Gradbeništvo

Gospodarsko inženirstvo

Prometno inženirstvo

Arhitektura

Preskoči na vsebino
Gradbeništvo G Gospodarsko inženirstvo GI Prometno inženirstvo PI Arhitektura A

Novice

Predstavitev študijskega programa Gospodarsko inženirstvo

Člani Sveta GING iz FGPA, FS in EPF bodo izvedli on-line dogodek, kjer bodo predstavili študijski program Gospodarsko inženirstvo, smer gradbeništvo in smer strojništvo.

Dogodek bo v ponedeljek 24.1.2022 ob 17.00 uri v okolju MS Teams.

Program ima dolgoletno in uspešno tradicijo v slovenskem prostoru. Diplomanti so strokovnjaki s širokim znanjem na področju gradbeništva in poslovanja v gradbenem okolju. Vse to jim omogoča zaposlitev v gospodarstvu in negospodarstvu tako doma, kakor tudi v Evropski uniji in drugod v tujini.

Povezava za pridružitev srečanju:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aiCCBlFQJCMNN5-Cxj6HvVvNAcxKsdsxFtHsF5R62Rws1%40thread.tacv2/1641799057901?context=%7b%22Tid%22%3a%228ef1464e-28b6-449d-95be-e669ee3d08ac%22%2c%22Oid%22%3a%2233ea8496-77b1-4741-9192-69dcaa45bef1%22%7d

Skip to content