Gradbeništvo

Gospodarsko inženirstvo

Prometno inženirstvo

Arhitektura

Preskoči na vsebino
Gradbeništvo G Gospodarsko inženirstvo GI Prometno inženirstvo PI Arhitektura A

Raziskovalci


ČLANSTVA V UREDNIŠKIH ODBORIH REVIJ

NAZIV PRIIMEK IN IME Naslov revije Založnik ISSN Povezava
DR. Uroš Klanšek Czech Journal of Civil Engineering Opava: David Čech 2336-7148 Preberi več
DR. Uroš Klanšek E-GFOS Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Građevinski i arhitektonski fakultet 1847-8948 Preberi več
DR. Uroš Klanšek Transport Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas; Abingdon: Taylor & Francis 1648-4142 Preberi več
DR. Miroslav Premrov Heliyon Elsevier 2405-8440 Preberi več
DR. Miroslav Premrov Current Advances in Civil Engineering American V-King Scientific Publishing 2332-998X Preberi več
DR. Miroslav Premrov Enliven, International Journal of Advances in Civil Engineering Enliven Archive 2643-9999 Prebri več
DR. Miroslav Premrov Facta Universitatis. Series, Architecture and Civil Engineering. Faculty of Civil Engineering Niš 0354-4605 Preberi več
DR. Miroslav Premrov Open journal of civil engineering Scientific Research 2164-3164 Preberi več
DR. Stojan Kravanja International journal of computational methods and experimental measurements, WIT Press 2046-0546 Preberi več
DR. Stojan Kravanja Engineering review Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci 1330-9587 Preberi več

GOSTOVANJA RAZISKOVALCEV

GOSTOVANJA NAŠI RAZISKOVALCI NA TUJIH UNIVERZAH

NAZIV PRIIMEK IN IME Institucija gostiteljica Projekt/program Čas gostovanja Povezava
DR. Stane božičnik Univerza Wuerzburg (Nemčija) Projekt razvoja transporta na območju Frankovske regije v Nemčiji 14.1.2019 – 15.3.2019 Preberi več
DR. Stane božičnik Univerza Malmo (Švedska) Erazmus+ mobilnost 15.4.2019 – 15.5.2019 Preberi več
DR. Primož Jelušič Delft University of Technology, Civil Engineering and Geosciences, Mobilnost visokošolskih učiteljev Univerze v Mariboru (UM) 2018–2021 1.4.2019 do 29.6.2019 Preberi več
DR. Uroš Klanšek Faculty of Civil Engineering and Architecture Osijek, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Croatia Research project “Monitoring of Tower Cranes’ Key Reliability Parameters for Safety and Performance—MonitorCRANE” 19.1.2020 – 14.3.2020 Preberi več
DR. Stojan Kravanja Tehnički fakultet, Sveučilište u Rijeci, Hrvaška sonosilstvo predmeta “Računarska analiza stabilnosti konstrukcija” na doktorskem študijskem programu “Poslijediplomski doktorski studij iz područja Tehničkih znanosti, polja Strojarstva, Brodogradnje, Temeljnih tehničkih znanosti i Interdisciplinarnih tehničkih znanosti” trajno Preberi več
DR. Zoran Pučko Technische Universität München – Lehrstuhl für Computergestützte Modellierung und Simulation Erasmus+ program in dvostransko sodelovanje ARRS 27.5.2019 – 28.6.2019 in 10.2.2020 do 11.2.2020 Preberi več
DR. Matjaž Skrinar Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvaška Erasmus (delno) 9.5.2018 – 8.6.2018 Preberi več
DR. Nataša šuman Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek »Mobilnost visokošolskih učiteljev Univerze v Mariboru (UM) 2018–2021« (ki se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020) 1.8.2019 – 31.10.2019 Preberi več
DR. Andrej Tibaut University of Lorraine/TELECOM Nancy COST TD 1406 STSM 1.2.2018 – 31.3.2018 Preberi več

GOSTOVANJA PRIZNANIH RAZISKOVALCEV PRI NAS

NAZIV PRIIMEK IN IME Institucija gostiteljica Projekt/program Čas gostovanja Povezava
DR. Václav Venkrbec Faculty of Civil Engineering, Brno University of Technology, Czech Republic Research project no. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008371 within operational programme “Research, development and education” of European structural and investment funds 1.4.2019 – 30.9.2019 Preberi več
Skip to content