Gradbeništvo

Gospodarsko inženirstvo

Prometno inženirstvo

Arhitektura

Preskoči na vsebino
Gradbeništvo G Gospodarsko inženirstvo GI Prometno inženirstvo PI Arhitektura A

Raziskovanje & projekti

SMACKER

Projekt SMACKER se je ukvarjal z izboljšanjem mobilnosti na podeželskih in obrobnih območjih Srednje Evrope. Preizkušene so bile inovativne storitve odzivnega javnega potniškega prometa ter izvedene dejavnosti za spodbujanje in ozaveščanje ljudi o trajnostnih načinih mobilnosti.

Skozi interaktivno transnacionalno sodelovanje so lokalne skupnosti na šestih pilotnih območjih preoblikovale prevozne storitve tako, da se le-te bolje prilagajajo dejanskim potrebam uporabnikov. V proces sooblikovanja v okviru delovanja lokalnih forumov za mobilnost (LMF) so se vključevali različni lokalni deležniki in strokovnjaki na vsakem izmed šestih pilotnih območij: Apeninska regija v Italiji, mesto Gdynia na Poljskem, občina Praha–Suchdol na Češkem, Mestna občina Murska Sobota v Sloveniji, Budimpešta na Madžarskem in gorsko območje vzhodno-tirolske regije v Avstriji.

V slovenskem pilotu je Mestna občina Murska Sobota, v sodelovanju z Razvojnim centrom Murska Sobota, preizkusila storitev javnega potniškega prevoza, s katerim smo povezali hotele v Moravskih Toplicah preko središča Murska Sobote z regijskim promocijskim centrom Expano ob Soboškem jezeru. Izdelana je bila napredna IT-rešitev, ki omogoča spletno rezervacijo prevoza s pomočjo aplikacije (https://drt.movepomurje.eu/). Brezplačen prevoz, poimenovan »Responsibus«, se je izvajal ob večjih dogodkih, ki so se odvijali v centru Expano.

V SMACKER-ju nismo delovali samo na pilotnih območjih temveč smo skozi razširjen program prenosa znanja vključili dodatnih deset regij sledilk. Izbranih deset regij sledilk je s pomočjo strokovnjakov in SMACKER partnerjev pripravilo akcijske načrte za razvoj/izboljšanje storitev odzivnega prevoza na svojih območjih. Med njimi je bila tudi Mestna občina Maribor, za katero smo v sodelovanju z Regionalno razvojno agencijo Podravje – Maribor izdelali akcijski načrt za vzpostavitev odzivnega prevoza na Pohorju. Osnovna ideja je povezovanje turističnih centrov Bellevue in Areh preko Treh kraljev z Roglo, da bi obiskovalcem Pohorja omogočili večjo mobilnost brez avtomobila.

 

AKRONIM PROJEKTA: SMACKER

IME PROJEKTA:

PROJECT NAME: Soft measures & Actions for behavioural Change and Knowledge to Embrace peripheral and Rural areas

OBDOBJE TRAJANJA: 1. 4. 2019 – 30. 6. 2022

VODJA PROJEKTA: Katja Hanžič

SODELAVCI: doc. dr. Tomislav Letnik, Maršenka Marksel, Nina Pavletič

FINANCER/PROGRAM: Evropski Sklad za Regionalni Razvoj / Interreg Srednja Evropa

PARTNERJI: SRM Società Reti e Mobilità (IT)

Fondazione Istituto sui Trasporti e la Logistica (IT)

Gmina Miasta Gdyni – Zarząd Dróg i Zieleni (PL)

Městská část Praha Suchdol (CZ)

Univerza v Mariboru (SI)

Mestna občina Murska Sobota (SI)

BKK – Budapesti Közlekedés I Központ Ártkörűe N Működő Részvénytá Rsaság (HU)

Regionsman agement Osttirol (AT)

BOKU – Universität für Bodenkultur Wien (AT)

SPLETNA STRAN: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/SMACKER.html

MEDNARODNI:                          NACIONALNI:

 

CONTENT DESCRIPTION:

SMACKER has built up and provided Demand-Responsive Transport mobility services in low-population-density and peripheral areas linking local systems to the Trans-European Transport Network, and has developed and implemented behavioural change and nudging campaigns to encourage people to use public transport services instead of their own car. The six pilot actions have carried out their activities in close cooperation with the respective Local Mobility Forums involving institutions, non-experts and practitioners in the respective areas: the Bologna Apennine region in Italy, the city of Gdynia in Poland, the municipality of Praha-Suchdol in the Czech Republic, the rural area of the Pomurje region in Slovenia, the city of Budapest in Hungary and the mountain area of East-Tyrol region in Austria.

In the Slovenian pilot project, the Municipality of Murska Sobota, in cooperation with the Murska Sobota Development Centre, tested a public transport system connecting hotels in Moravske Toplice to the Expano regional promotional centre via the centre of Murska Sobota. An advanced solution IT solution was developed, which enables online booking of rides via an app (https://drt.movepomurje.eu/). The free shuttle service called “Responsibus” was operated on the occasion of major events happening in the Expano centre.

SMACKER was not only implemented in the partners’ institutions but also in ten other regions within the SMACKER Enlarged Transfer Programme. Ten selected follower regions created action plans for the development/improvement of responsive transport services in their areas, Municipality of Maribor was among the followers. In cooperation with the Regional Development Agency Podravje – Maribor an action plan for the establishment of responsive transport on Pohorje was elaborated. The basic idea is to connect the tourist centres of Bellevue and Areh with Rogla via Trije kralji to ensure better mobility for visitors to Pohorje.

 

Skip to content