Gradbeništvo

Gospodarsko inženirstvo

Prometno inženirstvo

Arhitektura

Preskoči na vsebino
Gradbeništvo G Gospodarsko inženirstvo GI Prometno inženirstvo PI Arhitektura A

Raziskovanje & projekti

DELAVNICA OBČINA KANAL OB SOČI

V okviru pedagoškega procesa vsako leto organiziramo tudi različne arhitekturne delavnice v manjšem naselju ali mestu. Tam se učimo ob delu. Seznanimo se z načinom življenja, živimo s krajani, spoznamo njihove želje, probleme, pa tudi realne možnosti za razvoj projekta.
V študijskem letu 2021/22 smo s skupino študentov arhitekture pod mentorskim vodstvom pedagoških delavcev izvedli delavnico v občini Kanal ob Soči. Raziskovali smo različna projektna območja: osrednji trg ob cerkvi, obstoječi vrtovi, grad Kanal, plaža Kanal in s študentskimi predlogi – osmišljenimi z analitično metodo šole ter prežarjeno z neobremenjeno energijo mladih ljudi – pokazali, kako je mogoče z ustrezno revitalizacijo prostora oblikovati trajnostno, privlačno in zdravo okolje za uporabnike, stanovalce in obiskovalce.

IME PROJEKTA: DELAVNICA OBČINA KANAL OB SOČI

PROJECT NAME: WORKSHOP KANAL OB SOČI

OBDOBJE TRAJANJA: maj – oktober 2022

VODJA PROJEKTA: doc. Tomaž Ebenšpanger, udia

SODELAVCI: asist. Anja Patekar, mia

FINANCER/PROGRAM: Občina Kanal ob Soči

PARTNERJI: Občina Kanal ob Soči

SPLETNA STRAN: /

MEDNARODNI: NE                    NACIONALNI: DA

 

CONTENT DESCRIPTION:

Every year we organize an architectural workshop in a small town or settlement as a part of the study process, which allows us to learn through working on a real project. During the workshop we get to meet the locals and their lifestyle and recognise the realistic possibilities for development of a project.
In the academic year 2021/22 we held the workshop in the municipality of Kanal ob Soči together with a group of students and their mentors. We researched various project areas: the central square next to the church, the existing gardens, the Kanal castle and city beach. With student proposals – designed with the analytical method of the school and filled with unrestrained youthful energy – we showed how it is possible to create a sustainable, attractive and healthy environment for its residents and visitors.

 

Skip to content