Gradbeništvo

Gospodarsko inženirstvo

Prometno inženirstvo

Arhitektura

Preskoči na vsebino
Gradbeništvo G Gospodarsko inženirstvo GI Prometno inženirstvo PI Arhitektura A

Novice

Projektni sestanek bilateralnega projekta: »Primerjalna validacija slovenskih in srbskih nacionalnih standardov za namen razvoja priporočil za trajnostno in odpornostno arhitekturno načrtovanje domov za starejše«

Datum in kraj dogodka: 23.–27. april 2024, UM FGPA

Med 23. in 27. aprilom 2024 je na Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru (UM FGPA) potekal projektni sestanek bilaterarnega projekta “Primerjalna validacija slovenskih in srbskih nacionalnih standardov za namen razvoja priporočil za trajnostno in odpornostno arhitekturno načrtovanje domov za starejše.” V projekt so vključeni raziskovalci Fakultete za arhitekturo Univerze v Beogradu, izr. prof. dr. Nataša Ćuković Ignjatović in prof. dr. Dušan Ignjatović, ter raziskovalke UM FGPA asist. dr. Nataša Šprah, doc. dr. Vanja Skalicky Klemenčič in prof. dr. Vesna Žegarac Leskovar.

V okviru projekta smo z raziskovalci vključenih institucij izvedli raziskavo obstoječih nacionalnih predpisov, vezanih na bivalna okolja za starostnike, predvsem na domove za starejše. Identificirali smo področja oziroma posamezne zavezujoče akte in standarde, ki se nanašajo predvsem na parametre arhitekturnega načrtovanja. Te izsledke smo primerjali z raziskavami, ki povzemajo preference uporabnikov bivalnih okolij glede pomembnih parametrov načrtovanja.

Izsledke smo predstavili na znanstveni konferenci “12th Annual Conference of Europe’s Sciences and Arts Leaders and Scholars, It’s About People: In Service of Sustainability and Dignity.” Članek z naslovom “Designing Living Environments for Older Adults: Does the Legal Framework Contribute to Appropriate Quality?” bo leta 2024 uradno publiciran v zborniku prispevkov. Avtorji članka so Vesna Žegarac Leskovar, Nataša Ćuković Ignjatović, Dušan Ignjatović, Nataša Šprah, Novak Đukić in Vanja Skalicky Klemenčič.

Kot dodatno aktivnost smo v okvir projektnega sestanka vključili tudi zaključne predstavitve študentov študijskega programa Arhitektura 1. stopnje pri predmetu Družbeno regenerativna arhitektura. Študenti so predstavili izsledke lastnih raziskav kakovosti bivanja stanovanjskih okolij za starostnike na primerih iz prakse, domov za starejše občane v Ljubljani in Hočah. Projektni partnerji so v okviru predstavitev sodelovali v vlogi zunanjih kritikov študentskih projektov.

V okviru prvega obiska bilateralnih partnerjev smo definirali usmeritve za nadaljevanje raziskovalnega dela s ciljem objave članka v znanstveni reviji. Sestanek je bil izjemno uspešen, saj smo postavili trdne temelje za nadaljnje raziskave in sodelovanje, ki bodo prispevale k izboljšanju kakovosti bivalnih okolij za starostnike skozi trajnostno in odpornostno arhitekturno načrtovanje.

 

1 2 3 4 5 6 7 8
Skip to content