Gradbeništvo

Gospodarsko inženirstvo

Prometno inženirstvo

Arhitektura

Preskoči na vsebino
Gradbeništvo G Gospodarsko inženirstvo GI Prometno inženirstvo PI Arhitektura A
Vključevanje študentov

Vključevanje študentov

Vključevanje študentov v znanstvenoraziskovalno in projektno delo

Tako Univerza v Mariboru kot njene posamezne članice si želimo spodbuditi študente k vključevanju v znanstvenoraziskovalno in projektno delo. Sodelovanje prinaša študentom veliko praktičnih izkušenj iz različnih področij, daje jim možnost reševanja realnih izzivov okolja, prinese nova znanja, poglede in kompetence. Predvsem pa jih poveže s potencialnimi delodajalci, katerim se imajo študenti možnost predstaviti in dokazati v času sodelovanja preko različnih inovativnih oblik sodelovanja.

Oblike sodelovanja študentov:

  • znanstvenoraziskovalno delo ((so)avtorstvo člankov in drugih sestavnih delov; sodelovanje v raziskovalnih projektih; laboratorijsko/terensko/drugo delo v povezavi z izvajanjem raziskav, ki niso del rednega študijskega procesa; sodelovanje v raziskovalnih nalogah, raziskovalnih posterjih v okviru natečajev);
  • projektno delo (sodelovanje v projektih z okoljem z namenom krepitve praktičnih kompetenc za lažji prehod na trg dela (npr. PDŠ, ŠI:UM)
  • drugo (strokovno) delo (umetniško delo; študenti kot (so)izumitelji v industriji; tekmovanja; mobilnost študentov z namenom praktičnega usposabljanja (v tujini); strokovne ekskurzije; uredništvo strokovne revije; organizacija okroglih miz/konferenc/kongresov/drugih strokovnih dogodkov).

Študentje so o aktualnih možnostih sodelovanja na FGPA obveščeni preko Novic na spletni strani in Novičnika. Skupen spletni portal Univerze v Mariboru, kjer lahko študentje najdejo objavljene možnosti sodelovanja tudi na drugih članicah je dostopen preko linka: https://www.um.si/raziskovanje/raziskovanje-in-okolje/sodelovanje-studentov-v-raziskovalnem-in-projektnem-delu/

OBLIKE SODELOVANJA NAZIV OBLIKA VKLJUČENOSTI ROK ZA PRIJAVO KONTAKT OPOMBE
Sodelovanje v projektih z okoljem (PDŠ, ŠI:UM, ŠI:UM NOO, IŠRI:UM) ŠI:UM 23/24 Sodelovanje v raziskovalnem projektu vsa mesta zasedena Gregor Kravanja gregor.kravanja@um.si /
ŠI:UM NOO 23/24 Sodelovanje v raziskovalnem projektu vsa mesta zasedena Gregor Kravanja gregor.kravanja@um.si /
Mobilnost študentov z namenom praktičnega usposabljanja Erasmus+ za prakso udeležba ni roka erasmus.fgpa@um.si https://www.erasmusplus.um.si/
Študijski obiski (obisk potencialnih delovnih okolij, ipd). Orodja in oprema za ucinkovito nacrtovanje, graditev objektov in ureditev udeležba – Gradbeništvo, GING-G ni podatka Daniela Dvornik Perhavec
daniela.d-perhavec@um.si
/
Študijski obiski (obisk potencialnih delovnih okolij, ipd). MEGRA 2024 udeležba 12.4.2024 Daniela Dvornik Perhavec
daniela.d-perhavec@um.si
/

 


Skip to content