Gradbeništvo

Gospodarsko inženirstvo

Prometno inženirstvo

Arhitektura

Preskoči na vsebino
Gradbeništvo G Gospodarsko inženirstvo GI Prometno inženirstvo PI Arhitektura A

Novice

WEBINAR 21.2.2024 – Intelektualna lastnina

Služba za prenos znanja in tehnologij UM vabi na spletno predavanje o intelektualni lastnini, kjer bodo predstavljene osnovne oblike intelektualne lastnine in njihovo pravno varstvo.

Predavanje je namenjeno raziskovalcem_kam in študentom_kam, ki jih zanima, kakšne oblike intelektualne lastnine lahko nastanejo med raziskovalno dejavnostjo in kako jih lahko pravno zavarujemo s pravicami.

Kdaj? v sredo, 21. 2. 2024, med 9:30 in 10:30

Kje? na MS TEAMS, povezava tukaj: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTBlOThkNjctZjEwOS00YzJjLTg3MjAtYjEwMDA5MTc2MTVj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228ef1464e-28b6-449d-95be-e669ee3d08ac%22%2c%22Oid%22%3a%22d3c09e35-8fb3-4ab5-b0c4-8adbd2768a34%22%7d

Kdo? Nina Smerdu, svetovalka za intelektualno lastnino v Službi za prenos znanja in tehnologij Univerze v Mariboru

Predhodna prijava ni obvezna, za več informacij pa lahko pišete na tto@um.si.

Skip to content