Gradbeništvo

Gospodarsko inženirstvo

Prometno inženirstvo

Arhitektura

Preskoči na vsebino
Gradbeništvo G Gospodarsko inženirstvo GI Prometno inženirstvo PI Arhitektura A
Raziskovalna oprema

Raziskovalna oprema

Raziskovalna oprema

Interna
zaporedna štev.
opreme
(samodejni vnos)
Interna
zap. štev.
opreme
Naziv opreme Namembnost opreme Skrbnik opreme Leto
nabave
Nabavna
vrednost
Vir
(so)financiranja
FGPA.2003.1. 1 ZWICK ELEKTRONSKI APARAT ZA DOL. MEH.KAR.MAT. Meritve mehanskih lastnosti materialov. Lubej Samo 2003 81.781,74 € 1
FGPA.2003.2. 2 MERILNI SISTEM HBM MGCPLUS Meritve pomikov z induktivnimi merilniki (4 kanali), meritve z napetostnimi senzorji (8 kanalov), meritve specifičnih deformacij -1/4, 1/2 in polni Wheatstonov most (32 kanalov), najvišja frekvenca vzorčenja 2400Hz. Štrukelj Andrej 2003 24.859,90 € 6
FGPA.2005.1. 1 KOMORA ZA PREIZKUŠANJE GRADBENIH VZORCEV S
KLIMATIZACIJO
Testiranje vzorcev betona na vpliv mrazoobstojnosti. Lubej Samo 2005 41.295,98 € 6
FGPA.2005.2. 2 KRMILNI SISTEM ZA HIDRAVLIČNI CILINDER 100 KN Mehansko preizkušanje konstrukcij. Lubej Samo 2005 27.176,41 € 6
FGPA.2005.3. 3 ENOOSNA NAPRAVA S PRIBOROM 7KN Z aparatom se izvaja enoosni preizkus vzorca zemljine. Preizkus služi za določitev enoosne tlačne trdnosti
zemljine.
Žlender Bojan 2005 8.136,65 € 6
FGPA.2005.4. 4 LCR HITESTER UEI Oprema je namenjena raziskavam dielektričnih lastnosti snovi. Korošak Dean 2005 6.184,64 € 6
FGPA.2006.1. 1 PNEVMATSKI ŠTEVEC HITROSTI IN PROMETA
METROCOUNT 5600 PLUS, S KOVČKOM – 6 KOM
Sistem za klasifikacijo vozil MetroCount združuje
najsodobnejšo strojno opremo za zaznavanje vozil z zmogljivo programsko opremo, ki je preprosta za uporabo. MetroCount ponuja celovito rešitev za vsa vprašanja spremljanja prometa, od rutinskih statističnih podatkov do najzahtevnejših težav pri upravljanju. Imamo 4 komplete.
Renčelj Marko 2006 8.932,01 € 6
FGPA.2006.2. 2 EPP KOMPLET Z HIPER PRO-GEODETSKA OPREMA Oprema za GNSS meritve visoke natančnosti. S
kompletom lahko izvajamo določevanje položaja
sprejemnika po metodi baza-rover.
Kamnik Rok 2006 8.391,88 € 6
FGPA.2006.3. 3 HIDRAVLIČNI AGREGAT KLADIVAR “TELEM” Mehansko preizkušanje konstrukcij Lubej Samo 2006 7.647,30 € 6
FGPA.2007.1. 1 ULTRAZVOČNI MERILNIK PRETOKA ADCP WH RIO GRANDE 1200KHZ Naprava za merjenje pretokov in koncentracij lebdečih plavil v rečnem toku. Workhorse Rio Grande je natančen, hiter sistem za meritev pretokov iz premikajočega se čolna. Rio Grande lahko uporabimo v različnih razmerah v reki in globinah toka od 30 cm naprej pa do velikih rek.
Frekvenca: 1200 kHz Globina delovanja: 0,3 m – 21 m
Nekrep Perc Matjaž 2007 33.866,32 € 6
FGPA.2007.2. 2 GPS GLONASS L1+L2 LEGASCY-E PLUS Sprejemnik za GNSS meritve visoke natančnosti, ki skupaj s choke ring anteno CR-3 omogoča statične meritve 3D položaja točke. Kamnik Rok 2007 18.634,82 € 6
FGPA.2007.3. 3 PROCTOR UNIVERZALNI 10,15,25 Z aparatom se izvaja Proktorjev preizkus vzorca zemljine. Preizkus služi za določitev optimalne vlažnosti vzorca zemljine. Žlender Bojan 2007 15.163,43 € 6
FGPA.2007.4. 4 APARAT ZA MERJENJE PO EN 12617/4 Z DIGITALNIM
ODČITAVANJEM
Meritve krčenja in nabrekanja betona. Lubej Samo 2007 7.092,36 € 6
FGPA.2008.1. 1 SEIZMOGRAF MINIMAT PLUS Meritve vibracij. Lubej Samo 2008 9.226,72 € 6
FGPA.2008.2. 2 SEIZMOGRAF MINIMAT PLUS – 4 KANALNI Meritve vibracij. Lubej Samo 2008 5.935,09 € 6
FGPA.2008.3. 3 MERILNIK KEI 2611 Oprema je namenjena raziskavam dielektričnih lastnosti snovi. Korošak Dean 2008 5.379,26 € 6
FGPA.2009.1. 1 KAMERA ZA MIKROSKOP OLYMPUS Kontrola strukture materiala Ivanič Andrej 2009 17.610,13 € 6
FGPA.2009.2. 2 MIKROSKOP OLYMPUS SZX 16 Kontrola strukture materiala. Ivanič Andrej 2009 11.326,52 € 6
FGPA.2009.3. 3 MERILEC SORPCIJE VODE WP4-T Določitev sorpcije vode na vzorcih zemljin. Žlender Bojan 2009 6.171,66 € 6
FGPA.2009.4. 4 FOKUS MOTORIZIRANI SZX-FOA 2 ZA MIKROSKOP
OLYMPUS SZX 16
Kontrola strukture materiala. Ivanič Andrej 2009 5.897,98 € 6
FGPA.2011.1. 1 FGPA KAMERA FLIR SYSTEM AB T335 Termografija. Lubej Samo 2011 7.442,82 € 6
FGPA.2013.1. 1 DIREKTNI STRIŽNI APARAT, BS 1377 Z aparatom se izvaja direktni strižni preizkus vzorca
zemljine. Preizkus služi za določitev strižne trdnosti
zemljine.
Žlender Bojan 2013 8.841,49 € 6
FGPA.2013.2. 2 ŠTEVEC QTT NC 200TM – ŠTEVEC PROMETA (MAGNETNI) –
2KOM
Števec prometa QTT NC. Renčelj Marko 2013 5.948,50 € 6
FGPA.2013.3. 3 ŠTEVEC PROMETA QTT NC 200TM, VMESNIKOM,
PROGRAMOM HDM, PAKETOM ZA ASFALT
Števec prometa QTT NC. Renčelj Marko 2013 5.313,28 € 6
FGPA.2014.1. 1 TOTALNA POSTAJA TS50, 05″ R1000, EDU
SET_INSTRUMENT V KOVČKU
Elektronski tahimeter za merjenje kotov in dolžin, namenjen geodetski izmeri. Kamnik Rok 2014 19.676,87 € 6
FGPA.2014.2. 2 TOTALNA POSTAJA TS50, 05″ R1000, EDU SET_PRIBOR IN
PROGRAMSKA OPREMA
Prizma, stativ in trasirka se uporabljajo pri klasičnem geodetskem terenskem delu pri merjenju kotov in dolžin. Program GeoOffice je namenjen naknadni obdelavi na terenu zajetih podatkov. Kamnik Rok 2014 10.613,81 € 6
FGPA.2014.3. 3 TOPCON GNSS HIPER V-EPP-KOMPLET (NAPRAVA) ZA
IZOBRAŽEV., S PRIBOROM
Oprema za GNSS meritve visoke natančnosti in je naslednica Hiper PRO opreme. S kompletom lahko izvajamo določevanje položaja sprejemnika po metodi baza-rover. Kamnik Rok 2014 10.016,44 € 6
FGPA.2014.4. 4 DELTA RETROSIGN GR1 (SN:1-236), NAPRAVA ZA
MERJENJE ODSEVNOSTI VERIKLANE SIGNALIZACIJE
Retroreflektometer Delta RetroSign GR1 je prenosni merilni instrument za merjenje retrorefleksivnosti. Retroreflektometer Delta RetroSign GR1 meri vidljivost prometnih znakov, kot jih vidi voznik motornega vozila s prižganimi lučmi. Rezultat meritve je koeficient retrorereflektivnosti, ki je izračunan v skladu z
mednarodnimi standardi CEN (EN 12899).
Renčelj Marko 2014 9.630,26 € 6
FGPA.2014.5. 5 MERILNA OPREMA ALMEMO ZA MERJENJE TOPLOTNEGA
TOKA S PRIPADAJOČO OPREMO
Naprava se lahko uporablja za merjenje toplotnega toka skozi gradbene elemente. V ta namen so poleg multifunkcijske naprave, ki beleži meritve, priloženi senzorji za merjenje temperature (termožice) in toplotnega toka, toplotno prevodna pasta in ustrezna programska oprema. Žegarac Leskovar Vesna 2014 8.572,57 € 6
FGPA.2015.1. 1 VIBROMETER DIGITALNI, PDV-100 (LAB.OPREMA) PDV-100 meri hitrosti vibracij in zagotavlja digitalno obdelavo signalov z analognimi in digitalnimi izhodi. V kombinaciji z hitrostmi vibracij visoke resolucije omogoča zanesljivo analizo vibracij. Toplak Sebastian 2015 24.120,55 € 6
FGPA.2015.2. 2 DELTA RETROREFLEKTOMETER LTLXL (LAB. OPREMA) –
NAPRAVA ZA MERJENJE ODSEVNOSTI HORIZONTALNE
SIGNALIZACIJE
Retroreflektometer Delta LTLXL je namenjen ročnemu merjenju retroreflektivnosti talne signalizacije. Pri
merjenju belih in rumenih oznak se ne zahtevajo nobene prilagoditve. Poleg tega retroreflektometer prikazuje in shranjuje dan, čas, vlažnost in temperaturo, kot tudi ID ceste, vrsto označevanja in ID uporabnika.
Renčelj Marko 2015 21.300,02 € 6
FGPA.2015.3. 3 MICROGRIP TESTER S PRIPADAJOČO OPREMO – OPREMA ZA MERJENJE TRENJA Micro GripTester je ročna, potisna trikolesna naprava, ki meri trenje z zavornim kolesom, princip fiksnega zdrsa.
Naprava je znana kot “kontinuirana” oprema za merjenje trenja (CFME), saj neprekinjeno meri vzdolž preskusne
poti in ne samo v eni točki.
Renčelj Marko 2015 16.050,44 € 6
FGPA.2015.4. 4 LABOR.OPREMA: PNEVMATISKI KONSOLIDACIJSKI
APARAT Z OPREMO
Z aparatom se izvaja konsolidacijski preizkus vzorca zemljine. Preizkus služi za določitev konsolidacijskih parametrov zemljine. Žlender Bojan 2015 12.239,14 € 6
FGPA.2015.5. 5 NAPRAVA: P-72 SEDIMENT SAMPLER Z OPREMO Fizični točkovni vzorčevalnik lebdečih plavin (USGS – US P72). Električno upravljani vzorčevalnik tehta 19 kg, kar
omogoča odvzem vzorcev pri večjih hitrostih vodnega toka. Namenjen je točkovnemu odvzemu vzorcev na
kontrolirani globini ali kontinuirano na nekem območju globin. Izdelan je iz litega aluminija in meri 71 cm v dolžino. Glava vzorčevalnika se odpira in omogoča dostop
do zbiralne posode s kapaciteto 0.95 l.
Nekrep Perc Matjaž 2015 9.952,74 € 6
FGPA.2015.6. 6 DUKTILOMETER 1500 MM Z INTEGRIR. HLADILNIM SISTEMOM IN DODATKI Merjenje duktilnosti bitumenskih mas. Ivanič Andrej 2015 9.094,56 € 6
FGPA.2015.7. 7 DIGITALNI VISKOZIMETER BROOKFIELD TIP RVDV2T Z TERMOSEL KOMORO Merjenje viskoznosti. Ivanič Andrej 2015 8.447,60 € 6
FGPA.2015.8. 8 MERILNI OJAČEVALNIK HBM: QUANTUMX, MX840A 8-KANALNI Univerzalni merilni ojačevalnik z 8 neodvisnimi kanali. Frekvenca vzorčenja od 0 do 19.2 kHz. Na vsak kanal je mogoče priključiti vse tipe standardnih senzorjev z
analognim izhodom. En kanal omogoča CAN 2.0. komunikacijo.
Štrukelj Andrej 2015 7.940,17 € 6
FGPA.2015.9. 9 MERILNI OJAČEVALNIK QUANTUMX, MX1615 16-KANALNI Merilni ojačevalnik namenjen za meritve specifičnih deformacij z merilnimi lističi (1/4, 1/2 in polni Wheatstonov most) in meritve s senzorji narejenimi na osnovi uporovnih merilnih lističev. Ima 16 neodvisnih kanalov s frekvenco vzorčenja od 0 do 19.2kHz. Štrukelj Andrej 2015 6.629,29 € 6
FGPA.2016.1. 1 DIREKTNI STRIŽNI APARAT – ELE Z aparatom se izvaja direktni strižni preizkus vzorca zemljine. Preizkus služi za določitev strižne trdnosti zemljine. Žlender Bojan 2016 5.440,50 € 6
FGPA.2017.1. 1 MERILNI SISTEM TRDNOSTI BETONOV (OBNOVA, DOGRADITEV) Oprema za merjenje trdnosti betonov. Lubej Samo 2017 23.566,53 € 6
FGPA.2018.1. 1 MERILNI SISTEM, 16 KANALNI, Z URICAMI ZA MERJENJE
POMIKA (14 URIC)
Merilni sistem služi kot podpora pri izvedbi preiskave, za zapisovanje podatkov meritev. Žlender Bojan 2018 7.037,07 € 6
FGPA.2019.1. 1 TOBII PRO GLASSES 2 -TOBII PRO EYE TRACKER – SLEDILNIK OČESNEMU POGLEDU Tobii Pro Glasses 2 so očala za sledenje pogleda človeka s štirimi kamerami v realnem okolju. Posebna programska
oprema obdela poglede, katerih rezultati so točke fiksacije in čas trajanja fiksacije.
Šraml Matjaž 2019 24.769,32 € 6
FGPA.2019.2. 2 HBM-CX22B-W PODATKOVNI ZAPISOVALNIK QUANTUMX Oprema je namenjena krmiljenju merilnih ojačevalnikov proizvajalca HBM in avtomatskemu zapisovanju rezultatov meritev ter sprotnemu izvajanju matematičnih operacij iz izmerjenih podatkov. Štrukelj Andrej 2019 5.715,76 € 12
FGPA.2019.3. 3 HBM-MX840B OJAČEVALNIK Oprema predstavlja univerzalni merilni ojačevalnik, ki omogoča izvajanje meritev z vsemi vrstami standardnih senzorjev. Ima 8 med seboj neodvisnih analognih vhodov,
od katerih je prvega mogoče konfigurirati tudi kot digitalnega in v tej obliki omogoča priklop CAN-BUS linije z največ 128 senzorji. V analognem načinu vsak od
neodvisnih kanalov zmore meriti s frekvenco vzorčenja do 19,2 kHz.
Štrukelj Andrej 2019 6.132,56 € 12
FGPA.2019.4. 4 KIO RTLS ZAGANJALNIK (STARTER) Z OPREMO Oprema je namenjena pozicioniranju (zapisovanju prepotovane poti opazovanega objekta) znotraj območja 50 m x 50 m brez GPS signala z natančnostjo 1 cm do 3 cm. Štrukelj Andrej 2019 7.012,85€ 12
FGPA.2019.5. 5 ARBORSONIC3D TOMOGRAPH (Z RAZŠIRITVIJO ACOUSTIC
ROOT DETECTOR)
Gre za napravo za akustično tomografijo lesa. S pomočjo dvajsetih senzorjev hkrati, merimo hitrost zvoka v različnih delih lesenih prerezov (poljubnih oblik). Na
podlagi hitrosti zvoka lahko na neporušen način ocenjujemo ohranjenost posameznih delov prerezov lesenih elementov. Naprava omogoča prikaz hitrosti zvoka tudi na trodimenzionalnem (3D) modelu lesenega
konstrukcijskega elementa.
Premrov Miroslav 2019 14.771,80 € 6
FGPA.2020.1. 1 MERILNIK ZVOKA, DVOKANALNI Meritev in analiza zvoka in vibracij Pinterič Marko 2020 13.023,42 € 6
FGPA.2020.2. 2 SKENER 3D, LEICA RTC 360 LT, laser Laserski skener Leica RTC360 LT omogoča zajem prostorskih podatkov s tehnologijo laserskega skeniranja s hitrostjo 106 točk/s in visokoločljivim HDR zajemom panoramskih fotografij. Okolico digitalizira v fotorealističen oblak točk v območju 360° (horizontalno) × 300° (vertikalno) ter skenograme iz različnih stojišč skeniranja tudi združuje. Merilni doseg: 0.5 m – 130 m; Natančnost merjenja dolžine: 1 mm + 10 ppm. Štrukelj Andrej /
Pučko Zoran
2020 50.356,10 € 6
FGPA.2020.3. 3 ČELADA Z VGRAJENIMI HOLOLENS 2 OČALI (TRIMBLE XR10) Implementacija mešane resničnosti v gradbeništvu Pučko Zoran 2020 5.514,90 € 6
FGPA.2022.1. 1 tahimeter GEOMAX ZOOM 75 z opremo (prizma, tablet) Kamnik Rok 2022 14.865,79 € 6
FGPA.2022.2. 2 SIMULATOR vožnje z opremo (Driving simulator) Gruden Chiara 2022 69.867,57 € 6
RI-UM-FGPA-open-access-policy
285 KB
RI-UM-FGPA-Politika-odprtega-dostopa
327 KB

KATEDRA ZA OPERATIVNO GRADBENIŠTVO (KOG)

SKENER 3D, LEICA RTC 360 LT, laser

NAMEMBNOST OPREME IN DODATNE INFORMACIJE

Laserski skener Leica RTC360 LT omogoča zajem prostorskih podatkov s tehnologijo laserskega skeniranja s hitrostjo 106 točk/s in visokoločljivim HDR zajemom panoramskih fotografij. Okolico digitalizira v fotorealističen oblak točk v območju 360° (horizontalno) × 300° (vertikalno) ter skenograme iz različnih stojišč skeniranja tudi združuje. Merilni doseg: 0.5 m – 130 m; Natančnost merjenja dolžine: 1 mm + 10 ppm.
SKENER 3D, LEICA RTC 360 LT, laser

EQUIPMENT PURPOSE AND ADDITIONAL INFORMATION

The Leica RTC360 LT laser scanner captures spatial data with laser scanning technology at 106 points/s. It digitizes the surrounding area into a photorealistic point cloud in the 360° (horizontal) × 300° (vertical) range and also combines scans from different scanning positions. Measuring range: 0.5 m – 130 m; Length measurement accuracy: 1 mm + 10 ppm
SKENER 3D, LEICA RTC 360 LT, laser

KIO RTLS zaganjalnik (starter) z opremo

NAMEMBNOST OPREME IN DODATNE INFORMACIJE

Oprema je namenjena pozicioniranju (zapisovanju prepotovane poti opazovanega objekta) znotraj območja 50m x 50m brez GPS signala z natančnostjo 1cm do 3cm.

EQUIPMENT PURPOSE AND ADDITIONAL INFORMATION

The equipment is intended for positioning (recording the traveled path of the observed object) within a range of 50m x 50m without GPS signal with an accuracy of 1cm to 3cm.

HBM-CX22B-W podatkovni zapisovalnik QuantumX in HBM-MX840B ojačevalnik

NAMEMBNOST OPREME IN DODATNE INFORMACIJE

 

HBM-CX22B-W podatkovni zapisovalnik QuantumX

Laserski skener Leica RTC360 LT omogoča zajem prostorskih podatkov s tehnologijo laserskega skeniranja s hitrostjo 106 točk/s in visokoločljivim HDR zajemom panoramskih fotografij. Okolico digitalizira v fotorealističen oblak točk v območju 360° (horizontalno) × 300° (vertikalno) ter skenograme iz različnih stojišč skeniranja tudi združuje. Merilni doseg: 0.5 m – 130 m; Natančnost merjenja dolžine: 1 mm + 10 ppm.

HBM-MX840B ojačevalnik

Oprema predstavlja univerzalni merilni ojačevalnik, ki omogoča izvajanje meritev z vsemi vrstami standardnih senzorjev. Ima 8 med seboj neodvisnih analognih vhodov, od katerih je prvega mogoče konfigurirati tudi kot digitalnega in v tej obliki omogoča priklop CAN-BUS linije z največ 128 senzorji. V analognem načinu vsak od neodvisnih kanalov zmore meriti s frekvenco vzorčenja do 19,2 kHz.
HBM-CX22B-W podatkovni zapisovalnik QuantumX in HBM-MX840B ojačevalnik

EQUIPMENT PURPOSE AND ADDITIONAL INFORMATION

 

HBM-CX22B-W Data collector QuantumX

The equipment is intended for the control of HBM manufacturer’s measuring amplifiers and for automatic recording of measurement results, as well as for performing mathematical operations from measured data on an ongoing basis.

HBM-MX840B Measuring amplifier

The equipment is a universal measuring amplifier that allows measurements using all types of standard sensors. It has 8 independent analogue input channels, the first of which can also be configured as a digital one, and in this form allows the connection of a CAN-BUS line with a maximum of 128 sensors. In analogue mode, each independent channel can measure with a sampling

HBM-CX22B-W podatkovni zapisovalnik QuantumX in HBM-MX840B ojačevalnik

MERILNI OJAČEVALNIK QUANTUMX, MX1615 16-KANALNI

NAMEMBNOST OPREME IN DODATNE INFORMACIJE

Univerzalni merilni ojačevalnik z 8 neodvisnimi kanali. Frekvenca vzorčenja od 0 do 19.2 kHz. Na vsak kanal je mogoče priključiti vse tipe standardnih senzorjev z analognim izhodom. En kanal omogoča CAN 2.0. komunikacijo.

EQUIPMENT PURPOSE AND ADDITIONAL INFORMATION

Universal measurement amplifier with 8 independent channels, each with 0 to 19.2kHz sampling frequency. On each channel can be connected all types of sensors with analog output. One channel is able to use also CAN2.0 communication protocol.

MERILNI SISTEM HBM MGCPLUS

NAMEMBNOST OPREME IN DODATNE INFORMACIJE

Meritve pomikov z induktivnimi merilniki (4 kanali), meritve z napetostnimi senzorji (8 kanalov), meritve specifičnih deformacij -1/4, 1/2 in polni Wheatstonov most (32 kanalov), najvišja frekvenca vzorčenja 2400Hz.

EQUIPMENT PURPOSE AND ADDITIONAL INFORMATION

Measurements displacements using inductive displacemet transducers (4 channels), measurements with voltage sensors (8 channels), strain measurements -1/4, 1/2 and full Wheatston Bridge (32 channels), maximum sampling frequency 2400Hz.

KATEDRA ZA PROMETNE GRADNJE (KPG)

ŠTEVEC PROMETA QTT NC 200TM, VMESNIKOM, PROGRAMOM HDM, PAKETOM ZA ASFALT

NAMEMBNOST OPREME IN DODATNE INFORMACIJE

Avtomatski števci prometa Numetrics so magnetni števci. Števec QTT NC-100TM Portable Traffic Analyzer je neodvisen števec vozil, ki ne potrebuje dodatnih zunanjih senzorjev. Števec je nameščen pod QTT zaščitni pokrov in postavljen na sredini prometnega pasu tako, da motorno vozilo prevozi števec. Pri tem ni potreben fizičen kontakt med števcem in motornim vozilom. QTT Traffic Analyzers delujejo na principu spremembe magnetnega polja. Ko vozilo prevozi QTT Traffic Analyzer, železni deli povzročijo spremembo lokalnega magnetnega polja. Ta motnja ustvari spremembe električnih signalov v QTT Traffic Analyzer senzorjih. QTT Traffic Analyzer prešteje vsako vozilo, izmeri njegovo hitrost in njegovo dolžino, lahko beleži tudi temperaturo vozišča.

ŠTEVEC PROMETA QTT NC 200TM, VMESNIKOM, PROGRAMOM HDM, PAKETOM ZA ASFALT

EQUIPMENT PURPOSE AND ADDITIONAL INFORMATION

The QTT NC-100TM Portable Traffic Analyzer is a self-contained unit that monitors traffic flow conditions around the clock, providing the data you need for accurate traffic analysis. Utilizing Vehicle Magnetic Imaging technology, the QTT NC-100TM records traffic conditions and exports them to Highway Data Management Software (HDM) for fast generation of charts, reports, histograms and graphs. Benefits of QTT NC-100TM Portable Traffic Analyzer are easy and fast installation in roadway, durable extruded aluminium housing, long life, rechargeable, Lithium-ion battery, etc.

ŠTEVEC PROMETA QTT NC 200TM, VMESNIKOM, PROGRAMOM HDM, PAKETOM ZA ASFALT

PNEVMATSKI ŠTEVEC HITROSTI IN PROMETA METROCOUNT 5600 PLUS

NAMEMBNOST OPREME IN DODATNE INFORMACIJE

Sistem za klasifikacijo vozil MetroCount združuje najsodobnejšo strojno opremo za zaznavanje vozil z zmogljivo programsko opremo, ki je preprosta za uporabo. MetroCount ponuja celovito rešitev za vsa vprašanja spremljanja prometa, od rutinskih statističnih podatkov do najzahtevnejših težav pri upravljanju.

PNEVMATSKI ŠTEVEC HITROSTI IN PROMETA METROCOUNT 5600 PLUS

EQUIPMENT PURPOSE AND ADDITIONAL INFORMATION

The MetroCount Vehicle Classifier System combines state-of-the-art traffic logging hardware with powerful, yet easy-to-use software. MetroCount provides with a total solution to all traffic monitoring issues, from routine statistics through to the most complex traffic management problems.

PNEVMATSKI ŠTEVEC HITROSTI IN PROMETA METROCOUNT 5600 PLUS

DELTA RETROSIGN GR1 (SN:1-236), NAPRAVA ZA MERJENJE ODSEVNOSTI VERIKLANE SIGNALIZACIJE

NAMEMBNOST OPREME IN DODATNE INFORMACIJE

Retroreflektometer Delta RetroSign GR1 je prenosni merilni instrument za merjenje retrorefleksivnosti. Retroreflektometer Delta RetroSign GR1 meri vidljivost prometnih znakov, kot jih vidi voznik motornega vozila s prižganimi lučmi. Rezultat meritve je koeficient retrorereflektivnosti, ki je izračunan v skladu z mednarodnimi standardi CEN (EN 12899).

DELTA RETROSIGN GR1 (SN:1-236), NAPRAVA ZA MERJENJE ODSEVNOSTI VERIKLANE SIGNALIZACIJE

EQUIPMENT PURPOSE AND ADDITIONAL INFORMATION

Retroreflectometer GR1 is the instrument for measurements of retro-reflectivity of traffic signs. It measures the main observation angle stated in the ASTM or CEN standards. GR1 is based upon an accurate point measurement geometry offering superior performance in measuring retroreflective sheeting material. In measuring microprismatic sheeting materials, its point geometry replicates real-world driving conditions and outperforms.

DELTA RETROSIGN GR1 (SN:1-236), NAPRAVA ZA MERJENJE ODSEVNOSTI VERIKLANE SIGNALIZACIJE

MICROGRIP TESTER S PRIPADAJOČO OPREMO – OPREMA ZA MERJENJE TRENJA

NAMEMBNOST OPREME IN DODATNE INFORMACIJE

Micro GripTester je ročna, potisna trikolesna naprava, ki meri trenje z zavornim kolesom, princip fiksnega zdrsa. Naprava je znana kot “kontinuirana” oprema za merjenje trenja (CFME), saj neprekinjeno meri vzdolž preskusne poti in ne samo v eni točki.

MICROGRIP TESTER S PRIPADAJOČO OPREMO – OPREMA ZA MERJENJE TRENJA

EQUIPMENT PURPOSE AND ADDITIONAL INFORMATION

The Micro GripTester is a three-wheel manually pushed device which measures friction by the braked wheel, fixed slip principle. The device is known as a “Continuous” friction measuring equipment (CFME) as it measures continuously along the test path, rather than just taking a single spot reading.

MICROGRIP TESTER S PRIPADAJOČO OPREMO – OPREMA ZA MERJENJE TRENJA

DELTA RETROREFLEKTOMETER LTLXL (LAB. OPREMA) – NAPRAVA ZA MERJENJE ODSEVNOSTI HORIZONTALNE SIGNALIZACIJE

NAMEMBNOST OPREME IN DODATNE INFORMACIJE

Retroreflektometer Delta LTLXL je namenjen ročnemu merjenju retroreflektivnosti talne signalizacije. Pri merjenju belih in rumenih oznak se ne zahtevajo nobene prilagoditve. Poleg tega retroreflektometer prikazuje in shranjuje dan, čas, vlažnost in temperaturo, kot tudi ID ceste, vrsto označevanja in ID uporabnika.

DELTA RETROREFLEKTOMETER LTLXL (LAB. OPREMA) – NAPRAVA ZA MERJENJE ODSEVNOSTI HORIZONTALNE SIGNALIZACIJE

EQUIPMENT PURPOSE AND ADDITIONAL INFORMATION

Delta LTL-XL handheld retroreflectometer for road markings. No adjustments are called upon when measuring white and yellow markings. In addition, the retroreflectometer shows and stores day, time, humidity and temperature, as well as road ID, marking type and user ID.

DELTA RETROREFLEKTOMETER LTLXL (LAB. OPREMA) – NAPRAVA ZA MERJENJE ODSEVNOSTI HORIZONTALNE SIGNALIZACIJE

TOBII PRO GLASSES 2 -TOBII PRO EYE TRACKER – SLEDILNIK OČESNEMU POGLEDU

NAMEMBNOST OPREME IN DODATNE INFORMACIJE

Tobii Pro Glasses 2 so očala za sledenje pogleda človeka s štirimi kamerami v realnem okolju. Posebna programska oprema obdela poglede, katerih rezultati so točke fiksacije in čas trajanja fiksacije.

TOBII PRO GLASSES 2 -TOBII PRO EYE TRACKER – SLEDILNIK OČESNEMU POGLEDU

EQUIPMENT PURPOSE AND ADDITIONAL INFORMATION

Tobii Pro Glasses 2 is a lightweight mobile eye tracking system with four eye tracking cameras, for human behavior studies in real-world environments. Special software processes the views, the results of which are the fixation points and the duration of the fixation.

TOBII PRO GLASSES 2 -TOBII PRO EYE TRACKER – SLEDILNIK OČESNEMU POGLEDU

KATEDRA ZA GRADBENE KONSTRUKCIJE (KGK)

Arborsonic3D tomograph (z razširitvijo Acoustic root detector)

NAMEMBNOST OPREME IN DODATNE INFORMACIJE
Gre za napravo za akustično tomografijo lesa. S pomočjo dvajsetih senzorjev hkrati, merimo hitrost zvoka v različnih delih lesenih prerezov (poljubnih oblik). Na podlagi hitrosti zvoka lahko na neporušen način ocenjujemo ohranjenost posameznih delov prerezov lesenih elementov. Naprava omogoča prikaz hitrosti zvoka tudi na trodimenzionalnem (3D) modelu lesenega konstrukcijskega elementa.

Arborsonic3D tomograph (z razširitvijo Acoustic root detector)

EQUIPMENT PURPOSE AND ADDITIONAL INFORMATION

Arborsonic3D tomography is a device for acoustic tomography of trees and timber elements. With the help of 24 SD02 Piezo transducers, the velocity of sound through different parts of the wooden cross section is measured. Possible wood decay can be detected on the basis of the measured velocity. The device offers the possibility to display a 3d map of the sound velocity in the studied tree/timber element.

MERILNA OPREMA ALMEMO

ZA MERJENJE TOPLOTNEGA TOKA S PRIPADAJOČO OPREMO (ALMEMO 5690-2M + KARTICA Z 10 VHODI ES5690UA10, SERIJSKI VMESNIK ZA1919DKU-05, SENZOR TOPLOTNEGA TOKA FQA018C/FQA017C, TERMOŽICA LT01900, VLAGOMER FLIR MR77, TOPLOTNO PREVODNA PASTA ZB9000WP, MERILNIK TEMPERATURE IN VLAGE VELLEMAN DEM105, PROGRAMSKA OPREMA WIN-CONTROL IN FLIR TOOLS+, KOVČEK)

NAMEMBNOST OPREME IN DODATNE INFORMACIJE

Naprava se lahko uporablja za merjenje toplotnega toka skozi gradbene elemente. V ta namen so poleg multifunkcijske naprave, ki beleži meritve, priloženi senzorji za merjenje temperature (termožice) in toplotnega toka, toplotno prevodna pasta in ustrezna programska oprema.

EQUIPMENT PURPOSE AND ADDITIONAL INFORMATION

The device and added sensors are used for heat flux measurements in building elements. The set is composed of multifunctional device (data logger), several sensors (thermo-wires for temperature measurements and heat flux plates) and supporting equipment (thermal conductive paste, software, etc.).

KATEDRA ZA GEODEZIJO (KG)

TOPCON GNSS HIPER V-EPP-KOMPLET (NAPRAVA) ZA IZOBRAŽEV., S PRIBOROM

NAMEMBNOST OPREME IN DODATNE INFORMACIJE

Oprema za GNSS meritve visoke natančnosti in je naslednica Hiper PRO opreme. S kompletom lahko izvajamo določevanje položaja sprejemnika po metodi baza-rover.

TOPCON GNSS HIPER V-EPP-KOMPLET (NAPRAVA) ZA IZOBRAŽEV., S PRIBOROM

EQUIPMENT PURPOSE AND ADDITIONAL INFORMATION

Equipment for GNSS measurements with high accuracy as a upgrade of Hiper PRO set. With this set a base-rover mathod can be used.

TOPCON GNSS HIPER V-EPP-KOMPLET (NAPRAVA) ZA IZOBRAŽEV., S PRIBOROM

ELEKTRONSKI TAHIMETER TS50, 05″ R1000, EDU SET PRIBOR IN PROGRAMSKA OPREMA

NAMEMBNOST OPREME IN DODATNE INFORMACIJE

Eden najsodobnejših el. tahimetrom na trgu. Leica Nova TS50 ima pregledno kamero in teleskop kamero z 30X povečavo in samodejnim ostrenjem. Najsodobnejša obdelava slik omogoča zajem slik najvišje kakovosti. Zmožnosti slikanja Leica Nova TS50 odpirajo nove možnosti za upravljanje te postaje v številnih načinih uporabe.

ELEKTRONSKI TAHIMETER TS50, 05″ R1000, EDU SET PRIBOR IN PROGRAMSKA OPREMA

EQUIPMENT PURPOSE AND ADDITIONAL INFORMATION

The Leica Nova TS50 features an overview camera and a telescope camera with 30x magnification and autofocus. State-of-the-art image processing technology delivers live fluid video streaming of highest image quality. The imaging capabilities of the Leica Nova TS50 open up new possibilities for operating this perfect total station in an almost infinite range of applications.

ELEKTRONSKI TAHIMETER TS50, 05″ R1000, EDU SET PRIBOR IN PROGRAMSKA OPREMA

GPS GLONASS L1+L2 LEGASY-E PLUS

NAMEMBNOST OPREME IN DODATNE INFORMACIJE

Topcon Legacy E omogoča uporabo GPS in/ali GLONASS L1 in L1/L2. Enoto je mogoče konfigurirati z različnimi različnih serijskimi vrati. Druga edinstven prednost serije Legacy je programska sposobnost nadgradnje, ki omogoča uporabniku, da nadgraditi svoj sprejemnik v bistvu kadarkoli, ne da bi morali poslati enoto nazaj v trgovino storitev.

GPS GLONASS L1+L2 LEGASY-E PLUS

EQUIPMENT PURPOSE AND ADDITIONAL INFORMATION

The Topcon Legacy E allows the use of GPS and/or GLONASS L1 and L1/L2. Units can be configured with various different serial ports. Another unique advantage of the Legacy series is the software upgrade-ability, which allows the user to upgrade his receiver at basically any time, without having to send the unit back to the service shop.

KATEDRA ZA GEOTEHNIKO

DIREKTNI STRIŽNI APARAT – ELE

NAMEMBNOST OPREME IN DODATNE INFORMACIJE

Z aparatom se izvaja direktni strižni preizkus vzorca zemljine. Preizkus služi za določitev strižne trdnosti zemljine.

EQUIPMENT PURPOSE AND ADDITIONAL INFORMATION

A “Direct shear test” of the soil sample is carried out with the apparatus. The test serves to determine the shear strength of the soil sample.

MERILEC SORPCIJE VODE WP4-T

NAMEMBNOST OPREME IN DODATNE INFORMACIJE

Določitev sorpcije vode na vzorcih zemljin.

EQUIPMENT PURPOSE AND ADDITIONAL INFORMATION

Determination of water sorption in the soil samples.

MERILNI SISTEM, 16 KANALNI, Z URICAMI ZA MERJENJE POMIKA (14 URIC)

NAMEMBNOST OPREME IN DODATNE INFORMACIJE

Merilni sistem služi kot podpora pri izvedbi preiskave, za zapisovanje podatkov meritev.

EQUIPMENT PURPOSE AND ADDITIONAL INFORMATION

The measuring system serves as a support for carrying out an investigation, for recording measurement data.

ENOOSNA NAPRAVA S PRIBOROM 7KN

NAMEMBNOST OPREME IN DODATNE INFORMACIJE

Z aparatom se izvaja enoosni preizkus vzorca zemljine. Preizkus služi za določitev enoosne tlačne trdnosti zemljine.

EQUIPMENT PURPOSE AND ADDITIONAL INFORMATION

A “Uniaxial test” of the soil sample is carried out with the apparatus. The test serves to determine the compressive strength of the soil sample.

DIREKTNI STRIŽNI APARAT, BS 1377

NAMEMBNOST OPREME IN DODATNE INFORMACIJE

Z aparatom se izvaja direktni strižni preizkus vzorca zemljine. Preizkus služi za določitev strižne trdnosti zemljine.

EQUIPMENT PURPOSE AND ADDITIONAL INFORMATION

A “Direct shear test” of the soil sample is carried out with the apparatus. The test serves to determine the shear strength of the soil sample.

PNEVMATISKI KONSOLIDACIJSKI APARAT Z OPREMO

NAMEMBNOST OPREME IN DODATNE INFORMACIJE

Z aparatom se izvaja konsolidacijski preizkus vzorca zemljine. Preizkus služi za določitev konsolidacijskih parametrov zemljine.

EQUIPMENT PURPOSE AND ADDITIONAL INFORMATION

A “consolidation test” of the soil sample is carried out with the apparatus. The test serves to determine the soil consolidation parameters.

PROCTOR UNIVERZALNI 10,15,25

NAMEMBNOST OPREME IN DODATNE INFORMACIJE

Z aparatom se izvaja Proktorjev preizkus vzorca zemljine. Preizkus služi za določitev optimalne vlažnosti vzorca zemljine.

EQUIPMENT PURPOSE AND ADDITIONAL INFORMATION

The “Proctor test” of the soil sample is carried out with the apparatus. The test serves to determine the optimum moisture content of the soil sample.

KATEDRA ZA HIDROTEHNIKO

ADMP AKUSTIČNI DOPPLERJEV MERILNIK PRETOKOV RIOGRANDE 1200 KHZ Z VLEČNIM ČOLNIČKOM & NAPIHLJIVI ČOLN

NAMEMBNOST OPREME IN DODATNE INFORMACIJE

Naprava za merjenje pretokov in koncentracij lebdečih plavil v rečnem toku. Workhorse Rio Grande je natančen, hiter sistem za meritev pretokov iz premikajočega se čolna. Rio Grande lahko uporabimo v različnih razmerah v reki in globinah toka od 30 cm naprej pa do velikih rek.
Frekvenca: 1200 kHz
Globina delovanja: 0.3m – 21m

ADMP AKUSTIČNI DOPPLERJEV MERILNIK PRETOKOV RIOGRANDE 1200 KHZ Z VLEČNIM ČOLNIČKOM & NAPIHLJIVI ČOLN

EQUIPMENT PURPOSE AND ADDITIONAL INFORMATION

Device for measuring the river flows and suspended sediments concentrations in the river stream. Workhorse Rio Grande is an accurate, rapid discharge measurement system designed to operate from a moving boat. The Rio Grande can be used for a wide range of river conditions, from as shallow as 30 cm streams to large rivers and tidal estuaries.
Frequency: 1200kHz
Profiling Range: 0.3m – 21m

FIZIČNI TOČKOVNI VZORČEVALNIK LEBDEČIH PLAVIN Z ZLOŽLJIVIM DVIGALOM IN UMERJENIM VITLOM

NAMEMBNOST OPREME IN DODATNE INFORMACIJE

Fizični točkovni vzorčevalnik lebdečih plavin (USGS – US P-72) Električno upravljani vzorčevalnik tehta 19 kg, kar omogoča odvzem vzorcev pri večjih hitrostih vodnega toka. Namenjen je točkovnemu odvzemu vzorcev na kontrolirani globini ali kontinuirano na nekem območju globin. Izdelan je iz litega aluminija in meri 71 cm v dolžino. Glava vzorčevalnika se odpira in omogoča dostop do zbiralne posode s kapaciteto 0.95 l.

FIZIČNI TOČKOVNI VZORČEVALNIK LEBDEČIH PLAVIN Z ZLOŽLJIVIM DVIGALOM IN UMERJENIM VITLOM

EQUIPMENT PURPOSE AND ADDITIONAL INFORMATION

Point-integrating suspended-sediment sampler(USGS – US P-72). This is a 19 kg electrically operated sampler for collection of suspended sediment samples at any point beneath the surface of a stream, or for taking a sample continuously over a range of depth. The sampler is made of cast aluminum and is 71 cm long. The sampler head is hinged to provide access for a 0.95-liter size sample container.

KATEDRA ZA TEHNOLOGIJO IN ORGANIZACIJO PROMETA

VIBROMETER DIGITALNI, PDV-100 (LAB.OPREMA)

NAMEMBNOST OPREME IN DODATNE INFORMACIJE

PDV-100 meri hitrosti vibracij in zagotavlja digitalno obdelavo signalov z analognimi in digitalnimi izhodi. V kombinaciji z hitrostmi vibracij visoke resolucije omogoča zanesljivo analizo vibracij.

VIBROMETER DIGITALNI, PDV-100 (LAB.OPREMA)

EQUIPMENT PURPOSE AND ADDITIONAL INFORMATION

The PDV-100 contactlessly measures vibrational velocities and provides digital signal processing with both analog and digital signal outputs. When combined with the high vibrational velocity resolution, the high level of linearity across the entire frequency range provides you with a sturdy and reliable mobile vibration analysis tool.

KATEDRA ZA APLIKATIVNO FIZIKO

MERILNIK HRUPA, 2-KANALNI (PRECISION SOUND ANALYSER)

NAMEMBNOST OPREME IN DODATNE INFORMACIJE

Merilnik hrupa

EQUIPMENT PURPOSE AND ADDITIONAL INFORMATION

Point-integrating suspended-sediment sampler(USGS – US P-72). This is a 19 kg electrically operated sampler for collection of suspended sediment samples at any point beneath the surface of a stream, or for taking a sample continuously over a range of depth. The sampler is made of cast aluminum and is 71 cm long. The sampler head is hinged to provide access for a 0.95-liter size sample container.

MERILNIK KEI 2611

NAMEMBNOST OPREME IN DODATNE INFORMACIJE

Oprema je namenjena raziskavam dielektričnih lastnosti snovi.

EQUIPMENT PURPOSE AND ADDITIONAL INFORMATION

The equipment is used to measure dieletric spectra of materials.

LCR HITESTER UEI

NAMEMBNOST OPREME IN DODATNE INFORMACIJE

Oprema je namenjena raziskavam dielektričnih lastnosti snovi.

EQUIPMENT PURPOSE AND ADDITIONAL INFORMATION

The equipment is used to measure dieletric spectra of materials.

KATEDRA ZA MATERIALE

MIKROSKOP OLYMPUS SZX 16 (Kamera in motorizirani fokus SZX-FOA 2)

NAMEMBNOST OPREME IN DODATNE INFORMACIJE

Kontrola strukture materiala.

MIKROSKOP OLYMPUS SZX 16 (Kamera in motorizirani fokus SZX-FOA 2)

EQUIPMENT PURPOSE AND ADDITIONAL INFORMATION

Structure control of materials.

MIKROSKOP OLYMPUS SZX 16 (Kamera in motorizirani fokus SZX-FOA 2)

TERMO KAMERA FLIR SYSTEM AB T335

NAMEMBNOST OPREME IN DODATNE INFORMACIJE

Termografija.

TERMO KAMERA FLIR SYSTEM AB T335

EQUIPMENT PURPOSE AND ADDITIONAL INFORMATION

Thermography.

TERMO KAMERA FLIR SYSTEM AB T335

DIGITALNI VISKOZIMETER BROOKFIELD TIP RVDV2T Z TERMOSEL KOMORO

NAMEMBNOST OPREME IN DODATNE INFORMACIJE

Merjenje viskoznosti.

DIGITALNI VISKOZIMETER BROOKFIELD TIP RVDV2T Z TERMOSEL KOMORO

EQUIPMENT PURPOSE AND ADDITIONAL INFORMATION

Viscosity measurements.

ZWICK ELEKTRONSKI APARAT ZA DOLOČANJE MEHANSKH KARAKTERISTIK MATERIALA

NAMEMBNOST OPREME IN DODATNE INFORMACIJE

Meritve mehanskih lastnosti materialov.

ZWICK ELEKTRONSKI APARAT ZA DOLOČANJE MEHANSKH KARAKTERISTIK MATERIALA

EQUIPMENT PURPOSE AND ADDITIONAL INFORMATION

Measurements of mechanical properties of materials.

DUKTILOMETER 1500 MM Z INTEGRIR. HLADILNIM SISTEMOM IN DODATKI

NAMEMBNOST OPREME IN DODATNE INFORMACIJE

Merjenje duktilnosti bitumenskih mas.

EQUIPMENT PURPOSE AND ADDITIONAL INFORMATION

Determining the ductility of bitumen.

KOMORA ZA PREIZKUŠANJE GRADBENIH VZORCEV S KLIMATIZACIJO

NAMEMBNOST OPREME IN DODATNE INFORMACIJE

Testiranje vzorcev betona na vpliv mrazoobstojnosti.

KOMORA ZA PREIZKUŠANJE GRADBENIH VZORCEV S KLIMATIZACIJO

EQUIPMENT PURPOSE AND ADDITIONAL INFORMATION

Testing concrete samples on frostiness.

KOMORA ZA PREIZKUŠANJE GRADBENIH VZORCEV S KLIMATIZACIJO

Skip to content