenih postopkov. Digitalizacija omogoča boljšo upravljanje projektov, večjo učinkovitost, nižje stroške ter zmanjšanje vpliva gradbeništva na okolje.
UPNP_2_300dpi
Zeleni prehod v gradbeništvu pomeni trajnostno, okolju prijazno in energetsko učinkovito gradnjo ter delovanje stavb in infrastrukture. Vključuje uporabo inovativnih materialov, tehnologij in praks za zmanjšanje porabe energije, vode, virov in emisij toplogrednih plinov ter spodbuja uporabo obnovljivih virov energije. Cilj zelenega prehoda je zagotoviti odgovorno gradnjo, ki zmanjšuje vpliv na okolje in podpira trajnostni razvoj ter kakovostno bivanje.
alumni (9)_1
Kreativno delovanje na področju gradbeništva pomeni inovativno razmišljanje in uporabo kreativnih rešitev pri načrtovanju, izvajanju in vodenju gradbenih projektov. To vključuje uporabo naprednih tehnologij, alternativnih gradbenih materialov ter prilagajanje projektov glede na specifične potrebe in zahteve strank. S kreativnim pristopom se lahko dosežejo izjemni rezultati, ki prispevajo k boljši kakovosti gradnje, učinkovitejšim postopkom ter inovativnemu in trajnostnemu razvoju v gradbeništvu.
ajktm (18)
Tehnične kompetence v gradbeništvu vključujejo razumevanje in uporabo gradbenih materialov, tehnik ter metod za učinkovito izvajanje gradbenih projektov. To obsega znanje o gradbenih postopkih, načrtovanju in izvajanju konstrukcij, poznavanje gradbenih strojev ter sposobnost upravljanja in vzdrževanja gradbene opreme. Tehnične kompetence so ključne za uspešno vodenje in izvajanje gradbenih projektov ter zagotavljanje kakovostne in varne gradnje.
Pogovor-scaled

ZAKLJUČNA DELA

Analiza primernosti dehidracije blata na ČN Celje
Organizacija gradbišča in terminsko planiranje gradnje hotela A v Žalcu

MNENJA ŠTUDENTOV

Za študij gradbeništva sem se odločil, ker so me vedno veselili predvsem naravoslovno-tehnični predmeti. Med študijem na naši fakulteti pridobiš številna znanja, ki ti bodo koristila v praksi. Študij je naporen in od študenta zahteva redno delo, vseeno pa je tudi veliko obštudijskih dejavnosti za sprostitev, ki jih za študente organizira Študentski svet fakultete.
Vid Lešič
Diplomant Gradbeništva
Usmeritev gradbene konstrukcije je bila logična izbira, saj me je vedno zanimalo, kako konstrukcija »diha« in prenaša obtežbe. Navsezadnje pa, koliko je poklicev, pri katerih lahko svojim najbližjim nekaj pokažeš in s ponosom poveš, da si sodeloval pri projektiranju, da gradbeni objekt stoji deloma tudi zaradi tvojega dela?
JASNA KRUŠKIĆ
DIPLOMANTKA Gradbeništva
Študij omogoča veliko obštudijskih dejavnosti, ki dodatno povezujejo. Navdušilo me je tekmovanje AJKTM (izdelava mostov iz špagetov), kjer smo nastopili dvakrat in enkrat dosegli 3. mesto. Zadnje leto študija pa sem prevzel organizacijo celotnega tekmovanja. S tem sem pridobil dodatne izkušnje, ki mi pridejo prav na trenutnem delovnem mestu. Ugibate lahko, katera jed je bila tisto leto največkrat na meniju.
JAN OSTERŽ
Diplomant Gradbeništva

GALERIJA SLIK

Skip to content