Gradbeništvo

Gospodarsko inženirstvo

Prometno inženirstvo

Arhitektura

Preskoči na vsebino
Gradbeništvo G Gospodarsko inženirstvo GI Prometno inženirstvo PI Arhitektura A
Referat za študijske in študentske zadeve

Referat za študijske in študentske zadeve

REFERAT za študijske in študentske zadeve

KONTAKTI


ŠTUDIJSKI PROGRAMI

Fakulteta izvaja študijske programe na vseh treh stopnjah v skladu z bolonjskimi smernicami.

Govorilne ure


FOR FOREIGN STUDENT


VPISNI POGOJI OD 2025/26

Od študijskega leta 2025/26 naprej bodo za vpis v univerzitetne študijske programe 1. stopnje za kandidate, ki bodo zaključili srednjo šolo s poklicno maturo, veljali novi vpisni pogoji.

 

V univerzitetni študijski program Gradbeništvo se lahko vpiše:

 1. a) kdor je opravil splošno maturo,
 2. b) kdor je opravil poklicno maturo v naslednjih srednješolskih programih:
 • gradbeni tehnik
 • elektrotehnik
 • tehnik računalništva
 • strojni tehnik
 • lesarski tehnik
 • geotehnik
 • geodetski tehnik
 • tehnik mehatronike

in izpit iz maturitetnega predmeta matematika oziroma tuj jezik, če je matematiko že opravil pri poklicni maturi,

 1. c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

 

V univerzitetni študijski program Prometno inženirstvo se lahko vpiše:

 1. a) kdor je opravil splošno maturo,
 2. b) kdor je opravil poklicno maturo v naslednjih srednješolskih programih:
 • gradbeni tehnik
 • tehnik računalništva
 • elektrotehnik
 • tehnik elektronskih komunikacij
 • tehnik mehatronike
 • strojni tehnik
 • medijski tehnik
 • lesarski tehnik
 • geotehnik
 • geodetski tehnik
 • logistični tehnik
 • ladijski strojni tehnik,
 • plovbni tehnik
 • prometni tehnik

in izpit iz maturitetnega predmeta matematika oziroma tuj jezik, če je matematiko že opravil pri poklicni maturi.

 1. c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

 

V univerzitetna Študijski program Arhitektura se lahko vpiše:

 1. a) kdor je opravil splošno maturo,
 2. b) kdor je opravil poklicno maturo v naslednjih srednješolskih programih:
 • gradbeni tehnik
 • tehnik oblikovanja
 • okoljevarstveni tehnik
 • lesarski tehnik

in izpit iz maturitetnega predmeta matematika oziroma tuj jezik, če je matematiko že opravil pri poklicni maturi,

 1. c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

 

V interdisciplinarni univerzitetni študijski program Gospodarsko inženirstvo – smer Gradbeništvo se lahko vpiše:

 1. a) kdor je opravil splošno maturo,
 2. b) kdor je opravil poklicno maturo v naslednjih srednješolskih programih:
 • gradbeni tehnik
 • ekonomski tehnik
 • tehnik računalništva
 • elektrotehnik
 • tehnik mehatronike
 • strojni tehnik
 • kemijski tehnik
 • naravovarstveni tehnik
 • okoljevarstveni tehnik
 • tehnik oblikovanja
 • lesarski tehnik
 • geotehnik
 • geodetski tehnik
 • metalurški tehnik
 • logistični tehnik

in izpit iz maturitetnega predmeta matematika oziroma tuj jezik, če je matematiko že opravil pri poklicni maturi,

 1. c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Skip to content