Meni

Zgradimo prihodnost

Oddelek za gradbeništvo

Oddelek za gradbeništvo je najstarejši, hkrati pa tudi najštevilčnejši oddelek na Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo. Je naslednik oddelka za gradbeništvo, ki je leta 1960 ustanovljen na takratni Višji tehnični šoli v Mariboru.

Predstojnik oddelka za gradbeništvo, UM FGPA: red. prof. dr. Tomaž Tollazzi

O oddelku za gradbeništvo

Oddelek tvori devet kateder in trije inštituti, pod katerimi deluje več laboratorijev in centrov. Pri izvajanju pedagoškega procesa na oddelku za gradbeništvo sodelujejo tudi tri katedre izven oddelka.

Katedra za geotehniko

Katedra za geotehniko usklajuje izobraževalno dejavnost na področjih geologije, mehanike tal in geotehnike ter s temi področji povezano znanstveno-raziskovalno dejavnostjo.

Katedra za hidrotehniko

Katedra za hidrotehniko usklajuje izobraževalno dejavnost na področjih mehanike tekočin, hidravlike, vodovoda in kanalizacije.

Katedra za gradbeno mehaniko

Katedra za gradbeno mehaniko usklajuje izobraževalno dejavnost na področjih gradbene mehanike, dinamike in stabilnosti konstrukcij, potresnega inženirstva, metode končnih elementov in računalništva.

Katedra za gradbene konstrukcije

Katedra za gradbene konstrukcije izvaja študijske in znanstvenoraziskovalne programe s področja gradbenih konstrukcij.

Katedra za metalne konstrukcije

Katedra za metalne konstrukcije izvaja študijske in znanstvenoraziskovalne programe s področja metalnih konstrukcij (jeklene in sovprežne konstrukcije).

Katedra za materiale

Katedra za materiale usklajuje izobraževalno dejavnost na predmetnem področju Materiali in gradiva, v okviru katerega pokriva splošna znanja s področja vede o materialih in specifično tematiko gradbenih materialov in materialov v prometnih sistemih.

Katedra za prometne gradnje

Katedra usposablja bodoče gradbene in prometne strokovnjake za reševanje problemov s področja cestno-prometne infrastrukture, načrtovanja, projektiranja in gradnje vseh vrst prometnic, gospodarjenja in upravljanja prometne infrastrukture ter področja prometno varnostnih analiz cestno-prometne infrastrukture.

Katedra za operativno gradbeništvo

Katedra za operativno gradbeništvo usklajuje izobraževalno dejavnost na področju operativnega gradbeništva, v okviru katerega pokriva splošna znanja s področij gradbenega poslovanja, organizacije gradbenih del, tehnologije grajenja in ekonomike grajenja.

Katedra za geodezijo

Katedra za geodezijo usklajuje izobraževalno dejavnost na predmetnem področju Geodezije v okviru katerega pokriva splošna znanja s področja ved o koordinatnih sistemih, enotah, instrumentariju, geodetski izmeri, kartografiji, geografskih informacijskih sistemih, geodetskih storitvah

Študij

​Študijski program Gradbeništvo

Rezultat študija je diplomant s širokim teoretičnim znanjem in poglobljenimi specifičnimi strokovnimi znanji, kar mu omogoča samostojno in inovativno opravljanje različnih nalog s področja gradbeništva širom Evrope, saj je njegovo znanje primerljivo z znanji pridobljenimi na sorodnih ustanovah v Evropi.

Študij

​Študijski program Gospodarsko inženirstvo – gradbeništvo

Diplomanti študija Gospodarskega inženirstva gradbene smeri (GING-G) so strokovnjaki s širokim naborom znanj, ki se znajo spopasti z ​izzivi današnjega poslovnega okolja, katerega zaznamuje pojav naprednih tehnologij, raziskovalna dejavnost, razmah informacijsko-komunikacijskih tehnologij, novi poslovni modeli ter globalizacija. Evropska podjetja potrebujejo strokovnjake, ki bodo znali dosežke na področju razvoja in tehnologije prenesti v poslovno prakso in izkoristiti poslovne priložnosti.

Novice in obvestila

Dan Združenja za beton Slovenije

Spoštovani, vabimo vas na»DAN ZBS 2019«, v četrtek 23. maja 2019 ob 9:00, UM FGPA, Smetanova ulica 17, dvorana Borut Pečenko. Vabilo s programom v prilogi. Prijave sprejemamo na: zabeton@zabeton.si, udeležba je brezplačna, vsak udeleženec dobi Priročnik za beton, potrdilo o udeležbi, pooblaščeni inženirji pa tudi kreditne točke IZS.

Predstavitev naprave Leica BLK3D

Katedra za operativno gradbeništvo bo v sodelovanju s podjetjem Leica Geosystems AG in podjetjem GIC GRADNJE d.o.o. demonstrirala napravo Leica BLK3D s praktično uporabo na aktualnem gradbišču. Predstavitev bo dne 24. 05. 2019 ob 9. uri v sejni sobi FGPA (Smetanova ulica 17, Maribor, prostor J1-420).

Strokovni posvet: Trajnostni infrastrukturni razvoj Podravja

Društvo za ceste severovzhodne Slovenije, pod častnim pokroviteljstvom Ministrstva za infrastrukturo RS, Mestne občine Maribor in UM Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, v sodelovanju z Inženirsko zbornico Slovenije, in DRC družbo za raziskave v cestni in prometni stroki Slovenije,organizira strokovni posvet v sredo, dne 22. maja 2019, z naslovom:TRAJNOSTNI INFRASTRUKTURNI RAZVOJ PODRAVJA,v veliki dvorani Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15.

Rezultati tekmovanja ALI JE KAJ TRDEN MOST?!

Uspešno se je zaključilo 10. mednarodno tekmovanje Ali je kaj trden most?!, ki je med 6. in 8. majem 2019 potekalo na Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru. Tekmovanja se je udeležilo 21 ekip iz univerz in srednjih šol iz štirih različnih držav.

Predavanje iz prakse za študente FGPA

Drage študentke in študenti! V sklopu mednarodnega tekmovanja Ali je kaj trden most?!, ki bo med 6. in 8. majem 2019 v predavalnici Boruta pečenka na Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru, bosta tudi dve zanimivi predavanji...

X