Gradbeništvo

Gospodarsko inženirstvo

Prometno inženirstvo

Arhitektura

Preskoči na vsebino
Gradbeništvo G Gospodarsko inženirstvo GI Prometno inženirstvo PI Arhitektura A

Osebje fakultete

GRUDEN CHIARA
ASISTENT

doc.

dr. GRUDEN CHIARA

Dott. mag., Republika Italija
Prostor / Kabinet
J1-208B
Telefon
+38622294366

Življenjepis

Chiara Gruden je zaposlena kot asistentka na Katedri za prometno tehniko in varnost v prometu, UM FGPA, pod delovnim mentorstvom prof. dr. Matjaža Šramla. 29. 9. 2022 je dokončala doktorski študij z disertacijo »Metodologija za umirjanje mikrosimulacijskega modela za pešce«. V času študija se je osredotočila na raziskovalno področje, ki proučuje obnašanje voznikov in pešcev ter njihov vpliv na varnost cestnega prometa. V okviru Katedre za prometno tehniko in varnost v prometu (KPTVP) ter Katedre za prometne gradnje (KPG) dela na več projektih, tako državnih kot tudi mednarodnih. Tu velja predvsem omeniti mednarodni evropski projekt Obzorje 2020 z naslovom »i-DREAMS«. Področje dela zgoraj omenjenega projekta je osredotočeno na določevanje specifičnih faktorjev, v odvisnosti obnašanja voznikov (kot so, denimo, fiziološki kazalniki povezani s tveganjem v cestnem prometu; indikatorji, ki razlagajo problematiko vožnje; itn.). Glavni cilj in rezultat raziskave je razvoj sistema za določanje meje »cone varne tolerance« (angl. safety tolerance zone). V tem projektu so sodelovale tako znanstveno-raziskovalne institucije (npr. Univerza v Hasseltu, Univerza v Münchnu, Univerza v Delftu in druge) kot tudi gospodarske družbe (OSeven, CardioID, DSS, itn.).

Prav tako je sodelovala na bilateralnem projektu med Slovenijo in Hrvaško z naslovom »Development of prediction model of pedestrian children behaviour in the urban transport network«. V sklopu tega projekta so raziskovalci preučili vedenje otrok na cesti in so se seznanili z njihovo ravnjo varnosti (oz. nevarnosti) v prometu. Cilj študije je bil dobiti podrobnejši vpogled v pozornost/nepozornost otrok-pešcev.

Udeležena je bila tudi v zelo zanimivem projektu, ki naj bi podal državne smernice za infrastrukturo za hojo. To raziskavo so raziskovalci UM FGPA izvedli po naročilu Ministrstva za infrastrukturo.

Varnost prometa je fokus projekta, ki ga je naročil DARS, in v katerega je tudi vključena. Namen tega projekta je analizirati razvoj voženj v nasprotno smer v obdobju 2015-2022 ter predložiti konkretne ukrepe, ki bi to nevarno početje prekinili ali vsaj zmanjšali.

Skupaj z mentorjem prof. dr. Šramlom in s člani KPG sodeluje na CRP projektu »Varnost v cestnem prometu – Razvoj nove metodologije merjenja varnosti v cestnem prometu«, ki ga sofinancirata ARRS in AVP.

Da bi si pridobila izkušnje z drugih, tujih univerz – tako v raziskovalnem kot tudi v pedagoškem delu – je šla dvakrat na dvomesečno izmenjavo. Prvo obdobje v tujini je preživela v Belgiji, na Instituciji IMOB (UHasselt). V sklopu te izkušnje je lahko aktivno delala na evropskem projektu InDEV. Zahvaljujoč se prav temu projektu, se je v Belgiji naučila uporabljati pol-avtomatski program za sledenje prometnih udeležencev (še posebej pešcev in kolesarjev) ter za izračun njihovih varnostnih kazalnikov.

Naslednje dvomesečno obdobje je preživela v Italiji, na sicilijanski univerzi KORE v Enni. To usposabljanje je bilo namenjeno predvsem raziskavam. V tem času je namreč napisala enega svojih prvih člankov (v soavtorstvu), ter se je udeležila dveh projektov in ene mednarodne konference.

Njena izkušnja na univerzitetni poletni šoli, ki jo prireja Univerza v Zagrebu, in sicer Fakulteta prometnih znanosti, je bila osredotočena tako na raziskavah kot tudi na pedagoškem delu. Te poletne šole se je udeležila dve leti zapored: prvo leto kot doktorska študentka, naslednje, drugo leto pa kot predavateljica. Zanimivost te poletne šole ni samo visok nivo strokovnih vsebin, ki jih ta nudi študentom, ampak tudi različni pristopi k pouku, ki jih vsak gostujoči predavatelj uporablja.

Krajše študijsko obdobje je preživela tudi na Hrvaškem in sicer v Osijeku. To gostovanje je bilo namenjeno raziskavi in izboljšanju znanja na področju umetne inteligence, predvsem nevronskih mrež.

Na koncu je preživela enomesečno raziskovalno obdobje tudi na tehnični univerzi v Münchnu (TUM), kjer se je osredotočila na raziskave nepozornosti avtobusnih voznikov.

Znanje, ki ga je pridobila skozi vsa svoja raziskovalna obdobja in izkušnje, je poskusila konkretizirati z objavo znanstveno-raziskovalnih člankov. Iz njene bibliografije je razvidno, da ima več izvirnih znanstvenih člankov v revijah 1. in 2. četrtine kot tudi 4. četrtine. Prav tako je svoje rezultate redno predstavljala na različnih mednarodnih in domačih konferencah. Je tudi recenzentka za 8 mednarodnih znanstvenih revij, ki so indeksirane v SCI Expanded, SSCI, Scopus itd. bazah, in urednica za 1 revijo, ki je indeksirana v SCI Expanded, SSCI, Scopus bazah.

 

POVEZAVE

Povezava do COBISS-a: https://bib.cobiss.net/bibliographies/si/webBiblio/bib201_20230718_143451_a317645667.html

Povezava do SICRIS-a: https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/researcher/49578

Povezava do RESEARCHGATE: https://www.researchgate.net/profile/Chiara-Gruden

Povezava do LINKEDIN-a: https://www.linkedin.com/in/chiara-gruden-aa55001a3/

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-2554-937X

Dokumenti

GrudenChiara_CV
16 KB
Skip to content