Meni

Bodimo trajnostno mobilni

Oddelek za prometno inženirstvo

Predstojnik Oddelka za prometno inženirstvo, UM FGPA

doc. dr. Tomislav Letnik

O oddelku za prometno inženirstvo

Oddelek za prometno inženirstvo je eden izmed treh oddelkov fakultete, ki deluje na področju prometnega inženirstvo. Oddelek se sestavljen iz 2 kateder.

Katedra za prometno tehniko in varnost v prometu

Katedra za prometno tehniko in varnost v prometu deluje v sklopu Fakultete za Gradbeništvo. Je ena redkih v slovenskem prostoru, ki se ukvarja z raziskavami varnosti v prometu, raziskavami potovalnih navad in načrtovanjem trajnostne mobilnosti. Pokriva pa tudi področja prometne tehnike in inteligentnih transportnih sistemov.

Katedra za tehnologijo in organizacijo prometa

Katedra izvaja aktivnosti na področju prometa in logistike. Pedagoška dejavnost se izvaja v okviru naslednjih predmetnih področij: organiziranje prometa, poslovna logistika in tehnologija prometa.

Študij

​Študijski program Prometno inženirstvo

Študijski program Prometno inženirstvo ponuja vse vsebine potrebne za zagotavljanje mobilnosti, za kar so potrebna znanja načrtovanje prometnega sistema in prometnih podsistemov, načrtovanje, projektiranje, gradnja in vzdrževanje prometnic, upravljanje s prometom in prometnimi tokovi, načrtovanje in izvajanje prevozov.

Novice in obvestila

Terenske vaje na modulu Železniški promet kljub Covidu-19

V mesecu marcu in aprilu 2021 so si študentje drugih letnikov VS Prometno inženirstvo – železniški modul in UNI Prometno inženirstvo pri predmetu Železnice ogledali osnovne gradnike železniškega sistema. V Mariboru, Poljčanah in na Pragerskem smo si pogledali temeljne...

Evropski teden mobilnosti 2020

S ciljem ozavestiti mlade o posledicah njihovih odločitev in o alternativnih možnostih, ki jih mesto ponuja smo letos pripravili delavnice za dijake z naslovom: »SODOBNE TEHNOLOGIJE V FUNKCIJI TRAJNOSTNE MOBILNOSTI«, ki bo v torek, 22.9.2020 na prenovljenem Glavnem...

X