Gradbeništvo

Gospodarsko inženirstvo

Prometno inženirstvo

Arhitektura

Preskoči na vsebino
Gradbeništvo G Gospodarsko inženirstvo GI Prometno inženirstvo PI Arhitektura A

Raziskovanje & projekti

Projekt TACEESM | Transforming Architectural and Civil Engineering Education towards a Sustainable Model, 2020 – 2023

Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (v nadaljevanju UM FGPA), Oddelek za arhitekturo, od nov. 2020 sodeluje v mednarodnem projektu Erasmus+ z naslovom TACEESM | Transforming Architectural and Civil Engineering Education towards a Sustainable Model, 2020 – 2023. Osnovni cilj projekta je usmerjen v razvoj trajnostnega modela izobraževanja na področju arhitekture in gradbeništva s pomočjo izmenjave dobrih praks poučevanja, raziskovanja in prenosa znanja, uveljavljenih v državah EU na univerzah v Italiji (Chieti-Pescara), Nemčiji (Leipzig), Španiji (Malaga) in Sloveniji (Maribor), z visokošolskimi inštitucijami v partnerskih državah Bosni in Hercegovini (Sarajevo, Mostar, Bihać), Armeniji (Yerevan) in Belorusiji (Minsk).  Več informacij najdete na: https://taceesm.ba

 

 

V okviru aktivnosti tretjega delovnega paketa TACEESM WP3 – Capacity Building, ki ga vodi UM FGPA v sovodenju z NPUA-Nacionalno politehnično univerze Armenije, Yerevan, je ekipa Oddelka za arhitekturo (izr. prof. dr. Metka Sitar, doc. dr. Marko Jaušovec in as. Maja Žigart Verlič) v sodelovanju s HTWK Leipzig, Nemčija, v času od 16. do 26. nov. 2021 organizirala usposabljanje v obliki spletne delavnice prenosa učnega procesa, namenjenega učnemu osebju partnerskih univerz. Predstavitev inovativnih učnih metod s področja arhitekture s poudarkom na vključevanju praktičnih znanj je potekala v ‘živem’ sodelovanju s študenti v okviru značilnih projektno usmerjenih predmetov študijskih programov Arhitektura 1. in 2. st. FGPA UM (Studio I, Smart arhitektura, Studio Trajnostna stavba), izvedenem v hibridni obliki, podprtem z dodatnimi izkušnjami, pridobljenimi v razmerah koronavirusa.

 

TACEESM training_MSTeams_slika4 TACEESM training_MSTeams_slika3 TACEESM training_MSTeams_slika2 TACEESM training_MSTeams_slika1
Skip to content