Gradbeništvo

Gospodarsko inženirstvo

Prometno inženirstvo

Arhitektura

Preskoči na vsebino
Gradbeništvo G Gospodarsko inženirstvo GI Prometno inženirstvo PI Arhitektura A

Raziskovanje & projekti

Koruzni labirint

Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo se je letošnje leto z velikim veseljem priključila ideji Koruznih labirintov. Pri izbirnem predmetu Geodezija-GIS/izbrana poglavja, so v sklopu vaj pod mentorstvom dr. sc. (Republika Hrvaška) Roka Kamnika, nastale kreativne ideje za izvedbo Koruznih labirintov 2022. Kako je delo potekalo? Območje labirinta je bilo posneto v državnem koordinatnem sistemu. Določene so bile osnovne koordinate točk območja labirinta, znotraj katerega so študentje 3. letnika Arhitekture izrisali svoje ideje. Pri tem so morali upoštevali predvsem skupno velikost labirinta cca. 4000 m², odmike med potmi 12 m, širino poti 2 m in odmike od ceste, potokov ipd. Za prenos labirinta na teren smo izračunali zakoličbene elemente (koordinate točk) lomov linij labirinta. Za lažje terensko zakoličbo smo uporabili tudi programsko orodje QGis. Uporabljena je bila RTK GNSS oprema Topcon Hiper PRO po metodi baza-rover v z natančnostjo določitve točke ± 1 cm.

Nastalo je 19 idej za tri različne lokacije. V Mariboru je bil zakoličen labirint na temo Stara trta študentke Kristine Kozarove. Skupno smo zakoličili 239 točk. Dolžina vseh poti je bila 3902 m. V Braslovčah je bil zakoličen labirint na temo Čustev, ki ga je zrisal študent Gabriel Pintarič. Tu je bilo zakoličenih 204 točk in 2820 m poti. V Grosupljem je zmagala ideja študentke Nike Šela, kjer je bila tema Petelin. Zakoličbenih točk je bilo 288 točk v skupni dolžini 4018 m.

 

plakat Maribor plakat Grosuplje plakat Braslovce
Skip to content