Gradbeništvo

Gospodarsko inženirstvo

Prometno inženirstvo

Arhitektura

Preskoči na vsebino
Gradbeništvo G Gospodarsko inženirstvo GI Prometno inženirstvo PI Arhitektura A

Nagrade

Slavnostna podelitev priznanj ZAPS

Med letošnjimi nagrajenci priznanj Zbornice arhitektov in prostorskih planerjev Slovenije – ZAPS za največje dosežke na področju arhitekture, krajinske arhitekture in prostorskega načrtovanja v letu 2021 na slovesnosti, ki je potekala na Dan arhitekture, 8. 10. 2021, v Sodnem stolpu v Mariboru, so tudi člani ter nekdanji in sedanji vabljeni strokovnjaki študijskega programa Arhitektura na Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, Univerze v Mariboru.

Posebna priznanja – podelitev naziva častni član ZAPS za leto 2021 za organizacijski prispevek k razvoju in uveljavitivi ZAPS in stroke – so prejeli arhitekti izr. prof. Uroš Lobnik, prof. Boris Podrecca, izr. prof. Bogdan Reichenberg (posthumno), izr. prof. dr. Metka Sitar in doc. Janko Zadravec za ustanovitev in uspešen zagon študijskega programa Arhitektura na Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, Univerze v Mariboru. Poleg nagrajencev je Tomaž Krištof, predsednik ZAPS, ki je podelil nagrade, omenil kot zaslužne še prof. dr. Ludvika Traunerja, takratnega dekana Fakultete za gradbeništvo Univerze v Mariboru, dr. Borisa Pleskoviča, predsednika Svetovnega slovenskega kongresa in prof. Petra Gabrijelčiča, takratnega dekana Fakultete za arhitekturo, Univerze v Ljubljani.

prejemniki nagrad

 

Priznanje Zlati svinčnik 2021 za odlično izvedbo, ki se podeljuje za odlično realizacijo s področja arhitekture in krajinske arhitekture v zadnjih petih leth, je prejel arhitekt doc. Tomaž Ebenšpanger skupaj s soavtorico arhitektko Meto Kutin za projekt Hiša za preprosto bivanje. Nagrado je podelil arhitekt Marjan Zupanc, predsednik Zlate komisije.

prejemnik nagrade zlati svincnik

 

Priznanje Zlati svinčnik 2021 za odlično izvedbo je prejel arhitekt doc. Robert Potokar za Ureditev starega mestnega jedra – Kastre v Ajdovščini skupaj s soavtorji Ajdinom Bajrovićem, Matejem Fornazaričem, Javierjem Carrero Ariasom in Mino Gutović.

prejemnik nagrade zlati svincnik

 

Eden soavtorjev projekta Dom gospodarstva: Stavba Gospodarske zbornice Slovenije, ki je prejel Patinasti svinčnik 2021, je tudi arhitekt izr. prof. dr. Peter Šenk (avtorji Jurij Sadar, Boštjan Vuga ter soavtorji: Špela Videčnik, Tadej Žaucer, Josip Konstantinovič, Aljoša Dekleva, Simona Muc, Peter Šenk, Anton Žižek, Tatjana Kerčmar, Ana Kučan).

Avtorica fotografij: Mateja Jordovič Potočnik

Nagrajencem iskreno čestitamo!

Skip to content